Nyhetsbrev Arkiv

Sedan 2006 har SSR försökt ge ut informationsblad i form av ett återkommande månadsbrev. Hösten 2016 påbörjades experimenteringen av ett digitalt nyhetsbrev, och sista analoga månadsbrevet gick ut i april 2017.

Syftet har varit och är att samla senaste tidens händelser på förbundet och lite av vad som komma skall. Forskningar och projekt presenteras.

Nedan finns de som återfunnits till dags datum.