Projekt

Stor del av SSR:s arbete är projekt. Antalet och storleken på projekten varierar. Nedan följer en lista över aktuella projekt.

Aktuella projekt

Djurvälfärd inom Renskötseln- framtagande av informationsmaterial.

Syftet med projektet är att ge djurägare och djurhållare ökade kunskaper om hur de kan tillgodose och förbättra en god djurvälfärd inom renskötseln.

Renhälsa – Kurser

Projektet ska ge djurägare och djurhållare ökade kunskaper om hur de kan ge rennäringens djur en god djurvälfärd. God djurvälfärd och kunskap därom är en förutsättning för en hållbar rennäring i framtiden.

Avslutade projekt

Rasism och hatbrott mot unga renskötare i Sverige

För första gången drev SSR ett projekt som syftade till att lyfta hur rasism och hatbrott påverkar de yngre inom renskötseln.
SSR:s mål var att öka kunskapen hos bland annat de yngre inom renskötseln om vad rasism och hatbrott är, och hur det kan förebyggas.

Projekt Ovttas

Ovttas var ett kompetensutvecklingsprojekt som riktar sig till samer som driver företag i Övre Norrland och samebyarna i samma region. De branscher projektet riktar sig till är kopplade mot den samiska traditionen och kulturidentiteten. Särskilt viktig i denna målgrupp är de kvinnliga företagarna. Den primära målgruppen tillhör samiskt näringsliv där renen på många sätt står i centrum.

Projektet avslutades 2018-05-31.