SSR:s publikationer och skrifter

Renskötseln i Sverige förr och nu  – Nikolaus Kuhmunen

Renskötselrätt – Ulrika Geijer

Förflyttningar i Sápmi – Gränsregleringar i Norden och deras följdverkningar för samer – Johannes Marainen

Sameland efter Tjernobyl – Nils Gustav Labba

Rennäringslagen och jämställdhet – Projekt: Gift, skild, sambo, separation eller dödsfall; SSR

Jämställdhet i Sápmi – Projekt: Jeanoe; SSR

Skog och Ren – Projekt: – Kompetensutveckling Skogsbruk och Rennäring SSR

Rennäringslagen och jämställdhet – Projektet Gift, skild, sambo, separation eller dödsfall genomfört en föreläsningsturné runt om i Sapmi samt i Stockholm

Nyhetsbrevet

Arkiv