Många olyckor just nu!!!

Trafikverkets sida för renskötseln

Vilken underentreprenör som sköter vägarna i ditt område, var du kan vända dig med frågor kopplat till avstängning av väg i samband med flytt av renar, information/varning om renar i närheten av väg eller [...]

Gränsöverskridande renskötsel

Inreseregler till Sverige från Norge

Inreseregler till Sverige från Norge Regeringen har beslutat om att införa krav på negativt coronatest vid inresa till Sverige för alla utländska medborgare. Förändringen träder i kraft den 6 februari. [...]

Hundar som river, skadar och jagar ren

Hundar som jagar, river och skadar renar

Under de senaste åren har det skett en markant ökning av fall då renar skadas/dödas av lösspringande hundar. SSR får ofta frågor från medlemmar och allmänhet om vad som gäller och vad man kan/bör [...]

Digitala seminarium och E-utbildningar

FSC-standard

.

Några samebyar har börjat samplanera utifrån den nya FSC standarden.

Har ni frågor om denna så tveka inte att höra av er Till Anja Fjellgren Walkeapää, 073-843 18 88, anja@sapmi.se

Infoträffar i SSR regi kommer att hållas under vintern/våren beroende på hur vintern utvecklar sig för renarna.

Webbinarium om renens hälsa och smittsamma sjukdomar för renägare.

Måndag 15 mars kl 18.00-20.30

Sista anmälningsdag 14 mars

Anmälan till seminarium

Djurskyddsenheten på Länsstyrelsen Norrbotten bjuder i mars in till två webbinarier för renägare.

I samråd med SSR genomför Länsstyrelsen BD två webbinarier i mars med syfte att informera om Länsstyrelsens arbete med Djurskydd, djurskyddskontroller samt transport av ren.

Ange i anmälan om ni har specifika frågor ni vill ska besvaras på webbinariet. Har ni frågor som ni inte vill eller kan ställa i anmälan kan ni även mejla dem direkt till Anna-Marja Kaddik, anna-marja@sapmi.se, Frågorna kommer att läsas av SSR och skickas sedan anonymt sammanställt till länsstyrelsen.

Länsstyrelsen i Norrbottens webbinarium om djurskydd och djurskyddskontroller på ren

Måndag 8 mars 18.00-20.00

Sista anmälningsdag 7 mars

Anmälan till seminarium

Länsstyrelsen i Norrbottens webbinairum om transport av renar.

Måndag 22 mars 18.00-20.00

Sista anmälningsdag 21 mars

Anmälan till seminarium

CWD – Chronic Wasting Disease

CWD-Chronic Wasting Disease

CWD, eller avmagringssjuka som den kallas på svenska, är en prionsjukdom som varit känd hos olika hjortdjur sedan 1960-talet. SSR har tillsamman med Veterinär Ulrika Rockström på Gård & Djurhälsan gjort två instruktionsfilmer på [...]

Här hittar du information rörande bland annat:

  • frågor kopplat till avstängning av väg i samband med flytt av renar, information/varning om renar i närheten av väg eller järnväg
  • önskemål om renvarningsskyltar
  • en anmälan om trasigt viltstängsel
  • frågor kring hantering av påkörda renar på väg/järnväg
  • önskemål om nytt viltstängsel, nya passager över väg eller järnväg
  • synpunkter på vägunderhåll (saltning, plogning med mera).

Om du har utsatts för ett brott bör du anmäla det till polisen så snart som möjligt.

Direkt till Checklistan

Rutiner för SSR med anledning av Covid-19

Covid-19 påverkar vårt deltagande vid möten samt aktiviteter vi själva arrangerar.

SSR följer Folkhälsomyndigheten riktlinjer.

Besöksadress

Formvägen 16
906 21 Umeå

Tel: 090-14 11 80
E-postinfo@sapmi.se
Org.nr: 802006-2868
Direktnr. Personal
Direktnr. Styrelse

Växeln är öppen
09:00 – 10:30 samt
15:00 – 16:00

Fakturaadress

Svenska Samernas Riksförbund
c/o BGC AB
FE 301, BGC-id FRX9662
105 69 Stockholm

inbox.lev.209370@arkivplats.se

Upphovsrätt SSR | Alla rättigheter förbehålls

Vision

“Vi ska tillvarataga och främja de svenska samernas ekonomiska, sociala, rättsliga, administrativa och kulturella intressen med särskild hänsyn till renskötselns och dess binäringars fortbestånd och sunda utveckling.”