SSR:s Landsmöte 2020

Styrelsen har utifrån nu rådande situation beslutat att SSR:s landsmöte inte kommer att genomföras som planerat i Saxnäs 2-3 juni.

Landsmötet ställs inte in i sin helhet utan kommer att genomföras digitalt.

Detta innebär att årets landsmötet kommer att förändras både till innehåll och form, enbart medlemmar bjuds in att delta och frågorna begränsas till de som SSR måste besluta om enligt stadgar och formalia. Ytterligare information kommer inom kort att skickas ut till SSR:s medlemmar.

Rutiner för SSR med anledning av Covid-19

SSR i likhet med många andra företag och organisationer påverkas av de restriktioner som införts till följd av Covid-19. Främst påverkar detta vårt deltagande vid möten samt möten/utbildningar vi själva arrangerar. SSR följer de riktlinjer som Folkhälsomyndigheten meddelat, fram till dess annat meddelats så deltar SSR fysiskt endast vid verksamhetskritiska möten.

Detta medför att planerade möten/utbildningar i SSR:s regi kan komma att flyttas fram eller genomföras med webbaserade lösningar. I övrigt bedöms inte verksamheten att påverkas nämnvärt utan pågår som vanligt. Du kan läsa mer om folkhälsomyndighetens riktlinjer här: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra

Hälsofrågor i Sápmi

2018

2019

Hatbrott, rasism och näthat

En historisk dag!

Många års hårt arbete och 10 års processande har äntligen nått sitt slut. Högsta domstolen meddelade den 23 januari 2020 sin dom i Girjasmålet. Sámiid Riikkasearvi (SSR) och Girjas sameby vill rikta ett stort tack till alla som har medverkat under processen och som på olika sätt har stöttat oss under dessa år.

Läs domen här

Projektledare

mars 24th, 2020|

Projektledare SSR erbjuder en dynamisk arbetsplats med många möjligheter. SSR s övergripande mål är att skapa de bästa [...]

CWD, eller avmagringssjuka som den kallas på svenska, är en prionsjukdom som varit känd hos olika hjortdjur i Nordamerika sedan 1960-talet.

Läs mer här

Kommande aktiviteter

SSR:s Landsmöte 2020

Styrelsen har utifrån nu rådande situation beslutat att SSR:s landsmöte inte kommer att genomföras som planerat i Saxnäs 2-3 juni.

Landsmötet ställs inte in i sin helhet utan kommer att genomföras digitalt.

Detta innebär att årets landsmötet kommer att förändras både till innehåll och form, enbart medlemmar bjuds in att delta och frågorna begränsas till de som SSR måste besluta om enligt stadgar och formalia. Ytterligare information kommer inom kort att skickas ut till SSR:s medlemmar.

Rutiner för SSR med anledning av Covid-19

SSR i likhet med många andra företag och organisationer påverkas av de restriktioner som införts till följd av Covid-19. Främst påverkar detta vårt deltagande vid möten samt möten/utbildningar vi själva arrangerar. SSR följer de riktlinjer som Folkhälsomyndigheten meddelat, fram till dess annat meddelats så deltar SSR fysiskt endast vid verksamhetskritiska möten.

Detta medför att planerade möten/utbildningar i SSR:s regi kan komma att flyttas fram eller genomföras med webbaserade lösningar. I övrigt bedöms inte verksamheten att påverkas nämnvärt utan pågår som vanligt. Du kan läsa mer om folkhälsomyndighetens riktlinjer här: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra

Projektledare

mars 24th, 2020|

Projektledare

SSR erbjuder en dynamisk arbetsplats med många möjligheter. SSR s övergripande mål är att skapa de bästa förutsättningarna för våra […]

CWD, eller avmagringssjuka som den kallas på svenska, är en prionsjukdom som varit känd hos olika hjortdjur i Nordamerika sedan 1960-talet.

Läs mer här

Kommande aktiviteter

Sámiid Riikkasearvi (SSR) har tagit fram informationsmaterial om renar och trafik, den är tryckt på svenska, tyska och engelska. Arbetet med att sprida denna information är en del i att skapa en säkrare miljö för både renen, dess skötare och trafikanter.

Girjas sameby fick rätt i Högsta domstolen

En historisk dag!

Många års hårt arbete och 10 års processande har äntligen nått sitt slut. Högsta domstolen har idag meddelat sin dom i Girjasmålet. Sámiid Riikkasearvi (SSR) och Girjas sameby vill rikta ett stort tack till alla som har medverkat under processen och som på olika sätt har stöttat oss under dessa år.

Läs domen här

Mer om hela målet finner du här