Pressmeddelanden

Pressmeddelande Förslaget till Konsultationsordning

november 5th, 2020|0 Comments

Pressmeddelande Förslaget till Konsultationsordning beaktar inte samebyarnas rätt SSR konstaterar att Regeringskansliet nu fattat beslut om en lagrådsremiss som innehåller förslag på att införa en ny lag om konsultation i ärenden av särskild betydelse [...]

Högsta Förvaltningsdomstolen ger regeringen bakläxa

maj 27th, 2020|0 Comments

Högsta Förvaltningsdomstolen ger regeringen bakläxa Läs och eller ladda ner domen här Högsta förvaltningsdomstolen meddelade igår den 26 maj dom, i ett rättsprövningsärende gällande upplåtelser för älgjakt i Västerbotten. 2019 överklagade samebyarna [...]

Mark- och Miljööverdomstolen ger inte tillstånd

maj 22nd, 2020|0 Comments

Mark- och Miljööverdomstolen ger inte tillstånd för täktverksamhet inom Maskaure sameby Pressmeddelande 2020-05-22 Mark- och miljööverdomstolen avslår NNC Industry:s överklagan gällande tillstånd för täktverksamhet. Domen från Mark- och miljööverdomstolen meddelades den 20 maj. [...]

SSR är samebyarnas företrädare

april 6th, 2020|0 Comments

SSR är samebyarnas företrädare Regeringskansliet arbetar med ett förslag till lag om konsultationsordning i frågor som rör det samiska folket. En proposition förväntas i höst. SSR avstyrker det nuvarande förslaget i sin helhet, eftersom [...]

Beowulf

februari 11th, 2020|0 Comments

Beowulf Mining uppvisar fortsatt ignorans! Pressmeddelande 2020-02-11 Det brittiska prospekteringsbolaget Beowulf Mining aviserade för en tid sedan att de avser "stämma staten" då de anser sig ekonomiskt drabbade av den pågående "Kallakprocessen". Samebyarna Sirges [...]

Samebyarna träffande statssekreterare Emil Höglund angående Gallok

oktober 30th, 2019|0 Comments

Samebyarna träffade statssekreterare Emil Höglund Representanter för samebyarna Sirges och Jåhkågasska träffade under gårdagen statssekreterare Emil Höglund.  Mötet ägde rum på Näringsdepartementet i Stockholm. - Vi är naturligtvis positiva till att företrädare för regeringen [...]

Samebyarna begär möte med Baylan ang Gallok

oktober 9th, 2019|0 Comments

Samebyarna begär möte med Baylan ang Gallok Beowulf Mining kräver att få träffa näringsministern för att diskutera frågan om bearbetningskoncession gällande mineralbrytning i Gallok. Följande rubriker har de senaste dagarna florerat i media: ”Nu [...]

GLÖD kortfilmmstöd på minoritetsspråken

augusti 28th, 2019|0 Comments

Svenska Filminstitutet lanserar nu produktionsstödet GLÖD som en del av det pågående arbetet med nationella minoriteter. Alla projekt som väljs ut ska ha en koppling till något av minoritetsspråken samiska, meänkieli, romani chib, finska [...]

Jakt- och fiskemålet. Girjas

augusti 27th, 2019|0 Comments

Måndagen den 2 september inleds huvudförhandlingen i det s k ”Girjasmålet” i Högsta domstolen Pressmeddelande 2019-08-27 Om knappt en vecka inleds förhandlingen i Högsta domstolen i det uppmärksammade samerättsliga målet rörande jakt och [...]