Loading...
Svenska Samernas Riksförbund2019-11-15T15:51:20+01:00

Den samiska rätten

Genom att utnyttja områden för renskötsel, jakt och fiske har samerna förvärvat en rätt till markanvändning genom urminnes hävd. Rätten har alltså inte medgivits genom någon upplåtelse från den svenska staten. Den samiska rätten till mark och vatten är en förutsättning för renskötseln och den samiska kulturen.

Kör försiktigt. Renar i trafiken

Sámiid Riikkasearvi (SSR) har tagit fram informationsmaterial om renar och trafik, den är tryckt på svenska, tyska och engelska. Arbetet med att sprida denna information är en del i att skapa en säkrare miljö för både renen, dess skötare och trafikanter.

Kommande seminarietillfällen

Den samiska rätten

Genom att utnyttja områden för renskötsel, jakt och fiske har samerna förvärvat en rätt till markanvändning genom urminnes hävd. Rätten har alltså inte medgivits genom någon upplåtelse från den svenska staten. Den samiska rätten till mark och vatten är en förutsättning för renskötseln och den samiska kulturen.

Sámiid Riikkasearvi (SSR) har tagit fram informationsmaterial om renar och trafik, den är tryckt på svenska, tyska och engelska. Arbetet med att sprida denna information är en del i att skapa en säkrare miljö för både renen, dess skötare och trafikanter.

Asa Kitok stipendiet

november 20th, 2019|

Välkommen att söka Asa Kitok stipendiet 2020 Stipendiet kan sökas av samiska slöjdare och konsthantverkare verksamma i [...]

Projektledare

november 19th, 2019|

Projektledare SSR erbjuder en dynamisk arbetsplats med många möjligheter. SSR s övergripande mål är att skapa de bästa [...]

CWD, eller avmagringssjuka som den kallas på svenska, är en prionsjukdom som varit känd hos olika hjortdjur i Nordamerika sedan 1960-talet.

Läs mer här

Kommande aktiviteter

Asa Kitok stipendiet

november 20th, 2019|

Välkommen att söka Asa Kitok stipendiet 2020 Stipendiet kan sökas av samiska slöjdare och konsthantverkare verksamma i [...]

Projektledare

november 19th, 2019|

Projektledare SSR erbjuder en dynamisk arbetsplats med många möjligheter. SSR s övergripande mål är att skapa de bästa [...]

CWD, eller avmagringssjuka som den kallas på svenska, är en prionsjukdom som varit känd hos olika hjortdjur i Nordamerika sedan 1960-talet.

Läs mer här

Kommande aktiviteter