Klimatanpassning i renskötseln med fokus på renens hälsa

Ett samarbete mellan SSR och Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) med finansiering från Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI). För text och bilder står veterinär Ulrika Rockström, Gård & Djurhälsan, i samråd med professor Birgitta Åhman, SLU.