SSR:s Nyhetsbrev nr 8 augusti 2020

25 augusti, 2020
*|MC:SUBJECT|*
Öppna detta mail i din webbläsare
Årgång 2020 Nummer 8
 

Nyhetsbrev

 

Borgemánnu | Bårggemánno | Mietske | Bårggiemánnuo | Bårrgemánno | Augusti


Ordförande har ordet

Sommaren har flugit förbi och vi är redan i full gång med förberedelser och planering inför hösten. Under sommaren har vi hört återkommande rapporter om mycket dålig kalvtillgång. Som alltid så varierar situation beroende på vart inom renskötselområdet vi tittar, men vi kan konstatera att 2020 går till historien som ett dåligt renskötselår. Vi får hoppas att den kommande höst- och vintersäsongen ger bättre förutsättningar.

Situationen med Covid-19 har också varit påtaglig, såväl i kalvmärkningshagarna som runt borden i stugorna. Vi är vana att vara nära varandra och umgås tätt men under denna sommar har vi hållit distansen så som restriktionerna påkallar. Vi har passat på att hemestra, umgås med närmaste familjen och ladda batterierna. Men som alltid när hösten närmar sig är det skönt att få komma igång igen och rutinerna infinner sig.

Jag önskar personal och kollegor välkomna tillbaka efter semestern. Det tål att energinivån är på topp då vi blickar fram emot

en fullspäckad höst, som vi får räkna med präglas fortsatt av covid-restriktioner och digitala möten. SSR har många stora viktiga frågor att ta tag i tillsammans med er medlemmar och samarbetspartners. Jag ser fram emot styrelsens första möte för hösten som hålls 31 aug – 1 sep. Det är ett uppstartsmöte för att planera för hösten och vinterns verksamhet, och sedan är vi igång.
 
Åsa Larsson-Blind
Förbundsordförande
Nu är många ute med jakthund i skog och mark. Tänk på att det är mycket viktig att inte störa renarna. Hösten är deras sista chans att äta upp sig och lagra fett inför vintern och de behöver då betesro. 

Du som rör dig i skog och mark med en lös hund kan störa renarna mer än du tror. Renarna som jagas av lösa hundar, även korta sträckor, blir mycket stressade vilket kan påverka i flera dygn. Renar som jagas långa sträckor tappar mycket energi och kan i värsta fall dö av ex. skador eller energiförlust.  

Visa hänsyn till renen! Renar kan finnas i området även om du inte ser dem. Ändra dina jaktturer om du ser att renar vistas i området. Du som jagar med stående fågelhund orsakar skada om du för din hund in i områden där du ser renar beta, eller om du för oväsen.  

Du som jagar med ställande eller drivande jakthundar orsakar stor skada om hundarna jagar enstaka renar eller renar i flock.  
Hundar får enligt lag inte jaga renar. Därför ställs stora krav på dig som hundägare att du tar ditt ansvar och dresserar din hund så den inte jagar renar. 

Älgjaktsupplåtelser

Samebyarna i Västerbotten har återigen överklagat länsstyrelsen i Västerbottens beslut om upplåtelse av älgjakt.

2019 överklagade samebyarna i Västerbotten länsstyrelsens beslut om utökat antal dagar för upplåtelsejakten inom samebyarnas områden ovan odlingsgränsen till regeringen. Samebyarna framförde bland annat i sin överklagan att länsstyrelsen inte på ett korrekt sätt redogjort för vilken bedömning de gjort gällande beslutets påverkan på renskötseln. Regeringen avslog samebyarnas överklagan, med motiveringen att det inte fanns något skäl till en annan bedömning än länsstyrelsens. Samebyarna vände sig då till Högsta förvaltningsdomstolen med en begäran om rättsprövning. Högsta förvaltningsdomstolen gav nu samebyarna rätt och upphäver regeringens beslut. Regeringen upphävde länsstyrelsens beslut.

Den 13 juli fattade länsstyrelsen i Västerbotten ett nytt beslut, näst intill identiskt med tidigare beslut. Ärendet avgjordes utan att myndigheten haft någon kommunikation med samebyarna under handläggningen. Samebyarna har därför återigen enats om att överklaga beslutet till regeringen. De frågor som ärendet berör är principiella i flera avseenden, länsstyrelsens hantering av ärendet men framförallt beslutets inverkan på samebyarnas rättigheter. Förbundsjurist Jenny Wik Karlsson bistår samebyarna i frågan. Har du funderingar kring denna fråga kontakta Jenny på jenny@sapmi.se

Kom ihåg att ta CWD-prover

SSR vill påminna alla samebyar om att ta cwd-prover på riskdjur. Som riskdjur räknas alla renar som dött av annan anledning än slakt. 

