“Vi ska tillvarataga och främja de svenska samernas ekonomiska, sociala, rättsliga, administrativa och kulturella intressen med särskild hänsyn till renskötselns och dess binäringars fortbestånd och sunda utveckling.”

Svenska Samernas Riksförbund logotyp

Pressmeddelande

Ren till synes avsiktligt påkörd

Ren påkörd De senaste dagarna har vi återigen kunna ta del av bilder på hur en bilförare till synes medvetet kör på en ren som befinner sig på vägen. Dessvärre är detta inte en enstaka händelse. Problematiken återfinns i hela Sápmi, något som våra...

läs mer

Landsmötet 2021

SSRs styrelse har utifrån nu rådande situation med covid-19 beslutat att SSR:s landsmöte 2021 kommer att genomföras digitalt. Styrelsens inriktning är att hålla ett extra landsmöte under augusti månad…

LÄS MER

Direktanmälan till landsmötet

Aktuellt nyhetsbrev

Nyhetsbrev
ARKIV

Digitala seminarium och e-utbildningar

FSC-standard

Några samebyar har börjat samplanera utifrån den nya FSC standarden.

Har du frågor om denna så  höra av dig till Anja Fjellgren Walkeapää, 073-843 18 88, anja@sapmi.se

Infoträffar i SSR regi kommer att hållas under vintern/våren beroende på hur vintern utvecklar sig för renarna.

Trafikverkets sida för dig som arbetar i renskötseln

Här hittar du information rörande bland annat:

  • frågor kopplat till avstängning av väg i samband med flytt av renar, information/varning om renar i närheten av väg eller järnväg
  • önskemål om renvarningsskyltar
  • en anmälan om trasigt viltstängsel
  • frågor kring hantering av påkörda renar på väg/järnväg
  • önskemål om nytt viltstängsel, nya passager över väg eller järnväg
  • synpunkter på vägunderhåll (saltning, plogning med mera).

Om du har utsatts för ett brott bör du anmäla det till polisen så snart som möjligt.

Rutiner för SSR med anledning av Covid-19

Covid-19 påverkar vårt deltagande vid möten samt aktiviteter vi själva arrangerar.

SSR följer Folkhälsomyndigheten riktlinjer.