*|MC:SUBJECT|*
Öppna detta mail i din webbläsare
Årgång 2020 Nummer 11
 

Nyhetsbrev

 

Skábmamánnu | Basádismánno | Rahka | Juhtátmánnuo | Bassemánno | November


Ordförande har ordet

Smittan av Covid-19 ökar kraftigt i samhället igen och vi måste alla återigen strama åt våra sociala kontakter och tänka igenom alla delar av vår vardag, arbete som privat för att så långt som möjligt bidra till att minska smittspridningen. Detta är en mycket påfrestande tid och vi måste alla hjälpas åt.
 
I renskötseln är vi på många håll inne i skiljningsperioden. Det är en tid då vi behöver samlas i gärden inom samebyn, men också besöka närliggande samebyar för att hämta renar. Det krävs att vi tänker igenom hur vi kan genomföra arbetet på bästa sätt och samtidigt så Coronasäkrat som möjligt. Det är en utmaning som jag vet att man ute i samebyarna tar på största allvar. Renskötseln är en sårbar verksamhet i avseendet att man är beroende av att själva kunna utföra arbetet varje dag, det finns inte någon möjlighet till avbytare eller vikarier. Utöver oron för liv och hälsa för sig själv och sina närmaste, så hänger också arbetet på att man kan vara i renskogen, ingen har tid att vara sjuk.
 
I nuläget skärps också restriktionerna kring länders gränser. Renskötseln som alltid rört sig över det som nu är gränsområden mellan länder måste kunna fortsätta oavsett pandemin. SSR bevakar denna fråga gentemot både Norge och Finland. I Norge är renskötseln klassad som samhällskritisk verksamhet, vilket gör att renskötare är undantagna vissa av de striktaste restriktionerna.
       
Detta är en förutsättning för att renskötselarbetet ska kunna genomföras i gränsområdena eftersom man t ex på kort varsel behöver besöka sina grannars gärden på andra sidan gränsen.

Detta sätter också fokus på att vi ännu inte har ett fungerande system för den gränsöverskridande renskötseln kring svensk-norska gränsen som renskötseln och staterna är överens om. Diskussionerna kring hur frågan ska lösas har legat nere under väldigt många år. De som känner av detta mest är renskötarna i gränstrakterna, som år efter år lever i ovisshet. Det är nu hög tid att vi tar upp frågan och på allvar tar fram förslag på en långsiktig lösning. Här krävs det att staterna tar sitt ansvar och att renskötselrätten, det traditionella bruket av markerna och renskötselns behov tas på allvar så att vi kan komma framåt i frågan.
 
Åsa Larsson-Blind
Förbundsordförande

Frågor kopplade till skiljning och Covid -19

Med anledning av den senaste tidens skärpta rekommendationer samt Regeringens information om att begränsa antalet deltagare vid offentliga sammankomster till åtta personer har flertalet samebyar kontaktat SSR med frågor kopplade till skiljning och Covid -19. 

SSR:s kansli har med anledning av detta ställt samman ett PM.
Läs hela PM:et här

SSR uppmanar alla att följa folkhälsomyndighetens allmänna rekommendationer samt hålla sig informerade och uppdaterade om vilka särskilda råd och rekommendationer som gäller i respektive region.
Gör enkäten om Coronas påverkan på renskötseln

Digitalt seminarium om renens hälsa

 
SSR anordnar tillsammans med Gård & Djurhälsan ett digitalt seminarium för renägare med fokus på renens hälsa. 
Under kvällen pratar vi om bland annat:
  • Viktiga symtom att vara uppmärksam på hos renarna!
  • Obduktion - varför är det viktigt och hur gör man? 
  • Smittskydd. Vad ska man tänka på?
  • CWD. Sjukdomen och provtagningen.
  • SSRs arbete med renens hälsa. 
Har ni förslag på ämnen att ta upp så skriv det när ni anmäler er. 
 
Torsdag 3 december kl 18.00 via Teams.
(Länk skickas ut dagen innan till den email-adress du angett vid anmälan)

Sista anmälningsdag 1 december.
 
Anmälan sker via denna länk
 
Bures boahtin! Buorisboahtem! Burist båhtem! Buerestbåhtieme! Buerie båeteme!
 
Anna-Marja Kaddik, näringshandläggare SSR
Ulrika Rockström, veterinär Gård & Djurhälsan 
 

Se upp!! Renar i trafiken!

