“Vi ska tillvarataga och främja de svenska samernas ekonomiska, sociala, rättsliga, administrativa och kulturella intressen med särskild hänsyn till renskötselns och dess binäringars fortbestånd och sunda utveckling.”

Svenska Samernas Riksförbund logotyp

Pressmeddelande

Utbildningar

Trafikverkets sida för dig som arbetar i renskötseln

Här hittar du information rörande bland annat:

  • frågor kopplat till avstängning av väg i samband med flytt av renar, information/varning om renar i närheten av väg eller järnväg
  • önskemål om renvarningsskyltar
  • en anmälan om trasigt viltstängsel
  • frågor kring hantering av påkörda renar på väg/järnväg
  • önskemål om nytt viltstängsel, nya passager över väg eller järnväg
  • synpunkter på vägunderhåll (saltning, plogning med mera).

Kalender

feb
2
ons
2022
ReiGN seminarium «Hållbar renskötsel» under Jokkmokks marknad @ Ájtte
feb 2 kl. 13:00 – 17:00
ReiGN seminarium «Hållbar renskötsel» under Jokkmokks marknad @ Ájtte

2 februari kl 13.00 – 17.00 på Ájtte i Jokkmokk.

Det nordiska forskningsprojektet ReiGN «Reindeer husbandry in a Globalizing North –
Resilience, adaptations and pathways for actions» (https://www.reign.no/) finansierat av
Nordforsk är inne i sin avslutningsfas. I samband med Jokkmokks marknad 2022 arrangerar
ReiGN, i samarbete med Ájtte – Svenskt fjäll- och samemuseum i Jokkmokk och Svenska
Samernas Riksförbund (SSR) ett seminarium för att presentera och diskutera en del av
resultaten från projektet.

Eftermiddagsseminariet «Hållbar renskötsel», som hålls onsdag 2 februari, riktar sig i första
hand till renskötare, men även till andra markanvändare och förvaltning med koppling till
renskötseln och övriga intresserade. Föredragen hålls på svenska, norska eller engelska (språk
framgår av titeln). Seminariet är öppet för alla men antalet platser är begränsat. Meddela gärna
i förväg att du vill delta, men se också till att komma i god tid för att vara säker på att få plats.

Eftermiddagsseminarium onsdag 2 februari – «Hållbar renskötsel»
Sparbankssalen, Ájtte i Jokkmokk

Preliminärt program
Varje presentation följs av fem minuter för frågor och diskussion
13:00 – 13:05 Kort presentation av ReiGN och seminaret – Øystein Holand, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
13:05 – 13:20 Genetisk variasjon og struktur i Skandinavisk tamrein – en følge av kultur og miljø – Knut Røed, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
13:25 – 13:40 Renbetesland under press – påverkan av ingrepp och störningar på renskötseln – Anna Skarin, Sveriges lantbruksuniversitet
13:45 – 14:00 Skogbruket minskar mängden och tillgängligheten på lav – Tim Horstkotte, Umeå Universitet
14:05 – 14:20 Att hantera varierande väder och besvärliga snöförhållanden – Tim Horstkotte, Umeå Universitet
14:25 – 14:50 Paus
14:50 – 15:05 Rovdjur och rennäring – utrymme för bägge? – Birgitta Åhman, Sveriges lantbruksuniversitet
15:10 – 15:25 Predation costs and compensations in Fennoscandian reindee pastoralism – Antti-Juhani Pekkarinen, University of Helsinki
15:30 – 15:45 CWD – en snikende trussel mot reindrifta – Asgrim Opdal, Filefjell tamreinlag
15:50 – 16:10 Vinterutfodring – ett tveeggat svärd för renskötseln – Tim Horstkotte; Umeå Universitet (presentation av resultat och rapport från workshop i Kiruna) och Anna-Marja Kaddik, SSR (en renägares reflektioner)
16:15 – 16:30 Processer för att fastställa högsta renantal: Vad är det som förvaltas och av vem? – Annette Löf, Sveriges lantbruksuniversitet
16:35 – 16:50 «Governance» renskötselns inflytande och medbestämmande i Sverige, Norge og Finland – Annette Löf, Sveriges lantbruksuniversitet
16:50 – 17:00 Uppsummering och avslutning av dagen
17:30 Invigning av Jokkmokks 417:e marknad
20:00 – 22:00 Gemensam middag för seminariedeltagare, Ájtte restaurang severar ”Ren
på Sten” (OBS! förhandsanmälan krävs, antalet platser är begränsat)
Seminariet är öppet för alla men anmäl ändå gärna intresse att delta i förväg

Intresseanmälan och anmälan till middag sker via epost til Birgitta Åhman:
birgitta.ahman@slu.se.

feb
3
tor
2022
ReiGN Tema «Renlycka» under Jokkmokks marknad @ Ájtte
feb 3 kl. 10:00 – 20:00
ReiGN Tema «Renlycka» under Jokkmokks marknad @ Ájtte

Ájtte, Jokkmokk, torsdag 3 februari 2022

Det nordiska forskningsprojektet ReiGN «Reindeer husbandry in a Globalizing North – resilience, adaptations and pathways for actions» bidrar, i samarbete med Ájtte – Svenskt fjäll- och samemuseum i Jokkmokk, och Svenska Samernas Riksförbund (SSR) till programmet för dagen med fotoutställning och två föreläsningspass samt en kvällssamling.

