Samiska näringar2018-08-24T14:57:20+00:00

Samiska näringar

SSR arbetar med samiska näringslivsfrågor utifrån att det finns outnyttjad tillväxtkraft i det samiska samhället. Detta arbetet utgår från utveckling av samiska näringar i nära samverkan med övriga näringslivet; att utveckla samiska projekt, att skapa nya arbetstillfällen inom samisk kultur och näring, att öka entreprenörskap och stärka företagandet hos befintliga samiska företag i samverkan med bl.a. lokala företagarorganisationer. Det övergripande målet är att utveckla samiskt näringsliv och kultur som är viktiga för sysselsättningen och tillväxten i synnerhet i glesbygden samt som en aktiv del i landsbygdsutvecklingen.

Vårt arbete