“Vi ska tillvarataga och främja de svenska samernas ekonomiska, sociala, rättsliga, administrativa och kulturella intressen med särskild hänsyn till renskötselns och dess binäringars fortbestånd och sunda utveckling.”

Svenska Samernas Riksförbund logotyp

Pressmeddelande

Utbildningar

Trafikverkets sida för dig som arbetar i renskötseln

Här hittar du information rörande bland annat:

  • frågor kopplat till avstängning av väg i samband med flytt av renar, information/varning om renar i närheten av väg eller järnväg
  • önskemål om renvarningsskyltar
  • en anmälan om trasigt viltstängsel
  • frågor kring hantering av påkörda renar på väg/järnväg
  • önskemål om nytt viltstängsel, nya passager över väg eller järnväg
  • synpunkter på vägunderhåll (saltning, plogning med mera).

SSRs Landsmöte 2022 Syöldahte/Skellefteå

Kalender

sep
27
tis
2022
Hälsa för livet i Sveriges farligaste yrke – renskötseln Östersund @ Scandic Syd
sep 27 kl. 08:30 – 17:00

Kunskapsnätverket Samisk hälsa och SSR bjuder in till event för renskötare på temat trygghet och hälsa i renskötseln.

Läs mer och anmäl dig här: https://www.samiskhalsa.se/evenemang/halsa-for-livet-i-sveriges-farligaste-yrke-renskotseln-2/

sep
29
tor
2022
SSRs skogsgruppsmöte
sep 29 kl. 13:00 – sep 30 kl. 12:00

SSRs skogsgruppsmöte, Ledamöte i SSRs skogsgrupp ska ha fått kallelse, annars kontakta SSRs kansli.

 

okt
1
lör
2022
Vätnoe för psykisk hälsa (kurs) 1-2 okt samt 22-23 okt 2022
okt 1 – okt 2 heldag
Vätnoe för psykisk hälsa (kurs) 1-2 okt samt 22-23 okt 2022

Till dig som identifierar sig som same

Välkommen till Vätnoe för psykisk hälsa

Kursen som är under två helger varvas mellan slöjdaktivitet att tillverka en brukskniv och goda samtal om psykisk hälsa.
Datum: 1-2 oktober samt 22-23 oktober kl. 09.00-17.00 (två helger)
Plats: Staare/Östersund, Janne Hansson Slöjd och musiks slöjdsal, Sollidensvägen 64
Slöjdledare: Antaris Gråik
Samtalsledare: Kristoffer Laula.

Kursen är gratis och vi bjuder på mat och kaffe. Max antal deltagare 10 stycken.
Konceptet är en kurs där personer som identifierar sig som samer slöjdar tillsammans och sam-
tidigt samtalar och lär sig mer om psykisk hälsa. Grundtanken är dels att slöjden stärker den samiska identiteten vilket stärker den psykiska hälsan. Och dels att ökad kunskap om vad psykisk ohälsa är och kan hanteras ökar förmågan att hantera den egna hälsan samt benägenheten
att söka vård.

Under kursen samtalar vi kring frågor som:
– Vad påverkar vårt mående?
– Vad kan jag göra för att må bättre?
– Vilket stöd finns att få?
– Hur kan jag hjälpa andra som mår dåligt?

Initiativtagare till Vätnoe (slöjd på sydsamiska) var den sydsamiska slöjdaren Tomas Magnusson som initierade konceptet 2019. Tomas hade under flera år funderat över slöjdens hälsofrämjande effekter eller, som han sa: “Jag märker att något händer när människor slöjdar, jag tror att det kan vara läkande.”
För anmälan: www.regionjh.se/vatnoekurs
Kontaktpersoner: Kristofer Laula E-mail: kristofer.laula@regionjh.se Tel 0730-323814
Jenny Olsson E-mail: jenny.olsson@regionjh.se Tel 0738-227691.
Folkhälsoenheten Region Jämtland Härjedalen

Vätnoe är ett utvecklingsarbete i samarbete med Kunskapsnätverket för samisk hälsa, Gaaltije, Hemslöjdskonsulenterna samt Folkhälsoenheten vid Region Jämtland Härjedalen på uppdrag från Folkhälsomyndigheten antistigma psykisk hälsa och suicid.

Foto: Anna Swanson

Sámiid Riikkasearvi (SSR) har tagit fram informationsmaterial om renar och trafik på svenska, tyska och engelska. Arbetet med att sprida denna information är en del i att skapa en säkrare miljö för både renen, dess skötare och trafikanter.

Om du har utsatts för ett brott bör du anmäla det till polisen så snart som möjligt.