Ungdomsrådet SSR

Under projekt Aktavuohta uppmärksammades ett behov av att hitta en gemensam arena för ungdomar verksamma inom renskötseln, där vi kan lyfta och behandla frågor från ett ungdomsperspektiv.

För oss är det viktigt att få vara med och påverka vår och kommande generationers framtid, och att våra åsikter tas i beaktande. Ungdomsrådet har nu därför en adjungerad plats i SSR:s styrelse, platsen ska med tiden bli ordinarie.

Vi i ungdomsrådet hoppas att kunna bli bollplank och vägvisare för ungdomar i renskötseln från norr till söder, och att medlemmarna ska nyttja denna resurs, och inte tveka att kontakta oss om behovet finns.

Vi som sitter i ungdomsrådet nu är representanter från varje region

Ordf. Ungdomsrådet SSR

Ordförande i ungdomsrådet
Janni Klemensson Jannok

Vice ordförande
Gabinus Klementsson Leek

Skogsbyarna:
Hanna Stenlund

Jämtland:
Janni Klemensson Jannok
Brita Persson

Norrbotten södra:
Kristoffer Parfa

Västerbotten:
Maidi Eira Andersson

Norrbotten norra:
Anund Spik

Ungdomar mellan 18-30 som är intresserade av att vara representanter för Skogsbyarna eller Norrbotten norra är välkomna att kontakta representanterna i respektive region.