Forskningsrapporter

Alla länkarna öppnas i en ny flik eller sida, där kan ni även ladda ner respektive rapport eller artikel.

Avtal mellan samebyar och exploatörer

Ny studie belyser brister i avtal mellan företag och samebyar
I samarbete med ett flertal samebyar och Svenska Samernas Riksförbund publicerar
Stockholm Environment Institute (SEI) den första studien i sitt slag som analyserar
avtalsskrivningen mellan företag och samebyar i Sápmi. Enligt studien riskerar avtalen att
missgynna renskötseln och ingås ofta under så kallat tillverkat samtycke.

Ladda ner rapporten här:Klocker-Larsen-mfl.-2022-rapport-om-avtal

Out of sight of wind turbines—Reindeer response to wind farms in operation

Anna Skarin, Per Sandström och Moudud Alam

The demand for renewable energy is rapidly increasing and placing an expanding pressure on land use (Northrup & Wittemyer, 2013). Wind power capacity is increasing exponentially across the globe. By 2021, a 12-fold increase is predicted from today’s 60 GW (end of 2017) up to 800 GW (Sawyer, 2017). Thus, there is a rapid expansion of the footprint of wind farms (WFs) with their associated infrastructure of power lines and road networks.

Ladda ner

Konsekvenser av en gruvetablering i Laver

Rebecca Lawrence och Rasmus Kløcker Larsen

Denna rapport berör de förväntade konsekvenser av Bolidens planerade gruva på den svenska sidan av Sápmi i Laver, Älvsbyn, Norrbottens län, för Semisjaur Njarg sameby. Den planerade gruvan ligger på Semisjaur Njarg samebys vinterbetesmarker, och just vinterbetesmarkerna är “flaskhalsen” för renskötseln. Samebyn är redan idag hårt utsatt för ett flertal andra intrång och utmaningar. Medlemmarna i Semisjaur Njarg sameby vill även fortsättningsvis kunna åtnjuta sin rätt att bedriva traditionell renskötsel i området. De vill också kunna förvalta sin traditionella markanvändning i området för kommande generationer. Samebyn anser att en gruva skulle omöjliggöra detta och motsätter sig därför en gruvetablering i Laver.

Ladda ner hela rapporten här (Slutversion)

Filen är ganska stor så det kan ta ett tag att öppna.

Renar och vindkraft II – Vindkraft i drift och effekter på renar och renskötsel

Anna Skarin, Per Sandström, Moudud Alam, Yann Buhot & Christian Nellemann

Utbyggnaden av vindkraft inom renskötselområdet har ökat markant det senaste decenniet, trots att kunskapen om påverkan av vindkraftsetableringar ännu inte är fullt utredd och dokumenterad. I den här rapporten beskriver vi framförallt hur vindkraftparker i driftsfas påverkar renarna och renskötseln i tre olika områden. I Malå sameby har vi studerat kalvningsområdet kring Storliden och Jokkmokkslidens vindkraftparker. I Vilhelmina Norra sameby har vi studerat vinterbetesområdet kring Stor-Rotlidens vindkraftpark, samt Lögdeålandets betesområde med Gabrielsbergets vindkraftpark som används av Byrkije reinbetesdistrikt från Norge.

Ladda ner hela rapporten här
Filen är ganska stor så det kan ta ett tag att öppna

Kumulativa effekter av exploateringar på renskötseln

Rasmus Kløcker Larsen, Kaisa Raitio, Per Sandström, Anna Skarin,Marita Stinnerbom, Jenny Wik-Karlsson, Stefan Sandström, Carl Österlin, Yann Buhot.

En av de största utmaningarna i dagens landskapsplanering rör de många och ofta konkurrerande anspråken på mark och naturresurser. Denna rapport redovisar resultaten från ett projekt som syftade till att utveckla kunskap och metodik för att beskriva och ta hänsyn till kumulativa effekter av exploateringar på den samiska renskötseln. Projektet sökte svar på följande frågor:
Kartläggning av kumulativa effekter:
– Hur stora arealer upptar de kumulativa effekterna av exploateringar på renskötseln?
– Vilka metoder kan utvecklas för att dokumentera och kommunicera omfattning och effekter av olika former av exploateringar på renskötseln i ett landskap?

Beaktandet av kumulativa effekter i tillståndsprocesser:
– Vilka möjligheter och svårigheter har svenska myndigheter inom dagens regelverk och myndighetspraxis att beakta kumulativa effekter och hantera konflikter mellan olika anspråk?
– Vilka ansatser kan utvecklas för att förbättra hänsynen till kumulativa effekter i tillståndsprövning?

Ladda ner hela rapporten här

Filen är ganska stor så det kan ta ett tag att öppna.

Impact assessment and indigenous selfdetermination: a scalar framework of participation options

Rasmus Kløcker Larsen

The implementation of the right of indigenous peoples to participate in impact assessment (IA) has moved rapidly in many jurisdictions. To facilitate comparative learning, this paper offers a scalar framework of participation options through standard IA phases and examines five IA regimes in Sweden, Norway, Canada, Australia, and Aotearoa/New Zealand.

Ladda ner hela artikeln här