Hundar som jagar, river och skadar renar

Viktig information till dig med hund som jagar eller rör dig i områden där renar finns

Under de senaste åren har det skett en markant ökning av fall då renar skadas/dödas av lösspringande hundar. SSR får ofta frågor från medlemmar och allmänhet om vad som gäller och vad man kan/bör göra. Med anledning av detta har SSR tagit fram följande korta information och checklista, där du kan få kortfattad information om vad som gäller.

Här kan du läsa checklistan

Rutiner för SSR med anledning av Covid-19

SSR i likhet med många andra påverkas av de restriktioner som införts till följd av Covid-19. Främst påverkar detta vårt deltagande vid möten samt möten/utbildningar vi själva arrangerar.

SSR följer de riktlinjer som Folkhälsomyndigheten meddelat, fram till dess annat meddelats så deltar SSR fysiskt endast vid verksamhetskritiska möten.

Hatbrott, rasism och näthat

CWD, eller avmagringssjuka som den kallas på svenska, är en prionsjukdom som varit känd hos olika hjortdjur i Nordamerika sedan 1960-talet.

Läs mer här

Klimatanpassning i renskötseln med fokus på renens hälsa

Besöksadress

Formvägen 16 906 21 Umeå

Tel: 090-14 11 80 E-postinfo@sapmi.se Org.nr: 802006-2868 Direktnr. Personal Direktnr. Styrelse

Växeln är öppen 09:00 – 10:30 samt 15:00 – 16:00

Fakturaadress

Svenska Samernas Riksförbund c/o BGC AB FE 301, BGC-id FRX9662 105 69 Stockholm

inbox.lev.209370@arkivplats.se

Upphovsrätt SSR | Alla rättigheter förbehålls

Vision

“Vi ska tillvarataga och främja de svenska samernas ekonomiska, sociala, rättsliga, administrativa och kulturella intressen med särskild hänsyn till renskötselns och dess binäringars fortbestånd och sunda utveckling.”