SSR reagerar på lastbil som jagar renar

Kör försiktigt. Renar i trafiken

Sámiid Riikkasearvi (SSR) har tagit fram informationsmaterial om renar och trafik, den är tryckt på svenska, tyska och engelska. Arbetet med att sprida denna information är en del i att skapa en säkrare miljö för både renen, dess skötare och trafikanter.

Trafikverkets sida för dig som arbetar i renskötseln

Här hittar du bland annat:

Vilken underentreprenör som sköter vägarna i ditt område, var du kan vända dig med frågor kopplat till avstängning av väg i samband med flytt av renar, information/varning om renar i närheten av väg eller järnväg, önskemål om renvarningsskyltar och frågor kring hantering av påkörda renar på väg/järnväg
Du kan också kontakta trafikverket skriftligen eller via telefon med till exempel en anmälan om trasigt viltstängsel, eller andra frågor.

Ett tips är att använda sig av kontaktformuläret för att försäkra sig om att trafikverkets underentreprenörer är införstådda med att skyltning är deras ansvar och att tillräckligt antal skyltar finns på lager, samt för att klargöra rutinerna när det kommer till behov av uppsättande av renvarningsskyltar.

Asa Kitok stipendiet

november 20th, 2019|

Välkommen att söka Asa Kitok stipendiet 2020

Stipendiet kan sökas av samiska slöjdare och konsthantverkare verksamma i Sverige. Arbetsstipendiet uppgår […]

Sámiid Riikkasearvi (SSR) har tagit fram informationsmaterial om renar och trafik, den är tryckt på svenska, tyska och engelska. Arbetet med att sprida denna information är en del i att skapa en säkrare miljö för både renen, dess skötare och trafikanter.

SSR Reagerar

november 29th, 2019|

SSR:s uttalande om klippet där renar jagas av lastbil. Till Sameradion

Asa Kitok stipendiet

november 20th, 2019|

Välkommen att söka Asa Kitok stipendiet 2020 Stipendiet kan sökas av samiska slöjdare och konsthantverkare verksamma i [...]

CWD, eller avmagringssjuka som den kallas på svenska, är en prionsjukdom som varit känd hos olika hjortdjur i Nordamerika sedan 1960-talet.

Läs mer här

Kommande aktiviteter

CWD, eller avmagringssjuka som den kallas på svenska, är en prionsjukdom som varit känd hos olika hjortdjur i Nordamerika sedan 1960-talet.

Läs mer här

Kommande aktiviteter