CWD

 

Sjuka djur med misstänkt CWD: Djur som visat kliniska symptom för just CWD i form av avmagring och tecken på hjärnskador, samt ev. salivering, ökad urinering ska avlivas och undersökas för CWD enligt gällande förordning för kontroll av prion-sjukdomar. CWD-misstankar anmäls till SJV, så att provtagning kan arrangeras.