Provmaterial kan beställas utan kostnad från SVA och en ersättning på 300 kr/skedprov betalas ut av Jordbruksverket. Som det ser ut idag så har det kommit in få prover i den nationella övervakningen. Målsättningen för samebyarna är att provta 54 riskdjur/sameby fram till 2020, för de 10 samebyar som ingår i den utökade provtagningen gäller fler djur och där provtas även på slakterierna.

CWD provtagning – Svenska Samernas Riksförbund

Med anledning av de två älgar som testats positivt för CWD har Jordbruksverket av försiktighetsskäl beslutat om utökad provtagning. De samebyar som omfattas av den utökade provtagningen är Luokta-Mavas, Semisjaur-Njarg, Svaipa, Grans, Västra Kikkejaure, Östra Kikkejaure, Ståkke, Udtja, Maskaure och Mausjaur.
www.sapmi.se

Information från SLU

SLU söker dig som vill vara med och utvärdera ett vältskydd på fyrhjulingar (maxvikt fordon 400kg). Förhoppningen är att hitta användare som kör i tuff terräng och ställer höga krav på utrustningen. För montering så samarbetar SLU med bland annat Samelandsresor i Jokkmokk. Vill du vara med men inte har möjlighet att ta dig till någon av deras 5 huvudorter så skriv det i fritexten på anmälningssidan.

Ytterligare information här

Länk till SLU och anmälningsformulär

Efterlysning

En bild säger mer än tusen ord är ett välkänt ordspråk. Vi behöver uppdatera vår bildbank. I vårt arbete använder vi oss ofta av bilder för att visualisera renskötselns olika årstider. Har du några bilder som du vill dela med dig? Hör i så fall av dig till Totte på kansliet totte@sapmi.se .

Kansliet

Sommaren har passerat och kansliet har återigen öppet som vanligt. Kontaktuppgifter till SSR:s personal hittar du på vår hemsida. Du kan också kontakta kansliet under våra telefontider.

Nya kollegor

Anja Fjellgren Walkeapää, bor i Mittådalen.

Tvärhand hög och tycker livet är roligt mest hela tiden. Egentligen vill jag bara glida omkring i renskogen dagarna i ända, så där kan ni finna mig när jag inte är på SSR. Innan SSR ugglade jag på Skogsstyrelsen där jag arbetade med nästan samma frågor som nu. Det finns mycket att göra inom mitt arbetsområde renskötsel-skogsbruk. Närmast arbeta med bla skogsprogram, FSC och utbildningar för studenter. Vad jag önskar av framtiden är att renskötselrätten klargörs i förhållande till bla äganderätten och skogsbruket. Hör av er med era skogsfrågor, jag uppskattar att få inspel och höra era tankar och funderingar i dessa frågor.  
 
Anna-Karin Svensson, bor i Malå.

Anna-Karin kommer att arbeta som projektledare för ett internt kompetensutvecklingsprojekt för SSR:s styrelse, personal och förtroendevalda.

Kompetensutvecklingen ska stärka SSR i arbetet med frågor kopplade till näthat, hot och rasism riktat mot samer. Under projektet ska en handlingsplan arbetas fram.

 
 

Covid-19 på sydsamiska och nordsamiska


Region Västerbottens filmer: Tips för att bromsa spridningen av covid-19

Naemhtie suetiem covid-19. Tjöödtjesth (sydsamiska):
Rávvagat bissehit covid-19 leavvama (nordsamiska):
 
Folkhälsomyndighetens information: Skydda dig och andra från smittspridning
Sydsamiska

Nordsamiska

Rutiner för SSR med anledning av Covid-19

SSR i likhet med många andra företag och organisationer påverkas av de restriktioner som införts till följd av Covid-19. Främst påverkar detta vårt deltagande vid möten samt möten/utbildningar vi själva arrangerar. SSR följer de riktlinjer som Folkhälsomyndigheten meddelat, fram till dess annat meddelats så deltar SSR fysiskt endast vid verksamhetskritiska möten.

Detta medför att planerade möten/utbildningar i SSR:s regi kan komma att flyttas fram eller genomföras med webbaserade lösningar. I övrigt bedöms inte verksamheten att påverkas nämnvärt utan pågår som vanligt. Du kan läsa mer om folkhälsomyndighetens riktlinjer här:
 

Aednan

Den 4 september i år har Giron Sámi Teahter premiär på ”Aednan” en pjäs som baseras på Linnea Axelsson uppmärksammade diktepos med samma namn. Premiären spelas på Orionteatern, Stockholm och sedan ska pjäsen ut på turné fram till den 14 december 2020. 
 
