Remisser och yttranden

SSR besvarar årligen flertalet remisser inom de ämnesområden som berör våra medlemmar. SSR är inte skyldig att avge remissyttranden när förfrågan ställs, utan ges en möjlighet att framföra sina synpunkter. För SSR är det dock viktigt att vår röst hörs och väljer därför allt som oftast besvara de remisser som skickats till oss.

Vill du ta del av våra aktuella yttranden som finns publicerade här på vår hemsida. Om du inte hittar specifikt yttrande du söker kan du kontakta SSR:s kansli.

Remisser

Yttranden