CWD – Provtagning

Mer information om provtagningen och filmer på hur man gör finns nedan och ytterligare information om sjukdomen och provtagning finns på SVA:s hemsida www.sva.se/cwd .
SSR har tillsamman med Veterinär Ulrika Rockström på Gård & Djurhälsan gjort två instruktionsfilmer på hur skedprov på hjärnstam och prov på lymfknutor tas.

Instruktionsfilm 1

CWD, Prov lymfknutor på ren

Instruktionsfilm 2

Skedprov på ren, CWD

Instruktionsfilm 3

Förpacka CWD – prov

Instruktionsfilm 4

Underkäke för åldersbestämning

I första hand ska prover tas från renar som hittas döda, sjuka eller dåliga renar som avlivas, rovdjursdödade eller trafikdödade renar (så kallade riskdjur). Djuren måste vara över 12 månader. Ett litet antal kan komma från äldre djur som man slaktar för husbehov. Observera att man då inte ska äta dem innan man har fått provsvar och att man vet var man gjort av skallen och slaktavfall, om det skulle visa sig att provet är positivt för CWD. 

Beställ provmaterial  

Att skicka in prover, beställa material för provtagning samt inskickande av prov är kostnadsfritt och kan göras både av samebyn och av privatpersoner. För att beställa mer provtagningsmaterial kontakta SVA, telefon 018-67 40 00 (fråga efter Viltsektionen) eller via e-post vilt@sva.se ange då namn, adress och telefonnummer.

OBS! Om ni är en av de 10 samebyar som ingår i den utökade provtagningen så ska ni beställa provkit där material för käken ingår. Se mer info längre ner på sidan.

Ersättning för CWD – provtagning 

Jordbruksverket betalar ut en ersättning på 300 kr för skedprover. Observera att man inte får någon ersättning för att skicka in hela huvuden. Ersättningen söks via en blankett som skickas in till Jordbruksverket.

Blankett finner du här

Vänta gärna med att skicka in ersättningsblanketten tills rapporten (provresultaten) kommit. På rapporten finns ett provtagningsdatum. Det är samma datum som proverna inkommit till SVA som gäller som provtagningsdatum. Skriv detta datum på ersättningsblanketten.

Utökad provtagning i området kring Arjeplog

Med anledning av de två älgar som testats positivt för CWD har Jordbruksverket av försiktighetsskäl beslutat om utökad provtagning. De samebyar som omfattas av den utökade provtagningen är Luokta-Mavas, Semisjaur-Njarg, Svaipa, Grans, Västra Kikkejaure, Östra Kikkejaure, Ståkke, Udtja, Maskaure och Mausjaur. Målet är att provta totalt 4 440 renar från samebyarna i området, varav minst 1 480 ska provtas innan den 30 juni 2020. Provtagningen görs för att säkerställa att CWD inte finns bland renarna. Dessa 10 samebyar får kontinuerligt information via mail från SSR och myndigheterna.

Mer information om den utökade provtagningen finns här

OBS! i den utökade provtagningen ska även en del av käken skickas in, därav är provtagningskittet lite annorlunda.

Om den nationella CWD övervakningen  

Om den nationella
CWD övervakningen  

Målsättningen för samebyarna är att provta 54 riskdjur/sameby fram till 2020, för de 10 samebyar som ingår i den utökade provtagningen gäller fler djur. Sverige ingår i av EU utpekade länder för övervakning av CWD. Detta innebär att Sverige måste genomföra ett antal prover där resultaten ska redovisas för EUkommissionen. Provtagningen omfattar både ren, älg, samt vissa andra hjortdjur och det är mycket viktigt att Sverige kan visa att övervakningen av CWD är igång. 

I dagsläget finns ingen anledning till akut oro inom renskötseln med anledning av de älgar som hittats och påvisats positiv för en variant av CWD. Det har tidigare informerats om att det finns två olika varianter av CWD, en klassisk form som är smittsam och en atypisk form som kan uppstå spontant hos äldre djur utan att djuret har utsatts för smitta. Erfarenheter från norsk sida tyder på att den variant av CWD som hittats hos äldre älgar inte smittar, eller har begränsad smittsamhet.  

Det är den smittsamma klassiska varianten vi är oroliga för. Norge har tagit snart 79 000 prover över hela landet och den klassiska varianten har hittats endast på 19 renar i Nordfjella. Vid den klassiska varianten har sjukdomen hittats i lymfknutorna och inte bara i hjärnstamsproverna som varit fallet vid den atypiska varianten. Vid provtagning är det därför viktigt att prover skickas in både på hjärnstammen och lymfknutorna. 

Smittskyddsrekommendationer 

Smittskydds-
rekommendationer
 

SSR uppmanar samebyarna att skicka in prover enligt övervakningsprogrammet och vara vaksamma på renar som uppför sig annorlunda. Läs de rekommendationer om smittskydd som SSR tagit fram tillsammans med Gård & djurhälsan HÄR

Att äta renkött 

Det finns ingen anledning att vara oroliga för att äta köttet från till synes friska renar. En extra försiktighetsåtgärd är att undvika att äta hjärnan från äldre djur.

Det är naturligt att vi undviker att äta sjuka djur, och myndigheterna rekommenderar att man inte äter renar som har CWD

Livsmedelsverkets rekommendation är att inte äta sjuka djur och skriver så här om CWD på sin hemsida: ”Med det vi vet i dag finns det ingen risk att smittas via kött. Det finns hittills inga kända fall av smitta till människa, vare sig direkt från djur eller via mat.”

För mer information om SSR:s arbete med CWD och frågor om provtagningen kontakta Kansliet.

Kontaktperson för SSR:s arbete med CWD är Anna-Marja Kaddik anna-marja@sapmi.se

Kontaktperson för praktisk provtagning är Anna-Karin Svensson anna-karin@sapmi.se