CWD

Jordbruksverket informerar att övervakningen CWD är avslutad. 

Riskdjur: Jordbruksverket har nu avslutat den nationella CWD-övervakningen av riskdjur. Jordbruksverket analyserar alltså inga fler riskdjursprover, oavsett om byarna har nått sina mål eller ej. Jordbruksverket sänder er alla ett stort Tack för all er hjälp!

Utökad övervakning av friska djur: Den utökade provtagningen i Norrbotten fortgår. Det är två byar kvar som ännu inte nått sina mål. De har nu februari ut på sig att provta, dvs Jordbruksverket utnyttjar större delen av slaktsäsongen och har direktkontakt med de samebyarna och  slakterierna.

Sjuka djur med misstänkt CWD: Djur som visat kliniska symptom för just CWD i form av avmagring och tecken på hjärnskador, samt ev. salivering, ökad urinering ska avlivas och undersökas för CWD enligt gällande förordning för kontroll av prion-sjukdomar. CWD-misstankar anmäls till SJV, så att provtagning kan arrangeras. 

Ersättning för CWD – provtagning

Jordbruksverket betalar ut en ersättning på 300 kr för skedprover. Observera att man inte får någon ersättning för att skicka in hela huvuden. Ersättningen söks via en blankett som skickas in till Jordbruksverket. Vänta gärna med att skicka in ersättningsblanketten tills rapporten (provresultaten) kommit. På rapporten finns ett provtagningsdatum. Det är samma datum som proverna inkommit till SVA som gäller som provtagningsdatum. Skriv detta datum på ersättningsblanketten.
Blankett finner du här