Svenska Samernas Riksförbund2018-12-05T13:30:37+00:00
Loading...

SSR söker ny medarbetare

Vikarierande jurist Sista ansökningsdag är den 15 januari 2019 SSR erbjuder en dynamisk arbetsplats med många möjligheter. SSR:s övergripande [...]

Nu är det mörkertider

Sámiid Riikkasearvi (SSR) har tagit fram informationsmaterial om renar och trafik, den är tryckt på svenska, tyska och engelska. [...]

Aktuellt - Svenska Samernas Riksförbund
Jennys blogg - Aktuellt - Svenska Samernas Riksförbund

Konstnär:
Per Enoksson

Höstvinter, nov – dec,
Čakčadálvi | Tjaktjadálvve | Tjakttjadálvvie | Tjaktjedaelvie

Den här perioden börjar när frosten och snön kommit för att stanna. Renarna söker sig nu till betesmarker med kvarvarande grönska, gräsrika skogsområden och myrar. Detta bete utnyttjas så länge snötäcket är under 30 cm och innan den starka vinterkylan sätter in. Renarna övergår sedan gradvis till lavbete. Nu börjar renarnas vandring mot vinterbeteslandet. Under förvintern samlas renarna för skiljning till vintergrupper och för slakt. Huvuddelen av höstslakten sker i november – december. Kalvarna väger då mellan 30 – 50 kg. även vajorna når sin högsta vikt i november.

Efter slakten består “vinterrenhjorden” till uppemot 75 % hondjur. Nu är det också dags att dela upp renarna i vinterbetesgrupper. Byns renar samlas i en skiljningshage. Där skiljer varje familjegrupp ut sina renar och drar dem till sin särskilda hage. De flyttar sen med sina renar till respektive vinterbetesområde.

AXG – Akutsjukvård i Extrem Glesbygd

Boka kurser i Akutsjukvård genom Lena Kroik 070-210 64 65 lena.kroik@vll.se

SSR:s Kultur och bildningsverksamheter sker i samarbete med: