I samarbete inom SSR:s Kultur och bildningsverksamheter