Klimatanpassning i renskötseln med fokus på renens hälsa

Ett samarbete mellan SSR och Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA), och arbetet är finansierat av Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI)

Klicka på de olika rubrikerna i bilden för mer information om de olika aspekterna av.

I mobiltelefon kan du vända telefon på sidan. Då kan du se hela bilden. 

Button text URL X-position Y-position
Ett förändrat klimat https://www.sapmi.se/klimatanpassning/klimatanpassning-ett-forandrat-klimat/ 65 7
Nödutfodring https://www.sapmi.se/klimatanpassning/utfodring/ 65 90
Vatten https://www.sapmi.se/klimatanpassning/vatten/ 25 65
Hägn https://www.sapmi.se/klimatanpassning/hagn/ 35 90
Sjuka djur https://www.sapmi.se/klimatanpassning/sjuka-djur/ 75 30
Döda djur https://www.sapmi.se/klimatanpassning/doda-djur/ 25 30
Smittskydd https://www.sapmi.se/klimatanpassning/smittskydd/ 75 65
CWD https://www.sapmi.se/vart-arbete/renens-halsa/cwd-provtagning/ 35 7

Illustration SSR