Sámiid Riikkačoahkkin

Landsmötet

En gång om året samlas ombud från alla medlemmar till det årliga Landsmötet. Detta är SSR:s högsta beslutande organ. Landsmötena samlar, förutom cirka 90 ombud för samebyar och sameföreningar, ett stort antal intresserade samer, representanter för riksdag, regering, myndigheter samt press, radio och TV. Styrelsen består av 7 ledamöter som utses av landsmötet.

Landsmötet inleds med SSR:s Jojk av Jörgen Stenberg

Se den här

Landsmötet 2022

Landsmöten

No Content

SSR:s digitala Landsmöte 2020 den 3 juni

Varmt välkomna till 2020 års Landsmöte. Det är nu ett år sedan vi var samlade i Stockholm. Ett år går fort. Det har varit ett intensivt första år för mig som ny i ordföranderollen. Men också ett väldigt spännande och lärorikt år, som det senaste halvåret präglats helt av den pandemi som härjar i världen och också här i Sápmi.

Just nu är inte någonting som vanligt och inte heller det här årets Landsmöte. På grund av Covid-19 har vi tvingats att ta till nya lösningar. Därför håller vi nu för första gången någonsin SSR:s Landsmöte digitalt. Vi ser alla alltid fram emot att träffas till Landsmötet varje år och jag hade verkligen sett fram emot att få hälsa er välkomna till Saxnäs i dessa dagar. Även om denna digitala lösning för Landsmötet inte är det vi själva skulle ha valt, har alla tvingats acceptera den nuvarande situationen och vi får göra det bästa av de möjligheter vi har. Jag är därför glad att ändå kunna hälsa er välkomna till detta Landsmöte via datorskärmen.

Ur Ordförande Åsa Larsson Blinds inledningstal

Protokoll

Landsmötet 2019 i Stuehkie | Stockholm 3 – 5 juni

Ärade ombud, sameföreningar samebyar och gäster.

Jag har den stora äran att hälsa er alla välkomna till SSR:s landsmöte här i Stockholm.

Årets Landsmöte kommer att lyfta frågor som påverkar vårt liv och vår framtid, där fokus är vår rätt och statens ansvar. Vi kommer att få ta del av berättelser från våra medlemmar om deras verklighet och framtidsvisioner, samtal med politiska företrädare och reflektioner kring hur staten fullföljer sina skyldigheter.

Vi har valt att förlägga landsmötet här för att synliggöra och markera den samiska närvaron även utanför det samiska kärnområdet men också för att Stockholm utgör maktcentrum i det svenska systemet vilket vi blivit intvingade i, och eftersom vi upplever att det är långt från beslut som fattas här till vår verklighet och de sällan är utformade efter vår vilja och våra behov.

Omvärlden pressar på oss från många olika håll och minskar och förändrar livsutrymmet för oss, förändring är inte av ondo men vi måste själva få vara med och påverka om och i vilken utsträckning och det är genomförbart. Vi har våra egna visioner och mål, vi har traditioner och kunskap, vi har en tydlig egen vilja och kapacitet att själva förvalta våra liv. ”Vi är samer och vill vara samer, utan att därför vara mer eller mindre än andra folk i världen, med en självklar rätt till självbestämmande” – ur Njunjus, SSR:s visionsdokument.

Ur Ordförande Niila Ingas inledningstal

Protokoll 19

Hederspriset 19

Landsmöteshandlingar 19

Landsmötet 2018 i Staare/Östersund 30 maj – 1 juni 2018

Jag har den stora äran att få hälsa er alla välkomna till SSR:s landsmöte här i Staare. Vi befinner oss nu på sydsamiskt område. Årets Landsmöte är speciellt på flera sätt, vi firar 100 års jubileet av det första landsmötet på svensk sida. Ett firande som tog sitt avstamp i februari kommer pågå under hela 2018, från SSR:s sida är vi otroligt glada att vara en del av detta firande.

Detta Landsmöte är också mitt sista som SSR:s ordförande. Under mina nio år som ordförande för organisationen har det hänt mycket, både i vår omvärld men också inom organisationen. Våra frågor har under de senaste åren synliggjorts och diskuterats både internationell, nationellt och lokalt. Syns vi inte så finns vi inte. Det som behövs nu är att våra rättigheter respekteras fullt ut och att staten och dess företrädare tar sitt ansvar och agerar. Nu måste ord bli handling.

Ur Jörgen Jonssons inledningstal

Protokoll 2018

Motioner 2018

Hederspriset 2018

Landsmötet 2017 i Arvidsjaur 30 maj – 1 juni

Under det kommande året kommer SSR att arbeta med att ta fram en policy som utgår från renens behov och förutsättningar. En policy som inte är reaktiv på andras ageranden utan utgår från oss och våra visioner för vår framtid. Det är inte bara viktigt att lyfta vad vi ser som nödvändigt för att skapa förutsättningar för renskötselns bestående och utveckling, utan också en rättighet som vi har.

Ur Jörgen Jonssons inledningstal

Protokoll 2017

Motioner 2017

Resolutioner 2017

Hederspriset 2017

Landsmötet 2016 i Kiruna 1 – 2 juni

Dagen före vårt landsmöte fick vi av statens företrädare bland annat höra citat; “Sverige inte har några internationella förpliktelser att erkänna särskilda rättigheter för samerna, vare sig dessa anses vara ett urfolk eller inte”, slut citat.

Ett uttalande som väckte stor ilska hos landsmötets deltagare. Landsmötet ställde därför frågan till svenska staten: ”Är Sveriges officiella syn på oss samer som urfolk den som Era företrädare gav uttryck för i Gällivare tingsrätt?”

