Landsmötet 2015 i Gällivare 3 – 4 juni

Många viktiga frågor finns på agendan för årets landsmöte mot bakgrund av de senaste årens besvärliga vintrar så är ämnet om renskötselns utmaningar och utveckling högaktuell. Även om utmaningarna är många så finns det ändå en stark drivkraft och vilja hos våra medlemmar, att jobba för att nästa generation ska ha en möjlighet att ta vid när vi en dag slutar. Denna drivkraft måste vi ta tillvara på och använda oss av för att påverka och förändra.

Ur Jörgen Jonssons inledningstal

Protokoll 2015
Motioner 2015
Resolutioner 2015
Hederspris 2015

Om SSR