Om SSR

SSR:s styrelse 2020 – 2021

Styrelse

Styrelsen svarar för SSR:s organisation och den övergripande förvaltningen av SSR:s angelägenheter. Uppgiften omfattar beslut som styrelsen har ansvar för enligt stadgar och landsmöte samt i övrigt beslut i frågor av strategisk och ekonomisk betydelse. För att styrelsen ska arbeta effektivt arbetar man med vägledning av en arbetsordning. Enligt denna arbetsordning har styrelsen följande arbetsuppgifter:

  • Att styra och stötta verksamheten enligt stadgar, landsmötesbeslut, långsiktiga verksamhetsplaner och övriga styrdokument.
  • Att upprätta och utvärdera en årlig verksamhetsplan med visioner, mål och aktivitetsplanering.
  • Att upprätta en årlig budget samt att utvärdera och följa upp denna. Budget beslutas av landsmötet.
  • Att förankra frågor och skapa optimal delaktighet bland förbundets medlemmar samt verka för att stärka förbundet regionalt. Kontakten med regionerna och  sameföreningarna sker främst genom de regionala styrelserepresentanterna.
  • Att aktivt verka för en långsiktig stabil ekonomi genom att skapa resurser, ekonomiska förutsättningar och minimera kostnaderna.
  • Att verka för en organisation som optimalt svarar mot förbundets primära uppgift, vision och mål.
  • Att planera och förbereda förbundets landsmöte enligt stadgarna

SSR:s Stadgar och andra policydokument

Åsa Larsson-Blind
Åsa Larsson-BlindFörbundsordförande
090-14 11 80
070-254 33 56
asa(@)sapmi.se
Raymond Wasara
Raymond WasaraNorrbotten Norra
070-338 18 44
raymondwasara(@)hotmail.com
Anders Erling Fjällås
Anders Erling FjällåsVice ordförande/Norrbotten Södra
070-257 09 75
anders-erling(@)sapmi.se
Lars Olov Baer
Lars Olov BaerVästerbotten
070-686 40 02
larsolof.baer(@)gmail.com
Nils-Anders Jonsson
Nils-Anders JonssonJämtland
070-697 60 14
neijlaanta(@)hotmail.com
Lars-Thomas Persson
Lars-Thomas PerssonSkogsbyarna
070-339 52 50
ltpersson66(@)gmail.com
Åsa Skum
Åsa SkumSameföreningarna
070-293 72 94
asa(@)ammarnas.com
Janni Klemensson Jannok
Janni Klemensson JannokOrdförande Ungdomsrådet
090-14 11 80
info(@)sapmi.se