Försäkringar2018-11-15T09:53:17+00:00

SSR:s medlemmar kan teckna en gruppförsäkring som tagits fram för medlemmarna

SSR har jämfört erbjudanden från olika försäkringsbolag och kan nu tillsammans med Länsförsäkringar Västerbotten erbjuda en konkurrenskraftig försäkring till våra medlemmar. Ju fler vi är som tecknar försäkringarna desto större möjlighet har vi att påverka innehåll och storlek i framtiden.

Erbjudandet omfattar

Våra gruppförsäkringar är en förmån för alla enskilda medlemmar i samebyar och sameföreningar som är anslutna till Svenska Samernas Riksförbund. Gruppförsäkringen är ett enkelt sätt att skaffa ett prisvärt försäkringsskydd för dig själv och din familj. Gruppförsäkring har vissa unika förmåner och du anpassar själv till din aktuella familjesituation, renskötsel och bolag.

Gruppförsäkringar – som omfattar Liv-, Olycksfalls-, Sjuk -och Barnförsäkring
Vårdsförsäkring – en försäkring som hjälper dig att snabbt komma till specialistvård
Ersättarförsäkring – som lämnar ersättning för tillfälligt anställda vid din arbetsoförmåga vid sjukdom eller efter ett olycksfall. Kan tecknas av aktiv medlem som bedriver renskötsel.
Olycksfallsförsäkring för medhjälpare – som lämnar ersättning för kostnader och medicinsk invaliditet. Även om du inte alltid är juridiskt ansvarig så kan det moraliska ansvaret kännas tungt om det skulle inträffa en allvarlig olycka.

Villkor

Villkoren för Gruppförsäkring och Vårdförsäkring kan du läsa här. Gruppförsäkringen finns i två varianter, en sammanfattning som svarar på många frågor, och sedan finns de kompletta villkoren. Vårdförsäkringen finns än så länga bara i den sammanfattande versionen.

Sammanfattning Gruppförsäkring
Sammanfattning Vårdförsäkring
Villkor Gruppförsäkring

Var tecknar jag försäkringen?

Det finns tre sätt:

  1. Gå in på Ansökningssidan här och logga in med (Mobilt-) BankID, gruppavtalsnummer och enhetsnummer. Dessa finner du HÄR
  2. Gå in på Ansökan Gruppförsäkring och ladda ner och skriv ut ansökningarna och posta med vanlig post
  3. Ring SSR och be om hjälp.

Kontaktperson på SSR är:

Totte Nordahl
Direkt: 090-14 11 86 | Mobil: 076-126 42 42 | Formvägen 16 | 906 21 Ubmeje | totte(@)sapmi.se

Livförsäkring

Genom vår gruppförsäkring kan du med ett frivilligt val komplettera ditt livskydd. Försäkringen utbetalas vid dödsfall till dina förmånstagare. Du kan också teckna en livförsäkring för din make/maka/sambo/registrerad partner. Om du väljer att teckna försäkringen på 6 prisbasbelopp räcker det att du är fullt arbetsför, vid större belopp behöver vi svar på några hälsofrågor.

Olycksfallsförsäkring

Den viktigaste delen i olycksfallsförsäkringen är ersättning vid invaliditet. Olycksfallsförsäkringen täcker också läke-, rese-, tandskade och merkostnader. Ersättning kan även lämnas för sveda och värk, rehabilitering samt vid dödsfall till följd av olycksfall. Olycksfallsförsäkringen gäller dygnet runt – d v s under fritid och arbetstid. Försäkring kan även tecknas för make/sambo/registrerad partner. För anslutning till denna försäkring krävs att du är fullt arbetsför.

Sjukförsäkring

Ger en skattefri inkomstförstärkning efter 3 månaders arbetsoförmåga. Utbetalning sker vid arbetsoförmåga till minst 25 procent och pågår som längst under 48 månader med 90 dagars karens. Om du väljer lägsta belopp på denna försäkring räcker det att du är fullt arbetsför, vid större belopp behöver vi svar på några hälsofrågor.

Barnförsäkring

Omfattar invaliditetsersättning både på grund av sjukdom eller olycksfall. Vid olycksfallsskada ingår också kostnadsersättningar. Försäkringen gäller oavsett antal barn t o m det år barnen fyller 25 år.

Vårdförsäkring

Ersätter kostnader både för offentlig och privat vård. Genom Länsförsäkringars sjukvårdsförmedling kan du inom några dagar få tillgång till privat vård efter remiss från allmän läkare. Försäkringen ersätter vård i privat regi, efterbehandlingar (sjukgymnastik, naprapat och kiropraktiker). Under dygnets alla tider har du tillgång till sjukvårdsrådgivning. Du och din make/maka/sambo kan ansluta er till sjukvårdsförsäkringen om ni är fullt arbetsföra. Försäkringen ersätter inte befintliga sjukdomar som du har när du tecknar försäkringen. Du måste ha avslutat den aktuella behandlingen och varit behandlingsfri i 2 år för att försäkringen skall gälla för ett förnyat vårdbehov. Naturligtvis gäller försäkringen för övriga nya åkommor. För anslutning krävs att du är fullt arbetsför.

Ersättarförsäkring

Försäkringen gäller om du blir sjuk eller råkar ut för en olycka och verksamheten inte kan fortsätta som vanligt. Med hjälp av ersättarförsäkringen kan du tillfälligt anställa en ersättare med ekonomisk hjälp från försäkringen. Försäkringen gäller om du är arbetsoförmögen till minst 75 procent p g a sjukdom eller olycksfall. Du kan själv välja storleken på dagsersättningen. Se under ”Viktiga fakta om försäkringarna.”. Hälsodeklaration ”Min Hälsa” krävs för anslutning.

Olycksfallsförsäkring för medhjälpare

Att tillfälligt ta in extra arbetskraft för att klara topparna tillhör snarare regel än undantag. Tillfälliga medhjälpare är många gånger helt oförsäkrade. Försäkringen omfattar ersättning för kostnader och medicinsk invaliditet vid en olycka som drabbar medhjälparen. Inga krav för anslutning.

Vårt arbete