Vi önskar alla välkomna till programpunkter om renskötsel torsdag 3e februari på Ájtte. Fotoutställning «Renlycka – en resa bland världens renskötselfolk» med bilder av Mauri Nieminen

Mauri Nieminen har arbetat som renforskare hela sitt aktiva arbetsliv. Mauri är en ivrig fotograf och har besökt en rad renskötselfolk runt om i världen. Han visar sin utställning «Renlycka – en resa bland värdens renskötarfolk» i foajén på Ájtte. Utställningen är öppen för alla.

Föreläsningar (inträdesbiljett krävs – köps på Ájtte)

Förmiddag kl 10-11: «Renens anpassning till tufft klimat i förändring»
Renen är anpassad till en tuff och varierande miljö. Renens anpassningsförmåga och flexibilitet avspeglas i renens cirkumpolära utbredning från barrrskogsbältet till högarktiska öar. Renens gener är kartlagda och flera anpassningar kan spåras i genetiska förändringar. I tre föredrag belyser vi renens anpassningar och sätter in dessa i ett klimatperspektiv.

10:00 – 10:15 Reinen – en tuff nordlig vagabond – Øystein Holand, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
10:15 – 10:30 På jakt etter gener som styrer reinens anpasning – forskare, Norge
10:30 – 10:45 Anpassning till ett ändrat klimat – Niila Inga, Laevas sameby
10:45 – 11:00 Frågor och kommentarer från salen

Eftermiddag kl 14-15: «Renen i konkurrens med andra markintressen»
Renskötseln är en viktig livsstil och en samisk kulturbärare. Utmaningarna för näringen står på kö: ökad press på naturresurserna i Sápmi, rovdjursförvaltningen, ouppklarade rättighetsfrågor, svagt inflytande och förväntade klimatförändringar. Vi vill belysa detta i tre korta föredrag.

14:00 – 14:15 Grønn kolonialisme i Sápmi – Eva Maria Fjellheim, Norges arktiske universitet
14:15 – 14:30 Renbetesland under press – påverkan av ingrepp och störningar på renskötselns framtid – Anna Skarin, Sveriges lantbruksuniversitet
14:30 – 14:45 Har renskötseln reellt inflytande på arealförvaltningen? – Annette Löf; Sveriges lantbruksuniversitet
14:45 – 15:00 Frågor och kommentarer från salen

Kvällssamling kl 18-20: «Från vildren till renlycka och vacker renhjord?»
Hur gick renens väg från bytesdjur i en jakt- och fångstkultur till tamdjur och del av en vacker renhjord? Detta är en fråga som många har funderat över och som fortsatt engagerar. I denna kvällssamling tar vi er med på en resa in i tamrenens rike.

18:00 – 18:20 «Tidig vildrenfångst» – Per Jordhøy, författare till böcker om vildrenfångst Norge
18:20 – 18:35 «Från vild till tam» – Tidig renskötsel i kombination med jakt på vildren Kjell-Åke Aronsson, Ájtte
18:35 – 18:50 «Från vild till tam» – Genetiska förändringar vid övergången till pastoral renskötsel – Knut Røed, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
18:50 – 19:10 Paus med plockmat
19:10 – 19:25 ”Renlycka och vacker renhjord” – Vad betyder det för mig? – Renskötare
19:30 – 19:45 «Att försörja sig som renskötare» – Rune Ståkke, Udtja sameby
19:45 – 20:00 Frågor och kommentarer från salen

mar
7
mån
2022
Cirkelledarkurs i Läsa för livet metoden Sensus i samarbete med SSR och Tjállegoahte @ Zoom
mar 7 kl. 18:00 – 20:30
Cirkelledarkurs i Läsa för livet metoden Sensus i samarbete med SSR och Tjállegoahte @ Zoom

Cirkelledarkurs i Läsa för livet metoden i samarbete med Svenska Samernas Riksförbund och Tjállegoahte
Genom Läsa för livet får du lära dig hur du kan leda studiecirklar där deltagarna får mötas, samtala och utbyta erfarenheter med hjälp av biblioterapeutiska verktyg. Utifrån det skrivna ordet i varierande former närmar ni er olika perspektiv. I denna digitala kurs erbjuds du att utforska hur du kan leda digitala studiecirklar men framöver även vanliga fysiska grupper i metoden.

Kursdatum: 3 st måndagskvällar 7, 21, 28 mars 2022
Tid kl. 18.00-20.30
Var: Digitalt via zoom-länken; Join Zoom Meeting https://zoom.us/j/2402402841

Kursens delmoment:

 7/3 Presentation av projektet Läsa för livet som biblioterapeutisk metod.
 21/3 Introduktion till Biblioterapi internationellt och nationellt.
 28/3 Folkbildning och användning av samiska texter.

Anmälan senast 28 februari via länken; http://www.sensus.se/anmal/56751

Landsmötet 2021

SSRs digitala Landsmöte hålls torsdag 3 juni med början kl 09.00, reservdag 4 juni. 

LÄS MER

Direktanmälan till landsmötet

Om du har utsatts för ett brott bör du anmäla det till polisen så snart som möjligt.

Rutiner för SSR med anledning av Covid-19

Covid-19 påverkar vårt deltagande vid möten samt aktiviteter vi själva arrangerar.

SSR följer Folkhälsomyndigheten riktlinjer.