“Vi ska tillvarataga och främja de svenska samernas ekonomiska, sociala, rättsliga, administrativa och kulturella intressen med särskild hänsyn till renskötselns och dess binäringars fortbestånd och sunda utveckling.”

Svenska Samernas Riksförbund logotyp

Pressmeddelande

Utbildningar

Landsmötet 2021

SSRs digitala Landsmöte hålls torsdag 3 juni med början kl 09.00, reservdag 4 juni. 

LÄS MER

Direktanmälan till landsmötet

Kalender

okt
21
tor
2021
SSRs ordförandekonferens @ Scandic Continental
okt 21 kl. 10:00 – okt 22 kl. 12:00

Fokus under ordförandekonferensen är den pågående utredningen om rennäringslagen samt Sametingets uppdrag gällande samebyarnas interna organisering. Vi är medvetna om att tidpunkten för konferensen inte är optimal ur renskötselsynpunkt, men då både utredningen och Sametinget ska presentera delbetänkande/rapport till sommaren så behöver vi samlas för att gemensamt diskutera ett antal frågeställningar. Vi hoppas därför att ni har möjlighet att närvara.

Trafikverkets sida för dig som arbetar i renskötseln

Här hittar du information rörande bland annat:

  • frågor kopplat till avstängning av väg i samband med flytt av renar, information/varning om renar i närheten av väg eller järnväg
  • önskemål om renvarningsskyltar
  • en anmälan om trasigt viltstängsel
  • frågor kring hantering av påkörda renar på väg/järnväg
  • önskemål om nytt viltstängsel, nya passager över väg eller järnväg
  • synpunkter på vägunderhåll (saltning, plogning med mera).

Om du har utsatts för ett brott bör du anmäla det till polisen så snart som möjligt.

Rutiner för SSR med anledning av Covid-19

Covid-19 påverkar vårt deltagande vid möten samt aktiviteter vi själva arrangerar.

SSR följer Folkhälsomyndigheten riktlinjer.