Ur Jörgen Jonssons inledningstal

Protokoll 2016

Motioner 2016

Resolutioner 2016

Hederspriset 2016

Landsmötet 2015 i Gällivare 3 – 4 juni

Många viktiga frågor finns på agendan för årets landsmöte mot bakgrund av de senaste årens besvärliga vintrar så är ämnet om renskötselns utmaningar och utveckling högaktuell. Även om utmaningarna är många så finns det ändå en stark drivkraft och vilja hos våra medlemmar, att jobba för att nästa generation ska ha en möjlighet att ta vid när vi en dag slutar. Denna drivkraft måste vi ta tillvara på och använda oss av för att påverka och förändra.

Ur Jörgen Jonssons inledningstal

Protokoll 2015

Motioner 2015

Resolutioner 2015

Hederspris 2015

Landsmötet 2014 i Umeå 16 – 17 augusti

Umeå är kulturhuvudstadsår under 2014, vilket är en av anledningarna till att SSR förlagt sitt landsmöte till Umeå. Att lyfta och synliggöra vår kultur är viktigt, framförallt att visa att det är en levande kultur som innehåller många delar ochdär renskötseln är en bärande del av det samiska samhället. Ofta när den samiska kulturen och frågor som är kopplade till densamma skall belysas sker det i jämförelse med den västerländska kulturen och majoritetssamhället. Därför är det viktigt att vi själva lyfter upp de frågor som är viktiga för oss och att det är vi samer som själva sätter agendan för vår framtid och hur vi vill bli synliggjorda.

Ur Jörgen Jonssons inledningstal

Protokoll 2014

Motioner 2014

Resolutioner 2014

Hederspriset 2014

Landsmötet 2013 i Idre 17 – 18 juni

Under landsmötet 1982 diskuterades turismens utbredning på renbetesmarkerna och det konstaterades att den var stor, växande och en bidragande orsak till samebyns dåvarande situation. Att bedriva renskötsel i området framgent sågs som en stor utmaning. Trots orosmolnen uttrycktes även en stor tillfredställelse att en rekonstruktion av samebyn, den sydligaste i Sapmi, skulle ske. Det hade ju varit ett stort nederlag för rennäringen och det samiska samhället om en hel sameby upphört för evigt. Närvarande statsråd instämde i att en framgångsrik rennäring ger arbetstillfällen även i angränsande näringar och bidrar till att stärka den samiska kulturen.

Ur Jörgen Jonssons inledningstal

Protokoll 2013

Resolutioner 2013

Hederspriset 2013

Landsmötet 2012 i Jokkmokk

Årets Landsmöte skiljer sig från den landsmötesform som vi brukar vara vana vid. Årets landsmöte är inte bara det traditionella årsmötet för SSR utan är också en konferens som handlar om konkurrensen om den samiska markanvändningen inom hela Sápmi. Detta blir en unik konferens där vi kommer att få vittnesbörd från Sápmi och där vi är oerhört glada och stolta över att så många har valt att komma till oss på denna landsmöteskonferens för att dela med sig av sina kunskaper till oss. Jag vill särskilt nämna FN:s specialrapportör för urfolksfrågor, professor James Anaya och svenska regeringens företrädare, handelsminister Eva Björling. Innan jag fördjupar mig vidare i varför vi genomför denna konferens vill jag dock börja med att ta upp några andra frågor som är på SSR:s dagordning.

Ur Jörgen Jonssons inledningstal

Protokoll 2012

Resolutioner 2012

Hederspris 2012

Landsmötesorter

2021 …
2020 Digitalt
2019 Stockholm
2018 Östersund
2017 Arvidsjaur
2016 Kiruna
2015 Gällivare
2014 Umeå
2013 Idre
2012 Jokkmokk
2011 Jokkmokk
2010 Hemavan
2009 Arjeplog
2008 Åre
2007 Umeå
2006 Gällivare
2005 Tänndalen
2004 Vilhelmina
2003 Luleå
2002 Sundsvall

2001 Lycksele
2000 Jokkmokk
1999 Arvidsjaur
1998 Östersund
1997 Hemavan
1996 Jokkmokk
1995 Åre
1994 Lycksele
1993 Kiruna
1992 Östersund
1991 Vilhelmina
1990 Arjeplog
1989 Vemdalsskalet
1988 Lycksele
1987 Kiruna
1986 Stockholm
1985 Strömsund
1984 Vilhelmina
1983 Karesuando
1982 Idre

1981 Umeå
1980 Gällivare
1979 Östersund
1978 Lycksele
1977 Arvidsjaur
1976 Tänndalen
1975 Hemavan
1974 Jokkmokk
1973 Åre
1972 Vilhelmina
1971 Kiruna
1970 Umeå
1969 Luleå
1968 Östersund
1967 Jokkmokk
1966 Lycksele
1965 Karesuando
1964 Östersund
1963 Gällivare
1962 Arvidsjaur

1961 Vilhelmina
1960 Jokkmokk
1959 Arjeplog
1958 Östersund
1957 Gällivare
1956 Karesuando
1955 Lycksele
1954 Arvidsjaur
1953 Kiruna
1952 Jokkmokk
1951 Jokkmokk
1950 Jokkmokk
1948 Arvidsjaur
1937 Arvidsjaur
1918 Östersund

Extra landsmöte

1960 Jokkmokk
1968 Arjeplog
2012 Umeå
2012 Umeå
2013 Stockholm