Pressmeddelanden

Beowulf

februari 11th, 2020|0 Comments

Beowulf Mining uppvisar fortsatt ignorans! Pressmeddelande 2020-02-11 Det brittiska prospekteringsbolaget Beowulf Mining aviserade för en tid sedan att de avser "stämma staten" då de anser sig ekonomiskt drabbade av den pågående "Kallakprocessen". Samebyarna Sirges [...]

Samebyarna träffande statssekreterare Emil Höglund angående Gallok

oktober 30th, 2019|0 Comments

Samebyarna träffade statssekreterare Emil Höglund Representanter för samebyarna Sirges och Jåhkågasska träffade under gårdagen statssekreterare Emil Höglund.  Mötet ägde rum på Näringsdepartementet i Stockholm. - Vi är naturligtvis positiva till att företrädare för regeringen [...]

Samebyarna begär möte med Baylan ang Gallok

oktober 9th, 2019|0 Comments

Samebyarna begär möte med Baylan ang Gallok Beowulf Mining kräver att få träffa näringsministern för att diskutera frågan om bearbetningskoncession gällande mineralbrytning i Gallok. Följande rubriker har de senaste dagarna florerat i media: ”Nu [...]

GLÖD kortfilmmstöd på minoritetsspråken

augusti 28th, 2019|0 Comments

Svenska Filminstitutet lanserar nu produktionsstödet GLÖD som en del av det pågående arbetet med nationella minoriteter. Alla projekt som väljs ut ska ha en koppling till något av minoritetsspråken samiska, meänkieli, romani chib, finska [...]

Jakt- och fiskemålet. Girjas

augusti 27th, 2019|0 Comments

Måndagen den 2 september inleds huvudförhandlingen i det s k ”Girjasmålet” i Högsta domstolen Pressmeddelande 2019-08-27 Om knappt en vecka inleds förhandlingen i Högsta domstolen i det uppmärksammade samerättsliga målet rörande jakt och [...]

Varg och ren – en omöjlig ekvation

maj 10th, 2019|0 Comments

Naturvårdsverket meddelade den 9 maj sitt beslut om vilka miniminivåer som ska vara gällande för varg de kommande åren. Till skillnad mot föregående år så ändrar Naturvårdsverket inställning i frågan om föryngringar inom renskötselområdet. [...]

Framgång i Mark- och Miljödomstolen

februari 4th, 2019|0 Comments

Ingen ny täktverksamhet – framgång i mark – och miljödomstolen Pressmeddelande 2019-02-04 Mark- och miljödomstolen meddelade idag dom i ett tillståndsmål gällande täktverksamhet inom Maskaure Sameby. Domstolen ändrar miljöprövningsdelegationens beslut och avslår ansökan om [...]

Uppdrag granskning

oktober 4th, 2018|0 Comments

Det krävs en förändring, och den måste ske nu Uppdrag gransknings program som sänds ikväll, 3 oktober, beskriver den verklighet som våra medlemmar drabbas av dagligen och har så gjort under flertalet år. Staten [...]

Brinnande betesmarker

augusti 16th, 2018|0 Comments

Under sommaren har det brunnit i stora delar av Sverige, många har drabbats, skogsbruket, markägare och så även vi. Detta är en direkt effekt av de extrema väderförhållanden som rått. Den gångna sommarens torka [...]

Våra marker är inte till salu!

juni 19th, 2018|0 Comments

Våra marker är inte till salu Pressmeddelande 2018-06-19 Frågan en eventuell etablering av en kvartsgruva i Nasafjäll är just nu högaktuell. I dagarna pågår en så kallad befaring (syn) i området, representanter för norska [...]

SSR uttalande om Nasafjell

juni 7th, 2018|0 Comments

SÁMIID RIIKKAčOAHKKIN STAARE 2018 Uttalande om Nasafjell Våra ursprungliga traditionella sedvanemarker utgör grunden för vår kultur, vårt samhälle, för renens välmående och vår rätt. Av kärlek till renen och våra marker förvaltar vårt folk våra [...]