Yttranden

Hundar som jagar, river och skadar renar

april 17th, 2020|

Hundar som jagar, river och skadar renar Under de senaste åren har det skett en markant ökning av fall då renar skadas/dödas av lösspringande hundar. SSR får ofta frågor från medlemmar och allmänhet om [...]

SSR är samebyarnas företrädare

april 6th, 2020|

SSR är samebyarnas företrädare Regeringskansliet arbetar med ett förslag till lag om konsultationsordning i frågor som rör det samiska folket. En proposition förväntas i höst. SSR avstyrker det nuvarande förslaget i sin helhet, eftersom [...]

SSR:s remiss gällande Skogsstyrelsens förslag

augusti 26th, 2018|

Här kan du läsa SSR:s remissvar gällande skogsstyrelsens förslag på nya föreskrifter avseende anläggning av ny skog. Föreskrifter anläggning ny skog, Dnr 2017/525 Sámiid Riikkasearvi (SSR) har beretts tillfälle att lämna synpunkter på Skogsstyrelsens [...]

Yttrande över SLV kontroll vid slakt

juni 12th, 2018|

Sámiid Riikkasearvi (SSR) lämnar följande yttrande över livsmedelsverkets (SLV) förslag till föreskrifter. Inledande kommentarer SSR är en politiskt obunden intresseorganisation för renskötseln och samiska näringslivs- och samhällsfrågor. Organisationens syfte är att tillvarata och främja [...]

Laponiaförvaltningen en utvärdering

september 29th, 2017|

[:sv]Laponiaförvaltningen en utvärdering, dnr M2016/02649/Nm Sámiid Riikkaservi (SSR) avger följande yttrande med anledning av utvärdering av Laponiaförvaltningen. Läs yttrandet här[:]