Nu är vi inne i mörkertider. Många samebyar har påbörjat flytten ner till vinterlanden. Tänk på att anpassa hastigheten och var uppmärksam, för Din, Dina medtrafikanters och för djurens säkerhet
https://www.sapmi.se/.../trafik-och-renar/renar-i-trafiken/

Alla renägares ansvar att skicka in prover för CWD

Samtliga samebyar ska skicka in 54 st prover för CWD. SSR vill påminna om att det är allas ansvar att prover blir tagna och inskickade. I första hand ska prover tas från renar över 12 månader som hittas döda, sjuka eller dåliga renar som avlivas, rovdjursdödade eller trafikdödade renar (så kallade riskdjur).

Instruktionsfilmer samt mer information hittar du på hemsidan: 

https://www.sapmi.se/klimatanpassning/cwd-provtagning/

FSC standarden

En digital infoträff om den nya FSC standarden har genomförts av kansliet och en till stundar, den 25 november kl 18-19:30. Informationsträffen syftar till att ge en överblick över den nya standarden samt redogör för de möjligheter som vi ser med den.

Kansliet planerar för genomförande av utbildningar för samebyarna om tillämpningen av FSC samt hur den kommer påverka samebyarna praktiskt. Ambitionen är att dessa utbildningar ska vara fysiska och påbörjas under vintern. Situationen med Coronapandemin påverkar förstås huruvida det blir fysiska träffar eller ej. Information om utbildningarna kommer att skickas ut till samebyarna.

SSR:s kansli planerar för en grundläggande utbildning i skogsbruk och FSC under december för ungdomar/unga vuxna. Datum för detta är vid dags dato klart. Ytterligare information om detta tillfälle kommer skickas ut.

Renbruksplan

SSR:s skogshandläggare är verksamhetsstöd för Renbruksplan (RBP) och har nu stora möjligheter att stödja samebyarna i arbetet med RBP. En vanlig uppfattning är att RBP endast fungerar som verktyg i samråd med skogsbruket. Så är inte fallet, RBP är ett brett och bra verktyg för att kunna beskriva hur olika saker och aktörer påverkar renskötseln. RBP går också att använda som ett verktyg för att beskriva och dokumentera renskötselns egna verksamhet internt inom samebyn. Exempelvis så finns det möjligheter att använda RBP vid klimatsårbarhetsanalyser och dokumenterande av traditionell kunskap bland annat.

Genom arbetet med RBP så finns det möjligheter att genomföra utbildningar och föreläsningar som kopplar till RBP och renskötsel i det breda perspektivet. Det kan röra återställande eller klimatsäkrande av traditionella flyttleder, hur man kan främja mark- och hänglavar, vad är viktigt att tänka på vid olika exploateringar med mera.

Tänk stort och kom in med förslag och idéer till SSR:s kansli på vad ni önskar veta mer om kopplat till renskötsel, skogsbruk, traditionell kunskap, praktiska användandet av RBP, landskapsplanering med mera. Kontakt anja@sapmi.se

Näthat/hot m.m

Just nu sprids flera olika inlägg med rasistiska inslag mot samer, bland annat sprids en låt med grovt innehåll, låten har funnits ett tag men har nu åter hamnat i ljuset. Med anledning av att det är många som delar låten samt andra liknande inlägg på sociala medier vill SSR lyfta fram följande; Inlägg som innehåller rasistiska uttalanden, hot eller kan utgöra hets mot folkgrupp bör inte spridas eller delas vidare, även om syftet är att synliggöra vad som skrivs. Tänk på att det kan vara olagligt att sprida denna typ av inlägg då man bidrar till spridning av otillåtet slag. SSR har polisanmält den låt som funnits tillgänglig på webben och spridits i sociala medier. SSR:s kansli bevakar och anmäler kontinuerligt inlägg som kan anses vara brottsliga.

På vår hemsida finns en checklista för hur du kan agera och vad man ska tänka på: länk till hemsida

Har ni frågor eller funderingar, kontakta SSR:s kansli på info@sapmi.se

Noerstienaesti 

Västernorrlands Sameförening bildades 1977 på initiativ av Alice Uhlander från Norge. Föreningen är 43 år gammal. Sameföreningen är en länsförening inom Västernorrland och har 85 medlemmar samt stödmedlemmar som delar föreningens värderingar.

Den 1 februari 2018 blev Sundsvalls kommun och region Västernorrland en samisk förvaltningskommun respektive ett samiskt förvaltningsområde. Föreningen har byggt upp ett samiskt viste till Norra Berget i Sjädtavaellie (Sundsvall.) Föreningen brukar ha öppet vid julmarknaden andra advent, Barnens Vasalopp, Valborgsmässoafton samt Skogens dag i september.

-Vi har ett bra samarbete med både Sundsvall kommun och Region Västernorrland samt Orrestaare sameförening (sameföreningen i Örnsköldsvik),
- Men oftast är det är det styrelseledamöter som är mest aktiva, vi vill gärna ha in nya medlemmar i vår förening säger Mona Gadd som är föreningens ordförande.

