Rutiner för SSR med anledning av Covid-19

SSR i likhet med många andra påverkas av de restriktioner som införts till följd av Covid-19. Främst påverkar detta vårt deltagande vid möten samt möten/utbildningar vi själva arrangerar.

SSR följer de riktlinjer som Folkhälsomyndigheten meddelat, fram till dess annat meddelats så deltar SSR fysiskt endast vid verksamhetskritiska möten.

Rasism och hatbrott mot unga renskötare

Den stora utmaningen är, inte bara inom den samiska sfären, att finna lösningar för att hantera frågorna. Digitala forum finns och har en stor spridningseffekt och kommer sannolikt att finnas kvar under lång tid framöver.

Hatbrott, rasism och näthat

Hälsokonsekvensbedömning

juni 24th, 2020|

UMEÅ UNIVERSITET Epidemiologi och Global Hälsa UBMEJEN UNIVERSTIÄHTA Epidemiologïjjan jah Viäráldvarriesvuodan Hälsokonsekvensbedömning Gällande den planerade gruvan i Gállok/Kallak, [...]

CWD, eller avmagringssjuka som den kallas på svenska, är en prionsjukdom som varit känd hos olika hjortdjur i Nordamerika sedan 1960-talet.

Läs mer här

Kommande aktiviteter

Besöksadress

Formvägen 16
906 21 Umeå

Tel: 090-14 11 80
E-postinfo@sapmi.se
Org.nr: 802006-2868
Direktnr. Personal
Direktnr. Styrelse

Växeln är öppen
09:00 – 10:30 samt
15:00 – 16:00

Fakturaadress

Svenska Samernas Riksförbund
c/o BGC AB
FE 301, BGC-id FRX9662
105 69 Stockholm

inbox.lev.209370@arkivplats.se

Upphovsrätt SSR | Alla rättigheter förbehålls

Vision

“Vi ska tillvarataga och främja de svenska samernas ekonomiska, sociala, rättsliga, administrativa och kulturella intressen med särskild hänsyn till renskötselns och dess binäringars fortbestånd och sunda utveckling.”