“Vi ska tillvarataga och främja de svenska samernas ekonomiska, sociala, rättsliga, administrativa och kulturella intressen med särskild hänsyn till renskötselns och dess binäringars fortbestånd och sunda utveckling.”

Svenska Samernas Riksförbund logotyp

Pressmeddelande

SSR känner oro efter Sametingets plenum

SSR känner oro efter Sametingets plenum

Under den gångna veckan har vi kunnat följa Sametingets plenum i Umeå, och det finns all anledning att återigen belysa Sametingets arbete med frågor kopplade till främjande av rennäringen, framför allt de politiska prioriteringarna. Samebyarna är...

läs mer

SSRs Landsmöte 2023 Piteå Havsbad

Ombudsmöte 30 maj, Landsmöte 31 maj – 1 juni

Anmäl dig här >

LÄS MER

Trafikverkets sida för dig som arbetar i renskötseln

Här hittar du information rörande bland annat:

  • frågor kopplat till avstängning av väg i samband med flytt av renar, information/varning om renar i närheten av väg eller järnväg
  • önskemål om renvarningsskyltar
  • en anmälan om trasigt viltstängsel
  • frågor kring hantering av påkörda renar på väg/järnväg
  • önskemål om nytt viltstängsel, nya passager över väg eller järnväg
  • synpunkter på vägunderhåll (saltning, plogning med mera).

Sámiid Riikkasearvi (SSR) har tagit fram informationsmaterial om renar och trafik på svenska, tyska och engelska. Arbetet med att sprida denna information är en del i att skapa en säkrare miljö för både renen, dess skötare och trafikanter.

Om du har utsatts för ett brott bör du anmäla det till polisen så snart som möjligt.