“Vi ska tillvarataga och främja de svenska samernas ekonomiska, sociala, rättsliga, administrativa och kulturella intressen med särskild hänsyn till renskötselns och dess binäringars fortbestånd och sunda utveckling.”

Svenska Samernas Riksförbund logotyp

Pressmeddelande

SSRs Landsmöte 2024 Stockholm

Stockholm/Stuehkie/Stockholbma/
Stockhoalmma

Ombudsmöte 28 maj, Landsmöte 29 – 30 maj 2024

Anmäl dig här >

Utställningsplats anmäls här >

LÄS MER

Trafikverkets sida för dig som arbetar i renskötseln

Här hittar du information rörande bland annat:

  • frågor kopplat till avstängning av väg i samband med flytt av renar, information/varning om renar i närheten av väg eller järnväg
  • önskemål om renvarningsskyltar
  • en anmälan om trasigt viltstängsel
  • frågor kring hantering av påkörda renar på väg/järnväg
  • önskemål om nytt viltstängsel, nya passager över väg eller järnväg
  • synpunkter på vägunderhåll (saltning, plogning med mera).

Utbildningar

Sámiid Riikkasearvi (SSR) har tagit fram informationsmaterial om renar och trafik på svenska, tyska och engelska. Arbetet med att sprida denna information är en del i att skapa en säkrare miljö för både renen, dess skötare och trafikanter.

Renhälsa

Utfodringsbroschyr

Just nu skicka in prover på lav i säck

Ny broschyr om utfodring och djurvälfärd i samarbete med renskötare, Ulrika Rockström, veterinär på Gård & Djurhälsan och Birgitta Åhman, professor inom renskötsel på SLU.

Broschyren har finansierats med medel från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Utfodring av renar

Om du har utsatts för ett brott bör du anmäla det till polisen så snart som möjligt.