*|MC:SUBJECT|*
Öppna detta mail i din webbläsare
Årgång 2020 Nummer 1
 

Nyhetsbrev

 

Ođđajagemánnu | Ådåjakmánno | Tsiengele | Urrajábiemánnuo | Årråjakmánno | Januari  


-->

Ordförande har ordet

Så var det återigen nytt år. Januari har börjat besvärligt med blidor och regn. Betessituationen är svår nu inom stora delar av renbetesområdet och många tvingas utfodra för att klara situationen.

Januari är också månaden då vi får se resultatet av flera rättsprocesser.
I skrivande stund så förbereder vi oss inför att domen i Girjasmålet meddelas av Högsta Domstolen den 23 januari. Det är spända dagar innan vi vet hur domslutet faller.

Oavsett utgång så vill jag rikta ett stort tack från SSR till de personer som har arbetat engagerat och målinriktat under de hela 10 år som processen pågått. Ingen nämnd och ingen glömd. Jag vill också rikta ett stort tack till medlemmarna i Girjas sameby som har genomfört denna tidvis mycket påfrestande process på ett väldigt bra sätt och som på alla sätt har levt upp till de förväntningar som Landsmötet satte upp då denna process startades. Så tack Girjas! Jag är hoppfull inför domslutet och ser fram emot en spännande tid efter att domen meddelats och vi få staka ut riktningen för vårt gemensamma arbete framåt.
 
Önskar er alla en god fortsättning på det nya året!
Åsa Larsson-Blind
Förbundsordförande

Högsta domstolen meddelar dom i Jakt och Fiskeprocessen, Girjasmålet.

Högsta domstolen kommer ...

den 23 januari 2020 att meddela dom i målet mellan Girjas sameby och staten angående bättre rätt till småviltsjakt och fiske m.m. Domen kommer att meddelas genom att den hålls tillgänglig i domstolens lokaler i Bondeska palatset, Riddarhustorget 8, från kl. 09.00.

Samma dag kl. 09.15 kommer domstolen att hålla en presskonferens om domen. Presskonferensen kommer att hållas i sessionssalen i Bondeska palatset.
Lite drygt 10 år har gått sedan Girjas sameby och SSR lämnade in stämningsansökan vid Gällivare Tingsrätt den 11 maj 2009.
  
SSR och Girjas sameby vill återigen ta tillfället i akt att rikta ett stort tack till alla som på olika sätt stöttat samebyn och SSR under hela den tid som processen pågått. Det stöd som kommit både till samebyn och SSR genom telefonsamtal, mejl, närvaro under förhandlingarna med mera har varit oerhört betydelsefullt.

SSR och Girjas vill också också tacka alla som varit en del i det omfattande arbete som lagts ned inför och under processen. Ett särskilt tack till advokat Peter Danowsky som funnits med under hela processen.

SSR och Girjas Sameby vill också passa på att uppmuntra så många som möjligt att närvara när Högsta domstolen meddelar domen.

Här kan du läsa en sammanfattning av processen

SSR:s Landsmöte 2020

Välkommen till SSRs Landsmöte 2020 i Saadteskenjuana (Saxnäs).

Ombudsmöte 2/6 med Landsmöte 3/6 och 4/6.

Val till SSR:s styrelse

Valberedningen har påbörjat sitt arbete. De val som ska göras är

  • Norrbotten norra, suppleant 2 år, nuvarande Anne Marit Påve
  • Norrbotten södra, ordinarie 2 år, nuvarande Olof-Tomas Utsi
  • Skogsbyarna, ordinarie 2 år, nuvarande Helén Sundqvist
  • Västerbotten, suppleant 2 år, nuvarande Sara-Helén Persson
  • Sameföreningarna, suppleant 2 år, nuvarande Johnny Rannerud

Material kommer löpande att läggas ut på https://www.sapmi.se/landsmotet/lm-20/

Anmäl till Landsmötet
Preliminära logibokningar föreligger på Saxnäsgården, Mountain Lodge, vandrar-hemmet, samt stugorna vad gäller konferens, måltider, middagar och boende.
Nominera till Hederspriset
Nominering till SSR:s Hederspris skickas till kansliet senast 29 februari.
Kriterier för Hederspriset finner du här

 
Skicka in motioner
Motioner är en rättighet och en möjlighet för SSR:s medlemmar att lyfta frågor till SSR:s högsta beslutande organ – Landsmötet. Motioner skall vara kansliet tillhanda senast 29 februari 2020.  Dessa kan skickas via formulär på hemsidan, per post eller per mejl till info@sapmi.se

Naturvårdsverkets förslag avseende förändring av jakttider

Regeringen har genom ändring i 2 § jaktförordningen (2018:639) gett Naturvårdsverket i uppdrag att minst vart sjätte år se över de jakttider som regleras i denna förordning. Vid behov ska Naturvårdsverket föreslå ändringar.

Jakttider är ett centralt verktyg för viltförvaltningen och en regelbunden översyn av dessa är en förutsättning för en adaptiv viltförvaltning. Denna översyn omfattar samtliga jakttider som regleras i jaktförordningen. Översynens målbild har varit att säkerställa att jakttiderna:
  • Uppfyller nationell lag, EU:s naturvårdsdirektiv och de internationella överenskommelser som Sverige förbundit sig att följa.
  • I möjligaste mån inte tillåter att vilt jagas under parnings- och uppfödningsperioder.
  • Ligger i linje med strategi för svensk viltförvaltning.
Du kan läsa förslaget här
SSR kommer att besvara denna remiss, SSR:s yttrande kommer att publiceras när det skickats in. Sista svarsdag är 16 februari 2020.

Dialogmöte om jämställdhet

Den 15-16 jan arrangerade Sametinget ett dialogmöte om jämställdhet i Luleå. Ca 40 deltagare deltog. Regeringen har gett Sametinget i uppdrag att kartlägga och analysera Sápmi ur ett jämställdhetsperspektiv för att ge svar på hur jämställdheten kan främjas. Kartläggningen och analysen ska ligga till grund för eventuella förslag till åtgärder som Sametinget bedömer bör vidtas där det finns kunskapsluckor och utvecklingsbehov. Uppdraget ska redovisas senast den 30 oktober i år. Projektledare är Ulrika Hannu som gärna vill ha in synpunkter på aktuella jämställdsfrågor i Sápmi.

Mail: ulrika.hannu@sametinget.se
Copyright © 2020 Svenska Samernas Riksförbund Alla rättigheter förbehållna.

Telefontider på kansliet:
09.00-10.30 och 15.00-16.00
Telefon växel: 090-14 11 80
Detta är tiden för växeln, övrig tid går det bra att ringa på direktnummer om ni söker någon särskild, telefonnummer finns här

Vår postadress är:
Svenska Samernas Riksförbund
Formvägen 16
906 21 Ubmeje/Umeå
Sverige

Vårt aktuella kalendarium finns här:
https://www.sapmi.se/kalender/

SSR:s konferensrum:
SSR hyr ut sitt konferensrum på Formvägen 16, på Ersboda i Umeå. Konferensrummet är lämpligt för upp till 14 deltagare och är utrustat med stor TV för visning av presentationer och för möjlighet till enklare konferenser med deltagare via internet. Bokning på info@sapmi.se

Lägg till oss i din adressbok

Vill du ändra hur du får dessa mail?
Du kan ändra dina inställningar eller avanmäla dig från denna lista


This email was sent to *|EMAIL|*
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
*|LIST:ADDRESSLINE|*

*|REWARDS|*