Kontakta oss

Vi på Svenska Samernas Riksförbund tycker det är fantastiskt roligt att intresset för samiska frågor ökar. Vi försöker så långt det är möjligt att ni som kontaktar oss får möjlighet att prata med rätt person.

Gäller frågorna Minoritetsspråk eller andra skoluppgifter? Kontakta Sametinget som har bra möjligheter att hjälpa till med dessa frågeställningar