Styrelsen

Styrelsen svarar för SSR:s organisation och den övergripande förvaltningen av SSR:s angelägenheter. Uppgiften omfattar beslut som styrelsen har ansvar för enligt stadgar och landsmöte samt i övrigt beslut i frågor av strategisk och ekonomisk betydelse. För att styrelsen ska arbeta effektivt arbetar man med vägledning av en arbetsordning. Enligt denna arbetsordning har styrelsen följande arbetsuppgifter:

  • Att styra och stötta verksamheten enligt stadgar, landsmötesbeslut, långsiktiga verksamhetsplaner och övriga styrdokument.
  • Att upprätta och utvärdera en årlig verksamhetsplan med visioner, mål och aktivitetsplanering.
  • Att upprätta en årlig budget samt att utvärdera och följa upp denna. Budget beslutas av landsmötet.
  • Att förankra frågor och skapa optimal delaktighet bland förbundets medlemmar samt verka för att stärka förbundet regionalt. Kontakten med regionerna och  sameföreningarna sker främst genom de regionala styrelserepresentanterna.
  • Att aktivt verka för en långsiktig stabil ekonomi genom att skapa resurser, ekonomiska förutsättningar och minimera kostnaderna.
  • Att verka för en organisation som optimalt svarar mot förbundets primära uppgift, vision och mål.
  • Att planera och förbereda förbundets landsmöte enligt stadgarna

SSR:s Stadgar och andra policydokument

SSR:s styrelse 2022- 2023

Matti Blind Berg
Förbundsordförande
090-14 11 80070-397 69 77matti [a] sapmi.se
Raymond Wasara
Norrbotten Norra

(suppleant Kjell-Åke Pittja)

070-338 18 44raymondwasara [a] hotmail.com
Anders Erling Fjällås
Vice ordförande/ Norrbotten Södra
070-257 09 75anders-erling [a] sapmi.se
Magnus Andersson
Västerbotten
070-211 19 79manganandersson11 [a] gmail.com
Nils-Anders Jonsson
Jämtland
070-697 60 14neijlaanta [a] hotmail.com
Lars-Thomas Persson
Skogsbyarna
070-339 52 50ltpersson66 [a] gmail.com
Helena Partapuoli
Sameföreningarna
070-523 09 80hpartapuoli [a] gmail.com
Janni Klemensson Jannok
Ordförande Ungdomsrådet
090-14 11 80info [a] sapmi.se