Medlemmar SSR

Alla Sveriges 44 samebyar är medlemmar i SSR och 19 sameföreningar.

Samebyarna sträcker sig längs hela renskötselområdet från Karesuando i norr till Idre i söder. Fjällsamebyarna flyttar med renarna mellan vinterbeteslanden i skogsområdet till sommarbeteslanden i fjällen. Skogssamebyarna bedriver renskötsel året om i skogslandet.

Det geografiska betesområdet kallas för sameby, men Samebyn är en juridisk person, vilket innebär att den har juridiska rättigheter och skyldigheter. Det finns särskilda regler för samebyns stämma, styrelse och ekonomi. I viss utsträckning liknar reglerna de som gäller för ekonomiska föreningar. På viktiga punkter är dock reglerna för samebyn olika de för en ekonomisk förening.

En medlem i en sameby måste vara same. En medlem måste också delta i renskötseln inom samebyn. Även den som tidigare har deltagit i renskötseln men slutat utan att börja med något annat arbete är medlem. Slutligen är den som är gift med eller är barn till en medlem också medlem i samebyn.

I Rennäringslagen SFS 1971:437 regleras samebyns verksamhet. Rennäringslagen innehåller ingen definition av vem som är same. I sametingslagen finns en definition av vem som ska betraktas som same vid tillämpningen av den lagen. När det gäller medlemskap i samebyn är det i första hand samebyn som bedömer om en person är same.

Samebyar

SSR är uppdelad i administrativa regioner. Varje region och Sameföreningarna har en representant och en suppleant i styrelsen.

Könkämä
Lainiovuoma
Saarivuoma
Muonio
Talma
Gabna
Laevas
Girjas
Báste čearru
Unna tjerusj

Sirges
Jåhkågasska tjiellde
Tuorpon
Luokta-Mávas
Semisjaur-Njarg
Svaipa

Gran
Ran
Ubmeje tjeälddie
Vapsten
Vilhelmina norra
Vilhelmina södra

Voernese
Ohredahke
Raedtievaerie
Jijnjevaerie
Jovnevaerie
Njaarke
Kall
Handölsdalen
Tåssåsen
Mittådalen
Ruvhten sijte
Idre

Vittangi
Gällivare
Slakka
Udtja
Ståkke
Västra Kikkejaure
Östra Kikkejaure
Maskaure
Mausjaure
Malå

Sameföreningar

SSR har under året fortsatt att arbeta med att stödja de viktiga sameföreningarna, där SSR påbörjat ett arbete med att synliggöra sameföreningarna. Under slutet av 2015 påbörjades ett arbete med att intervjua sameföreningarna, dessa intervjuer publiceras i SSR:s månadsbrev och återges även här. Detta arbete kommer att fortgå under 2020

Ammarnäs sameförening
Malå sameförening
Arjeplogs sameförening
Noerhtenaestie Västernorrlands sameförening
Arvidsjaurs sameförening
Pessinki sameförening
Sameföreningen i Göteborg
Duoddaras sameförening
Staaren siebrie

Åanghkeren saemiensiebrie
Sameföreningen i Stockholm
Giron Samesearvi
Gällivare Sameförening
Soppero Sameförening
Såhkie Umeå sameförening
Jokkmokks Sameförening
Vaisa Sameförening
Sápmi i Östergötland
Syöldaten Sámienseäbrrie