CWD – Provtagning

Mer information om provtagningen och filmer på hur man gör finns nedan och ytterligare information om sjukdomen och provtagning finns på SVA:s hemsida www.sva.se/cwd .
SSR har tillsamman med Veterinär Ulrika Rockström på Gård & Djurhälsan gjort två instruktionsfilmer på hur skedprov på hjärnstam och prov på lymfknutor tas.

I första hand ska prover tas från renar som hittas döda, sjuka eller dåliga renar som avlivas, rovdjursdödade eller trafikdödade renar (så kallade riskdjur). Djuren måste vara över 12 månader. Ett litet antal kan komma från äldre djur som man slaktar för husbehov. Observera att man då inte ska äta dem innan man har fått provsvar och att man vet var man gjort av skallen och slaktavfall, om det skulle visa sig att provet är positivt för CWD.

Beställ provmaterial

Att skicka in prover, beställa material för provtagning samt inskickande av prov är kostnadsfritt och kan göras både av samebyn och av privatpersoner. För att beställa mer provtagningsmaterial kontakta SVA, telefon 018-67 40 00 (fråga efter Viltsektionen) eller via e-post vilt@sva.se ange då namn, adress och telefonnummer.

Om man inte har möjlighet att skicka sina prover omgående kan man förvara dem i frys tills man har möjlighet att skicka dem.

Efter provtagning

Provsvar kan dröja upp till någon vecka. Om ni fryser in köttet så märk gärna upp vilka delar som tillhör vilken ren om ni har möjlighet. Notera också var alla slaktresterna finns, samt skinn och horn. Om ni skickat in många prov kan ni välja hur ni vill göra. Antingen märker ni upp alla delar från samma ren inkl. skinn och horn eller så lägger ni allt i samma hög. OM det skulle bli ett positivt provsvar vill myndigheterna helst ha tag i så mycket som möjligt från det djuret. Alla delar som går att få tag i ska då destrueras och JBV ersätter det som är av värde. Om exemeplvis skinnet ligger tillsammans med 5 andra skinn kommer alla skinn att destrueras och JBV ger ersättning för alla 5.

Ersättning för CWD – provtagning

Jordbruksverket betalar ut en ersättning på 300 kr för skedprover. Observera att man inte får någon ersättning för att skicka in hela huvuden. Ersättningen söks via en blankett som skickas in till Jordbruksverket. Vänta gärna med att skicka in ersättningsblanketten tills rapporten (provresultaten) kommit. På rapporten finns ett provtagningsdatum. Det är samma datum som proverna inkommit till SVA som gäller som provtagningsdatum. Skriv detta datum på ersättningsblanketten.
Blankett finner du här

Utökad provtagning i området kring Arjeplog

Med anledning av älgar som testats positivt för CWD har Jordbruksverket av försiktighetsskäl beslutat om utökad provtagning. De samebyar som har nått målet med den utökade provtagning är Västra Kikkejaure, Östra Kikkejaure och Mausjaur. Provtagningen görs för att säkerställa att CWD inte finns bland renarna.

OBS! Ni behöver INTE skicka in käken men bör veta var skallen finns fram tills att provsvar kommit.

Om den nationella CWD övervakningen

Målsättningen för samebyarna är att provta 54 riskdjur/sameby fram till 2020, för de 10 samebyar som ingår i den utökade provtagningen gäller fler djur. Sverige ingår i av EU utpekade länder för övervakning av CWD. Detta innebär att Sverige måste genomföra ett antal prover där resultaten ska redovisas för EU–kommissionen. Provtagningen omfattar både ren, älg, samt vissa andra hjortdjur och det är mycket viktigt att Sverige kan visa att övervakningen av CWD är igång.

I dagsläget finns ingen anledning till akut oro inom renskötseln med anledning av de älgar som hittats och påvisats positiv för en variant av CWD. Det har tidigare informerats om att det finns två olika varianter av CWD, en klassisk form som är smittsam och en atypisk form som kan uppstå spontant hos äldre djur utan att djuret har utsatts för smitta. Erfarenheter från norsk sida tyder på att den variant av CWD som hittats hos äldre älgar inte smittar, eller har begränsad smittsamhet. Det är den smittsamma klassiska varianten vi är oroliga för. Norge har tagit över 113 000 prover över hela landet och den klassiska varianten har hittats på 19 vildrenar i Nordfjella och en vildren på Hardangervidda. Vid den klassiska varianten har sjukdomen hittats i lymfknutorna och inte bara i hjärnstamsproverna som varit fallet vid den atypiska varianten. Vid provtagning är det därför viktigt att prover skickas in både på hjärnstammen och lymfknutorna.

Smittskyddsrekommendationer

SSR uppmanar samebyarna att skicka in prover enligt övervakningsprogrammet och vara vaksamma på renar som uppför sig annorlunda. Läs de rekommendationer om smittskydd som SSR tagit fram tillsammans med Gård & djurhälsan.
Smittskyddsrekommendationerna hittar du här

Att äta renkött

Det finns ingen anledning att vara oroliga för att äta köttet från till synes friska renar. En extra försiktighetsåtgärd är att undvika att äta hjärnan från äldre djur. Det är naturligt att vi undviker att äta sjuka djur, och myndigheterna rekommenderar att man inte äter renar som har CWD. Livsmedelsverkets rekommendation är att inte äta sjuka djur och skriver så här om CWD på sin hemsida: ”Med det vi vet i dag finns det ingen risk att smittas via kött. Det finns hittills inga kända fall av smitta till människa, vare sig direkt från djur eller via mat.”

För mer information om SSR:s arbete med CWD och frågor om provtagningen kontakta Kansliet.

Kontaktperson för SSR:s arbete med CWD är Anna-Marja Kaddik anna-marja@sapmi.se

Kontaktperson för praktisk provtagning är Anna-Karin Svensson anna-karin@sapmi.se