Landsmötet kommer att genomföras digitalt.

Detta innebär att årets landsmötet kommer att förändras både till innehåll och form, enbart medlemmar bjuds in att delta och frågorna begränsas till de som SSR måste besluta om enligt stadgar och formalia. Ytterligare information kommer inom kort att skickas ut till SSR:s medlemmar.

Digitalt Landsmöte 3 juni 2020

Formalia och stadgeenliga ärenden

Sista anmälningsdag 29 maj

Extra Landsmöte 4 juni INSTÄLLT tills vidare

Efter Girjasdomen, förvaltning av jakt och fiske

På grund av den besvärliga våren i renskötselarbetet så har SSR:s styrelse beslutat att ställa in det Extra Landsmötet den 4 juni. Det kommer att kallas till ett nytt möte angående det fortsatta arbetet med att stärka samiska rättigheter i enlighet med Girjasdomen och att hitta lokala förvaltningslösningar.

Rutiner för SSR med anledning av Covid-19

SSR i likhet med många andra påverkas av de restriktioner som införts till följd av Covid-19. Främst påverkar detta vårt deltagande vid möten samt möten/utbildningar vi själva arrangerar.

SSR följer de riktlinjer som Folkhälsomyndigheten meddelat, fram till dess annat meddelats så deltar SSR fysiskt endast vid verksamhetskritiska möten.

Rasism och hatbrott mot unga renskötare

Den stora utmaningen är, inte bara inom den samiska sfären, att finna lösningar för att hantera frågorna. Digitala forum finns och har en stor spridningseffekt och kommer sannolikt att finnas kvar under lång tid framöver.

Hatbrott, rasism och näthat

CWD, eller avmagringssjuka som den kallas på svenska, är en prionsjukdom som varit känd hos olika hjortdjur i Nordamerika sedan 1960-talet.

Läs mer här

Kommande aktiviteter

Anmälan till digitala Landsmötet den 3 juni 2020

Sista anmälningsdag 29 maj

Extra Landsmöte 4 juni 2020 kl 10 – 14

Efter Girjasdomen, förvaltning av jakt och fiske

Är du (obligatoriskt)
OmbudÖvrig medlem

Sista anmälningsdag 29 maj

Styrelsen har utifrån nu rådande situation beslutat att SSR:s landsmöte inte kommer att genomföras som planerat i Saxnäs 2-3 juni.

Landsmötet kommer att genomföras digitalt den 3 juni.

Detta innebär att årets landsmötet kommer att förändras både till innehåll och form, enbart medlemmar bjuds in att delta och frågorna begränsas till de som SSR måste besluta om enligt stadgar och formalia. Ytterligare information kommer inom kort att skickas ut till SSR:s medlemmar.

Länk till handlingarna

Rutiner för SSR med anledning av Covid-19

SSR i likhet med många andra företag och organisationer påverkas av de restriktioner som införts till följd av Covid-19. Främst påverkar detta vårt deltagande vid möten samt möten/utbildningar vi själva arrangerar. SSR följer de riktlinjer som Folkhälsomyndigheten meddelat, fram till dess annat meddelats så deltar SSR fysiskt endast vid verksamhetskritiska möten.

Detta medför att planerade möten/utbildningar i SSR:s regi kan komma att flyttas fram eller genomföras med webbaserade lösningar. I övrigt bedöms inte verksamheten att påverkas nämnvärt utan pågår som vanligt. Du kan läsa mer om folkhälsomyndighetens riktlinjer här: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra

CWD, eller avmagringssjuka som den kallas på svenska, är en prionsjukdom som varit känd hos olika hjortdjur i Nordamerika sedan 1960-talet.

Läs mer här

Kommande aktiviteter

Sámiid Riikkasearvi (SSR) har tagit fram informationsmaterial om renar och trafik, den är tryckt på svenska, tyska och engelska. Arbetet med att sprida denna information är en del i att skapa en säkrare miljö för både renen, dess skötare och trafikanter.

Girjas sameby fick rätt i Högsta domstolen

En historisk dag!

Många års hårt arbete och 10 års processande har äntligen nått sitt slut. Högsta domstolen har idag meddelat sin dom i Girjasmålet. Sámiid Riikkasearvi (SSR) och Girjas sameby vill rikta ett stort tack till alla som har medverkat under processen och som på olika sätt har stöttat oss under dessa år.

Läs domen här

Mer om hela målet finner du här