Under flera år minskade medlemsantalet. För att fler skulle bli intresserade drev föreningen under ett halvår ett projekt med kurser ibland annat silversmide, koltsömnad och återbruk. Projektet avslutade med att deltagarna visade sina alster på Norra Berget i Sundsvall samtidigt som det bjöds på jojk och föreläsningar om kolten av Lena Lundin Skott.

-Det var ett mycket lyckat projekt som gav många nya medlemmar avslutar Mona Gadd.
Marita Granström bakar gáhkku i föreningskåtan på Norra Berget i Sjädtavaellie (Sundsvall) .

Östersunds Sameförening hälsar

Några bilder från matlagningsdagen den 17 oktober då vi gjorde mat i köket på Wargentinskolan med Lajla Marlene Toven som mentor.

Vi kokade kött och tunga, med grönsaker. Kokade guhkiesbuejtie (ändtarmen)fylld med karvad innerfile,  gaasije(löpmagen) fylld med fett och blodsmet. Stekte blodpannkaker och messmörsås, stekte leverbiffar, Stekte i ugn, malad bog surrat in i magefett. 

Renskötar-
försäkringen

Vi håller just nu på med att ta hjälp av en som arbetar med försäkringar på heltid och som är väl bekant med renskötarens vardag. 

Kontakta Jonas Boman på 
email: jonas@sigilletfond.se
mobil: 070-291 40 01
 

Covid-19 på sydsamiska och nordsamiska


Region Västerbottens filmer: Tips för att bromsa spridningen av covid-19

Naemhtie suetiem covid-19. Tjöödtjesth (sydsamiska):
Rávvagat bissehit covid-19 leavvama (nordsamiska):
 
Folkhälsomyndighetens information: Skydda dig och andra från smittspridning
Sydsamiska

Nordsamiska

Rutiner för SSR med anledning av Covid-19

SSR följer de riktlinjer som Folkhälsomyndigheten och regionerna meddelar.  Främst påverkar detta vårt deltagande vid möten samt möten/utbildningar vi själva arrangerar. 

Detta medför att planerade möten/utbildningar i SSR:s regi kan komma att flyttas fram eller genomföras med webbaserade lösningar. I övrigt bedöms inte verksamheten att påverkas nämnvärt utan pågår som vanligt.

Utbildning och föreläsningar av SSR

Är er myndighet, företag eller organisation intresserade av att öka kunskapen om renskötseln, samiska rättigheter eller andra frågor som är knutna till dessa områden på olika sätt. Sådana frågor kan exempelvis vara särskilda fokusområden som renskötsel/skogsbruk, markexploateringars påverkan på renskötseln eller liknande.

SSR erbjuder numera även digitala utbildningar/föreläsningar och kan skräddarsy dessa efter önskemål. För ytterligare information kan du kontakta SSR:s kansli på info@sapmi.se eller ringa på 090-14 11 80

Digital utbildning/ rådgivning för medlemmar

Visst vet du om att er sameby/-sameförening har möjlighet till rådgivning och utbildningsinsatser till självkostnadspris, detta ingår som en del i medlemskapet i SSR. Kontakta SSR:s kansli för ytterligare information på info@sapmi.se eller kontakta någon av oss tjänstemän direkt. Du hittar kontaktuppgifterna på hemsidan

SSR kan bistå med rådgivning/stöd inom flera områden, bland annat juridik, renhälsa, skog med mera
Copyright © 2020 Svenska Samernas Riksförbund Alla rättigheter förbehållna.

Telefontider på kansliet:
09.00-10.30 och 15.00-16.00
Telefon växel: 090-14 11 80
Detta är tiden för växeln, övrig tid går det bra att ringa på direktnummer om ni söker någon särskild, telefonnummer finns här

Vårt aktuella kalendarium finns här:
https://www.sapmi.se/kalender/

Vår postadress är:
Svenska Samernas Riksförbund
Formvägen 16
906 21 Ubmeje/Umeå
Sverige

SSR:s konferensrum:
SSR hyr ut sitt konferensrum på Formvägen 16, på Ersboda i Umeå. Konferensrummet är lämpligt för upp till 14 deltagare och är utrustat med stor TV för visning av presentationer och för möjlighet till enklare konferenser med deltagare via internet. Bokning på info@sapmi.se

Lägg till oss i din adressbok

Vill du ändra hur du får dessa mail?
Du kan ändra dina inställningar eller avanmäla dig från denna lista


This email was sent to *|EMAIL|*
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
*|LIST:ADDRESSLINE|*

*|REWARDS|*