Just nu

Pressrelease ang. Skogsutredningen

Skogsutredningens förslag stärker inte renskötselrätten Måndagen den 30 november överlämnade Skogsutredningen (M 2019:2) sitt betänkande Stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och naturvård i skogen SOU 2020:73. SSR konstaterar att [...]

Se upp!! Renar i trafiken!

Renar i trafiken!

SE UPP! Renar i trafiken WATCH OUT!! Reindeers in the traffic ACHTUNG!! Rentiere im Verkehr Sámiid Riikkasearvi (SSR) har tagit fram informationsmaterial om renar och trafik, den är tryckt på svenska, tyska och engelska. [...]

Hundar som jagar, river & skadar renar

Hundar som jagar, river och skadar renar

Under de senaste åren har det skett en markant ökning av fall då renar skadas/dödas av lösspringande hundar. SSR får ofta frågor från medlemmar och allmänhet om vad som gäller och vad man kan/bör [...]

Kommande aktiviteter

CWD – Chronic Wasting Disease

CWD-Chronic Wasting Disease

CWD, eller avmagringssjuka som den kallas på svenska, är en prionsjukdom som varit känd hos olika hjortdjur sedan 1960-talet. SSR har tillsamman med Veterinär Ulrika Rockström på Gård & Djurhälsan gjort två instruktionsfilmer på [...]

Här hittar du information rörande bland annat:

  • frågor kopplat till avstängning av väg i samband med flytt av renar, information/varning om renar i närheten av väg eller järnväg
  • önskemål om renvarningsskyltar
  • en anmälan om trasigt viltstängsel
  • frågor kring hantering av påkörda renar på väg/järnväg
  • önskemål om nytt viltstängsel, nya passager över väg eller järnväg
  • synpunkter på vägunderhåll (saltning, plogning med mera).

Om du har utsatts för ett brott bör du anmäla det till polisen så snart som möjligt.

Direkt till Checklistan

Rutiner för SSR med anledning av Covid-19

Covid-19 påverkar vårt deltagande vid möten samt aktiviteter vi själva arrangerar.

SSR följer Folkhälsomyndigheten riktlinjer.

Besöksadress

Formvägen 16
906 21 Umeå

Tel: 090-14 11 80
E-postinfo@sapmi.se
Org.nr: 802006-2868
Direktnr. Personal
Direktnr. Styrelse

Växeln är öppen
09:00 – 10:30 samt
15:00 – 16:00

Fakturaadress

Svenska Samernas Riksförbund
c/o BGC AB
FE 301, BGC-id FRX9662
105 69 Stockholm

inbox.lev.209370@arkivplats.se

Upphovsrätt SSR | Alla rättigheter förbehålls

Vision

“Vi ska tillvarataga och främja de svenska samernas ekonomiska, sociala, rättsliga, administrativa och kulturella intressen med särskild hänsyn till renskötselns och dess binäringars fortbestånd och sunda utveckling.”