Svenska Samernas Riksförbund2019-01-18T13:53:12+00:00

Landsmötet 2019

Nominera SSR:s hederspris 2019

Nominering till SSR:s Hederspris ska ske senast 28 februari.

Kriterier för Hederspris:

Priset vänder sig till en person som gjort förtjänstfulla insatser för att sprida inspiration och kunskaper av betydelse för utvecklingen av samiskt näringsliv och samiskt samhällsliv. Pristagaren kan vara same eller inte same, man eller kvinna, ung som gammal.

Motioner till SSR:s Landsmöte

Motioner är en rättighet och en möjlighet för SSR:s medlemmar att lyfta frågor till SSR:s högsta beslutande organ – Landsmötet, och på så sätt påverka innehållet i SSR:s verksamhet. Välkommen med motioner till Landsmötet.

Motioner skall vara kansliet tillhanda senast 1 mars 2019, så att styrelsen kan förbereda dessa inför landsmötet. Dessa kan skickas per post eller per mejl till info@sapmi.se.

SSR:s Kultur och bildningsverksamheter sker i samarbete med: