Vårt arbete

SSR:s är en gemensam organisation för samebyarna och sameföreningarna. Vårt uppdrag är att arbeta för oss samer och för vår renskötsel och våra andra samiska näringar. Organisationens arbete ska vara visionärt, men samtidigt konkret och resultatinriktat. Vårt arbete ska vara som ringarna på vattnet. Rennäringen genomgår förändringar men organisationens grundfilosofi för arbetet med rennäringsfrågor kvarstår

“Vi ska tillvarataga och främja de svenska samernas ekonomiska, sociala, rättsliga, administrativa och kulturella intressen med särskild hänsyn till renskötselns och dess binäringars fortbestånd och sunda utveckling.”

Genom detta arbete skapar vi också förutsättningar för en stark och livskraftig kultur.

SSR har fem beslutade insatsområden, vilka styr kansliets arbete:

  • Medlemservice
  • Rådgivning
  • Opinionsbildning
  • Näringslivsutveckling
  • Kultur- och samhällsfrågor