23 oktober, Eajra/ Idre kulturhus
27 oktober, Sundsvall Kulturmagasinet
29 oktober Staare, Storsjöteatern
1 nov. Örnsköldsvik
3 nov Strömsund
4 nov Dorotea
5 nov Vilhelmina.


För mer information se Giron Sámi teahters hemsida: www.samiteahter.org

Maxida Märak

Torsdag den 3 september  2020 mellan kl. 12.00-13.00  inviger Umeå universitet höstterminen tillsammans med artisten Maxida Märak. Det blir ett livesänt event som kommer sändas på Youtubekanalen ”Studentliv på Umeå universitet”.  

Kulturarvsdagen 2020.

Tema Kulturarv och lärande.

Riksantikvarieämbetet arrangerar kulturarvsdagen  som ska genomföras mellan den  11-13 september i år. Årets tema handlar om att  lyfta fram berättelser och händelser  där kunskap,nyfikenhet  och lärande står i fokus. Museer, organisationer,företag och privatpersoner  är välkomna att hålla i lokala arrangemang. Alla medverkande arrangemang presenteras med en egen webbsida landskapsvis på Kulturavsdagens webbplats. I fjol deltog över 200 arrangemang i Sverige.

Arrangemanget är gratis och konkret handlar det om att  t.ex.  arrangera Öppet Hus, eller en visning eller guidning eller ett föredrag.I år  är det en fördel om det  är ett digitalt arrangemang.
www.raa.se/kulturarvsdagen.

Digital utbildning/rådgivning för medlemmar

Visst vet du om att er sameby/-sameförening har möjlighet till rådgivning och utbildningsinsatser till självkostnadspris, detta ingår som en del i medlemskapet i SSR. Kontakta SSR:s kansli för ytterligare information på info@sapmi.se eller kontakta någon av oss tjänstemän direkt. Du hittar kontaktuppgifterna på hemsidan

SSR kan bistå med rådgivning/stöd inom flera områden, bland annat juridik, renhälsa, skog med mera

Utbildning och föreläsningar

Är er myndighet, företag eller organisation intresserade av att öka kunskapen om renskötseln, samiska rättigheter eller andra frågor som är knutna till dessa områden på olika sätt. Sådana frågor kan exempelvis vara särskilda fokusområden som renskötsel/skogsbruk, markexploateringars påverkan på renskötseln eller liknande.

SSR erbjuder numera även digitala utbildningar/föreläsningar och kan skräddarsy dessa efter önskemål. För ytterligare information kan du kontakta SSR:s kansli på info@sapmi.se eller ringa på 090-14 11 80

Årsmöten/byastämma

Den senaste månaden har SSR varit med och arrangerat ett digitalt styrelsemöte åt en sameby. Det gick bra.

SSR har som bekant fått frågeställningar om vad som gäller om årsmöten/bystämmor inte kan genomföras inom föreskriven tid på grund av Covid- 19. Utgångspunkten för genomförande av dessa möten är naturligtvis att dessa ska ske inom den tid som anges i stadgarna. Givet extra ordinära händelser eller oförutsedda händelser så kan man flytta fram dessa möten i tid, dock inte hur länge som helst. Mötena ska genomföras inom skälig tid, men en bortre gräns är att skjuta fram mötet i max 4-6 månader.

Om mötet ska flyttas fram så måste styrelsen fatta beslut om detta och ange skälen samt meddela medlemmarna om detta. Beslutet ska kommuniceras på det sätt som stadgarna anger. Mot bakgrund av att vi inte vet hur länge rådande situation pågår kan det finnas anledning för samebyarna/ föreningarna att fundera på om mötet ändå behöver genomföras, i vilken form och på vilket sätt. Ett sätt kan vara att genomföra ett möte med frågor som av formella skäl måste avhandlas och inga övriga frågor, ett sådant möte kan genomföras digitalt om inte stadgarna föreskriver annat (visserligen finns det särskilda skäl att kringgå även detta).

Har ni ytterligare frågor kring detta så kontakta Jenny Wik Karlsson jenny@sapmi.se eller på telefon 072 202 12 00. För att underlätta genomförande av digitala lösningar för årsmöten så finns möjlighet till att nyttja våra digitala mötesplatser (telefon/webb) samt stöd i genomförandet av dessa. De samebyar eller sameföreningar som ser behov av att helt eller delvis genomföra sina årsmöten digitalt kan kontakta Totte Nordahl på kansliet för att få hjälp med detta, totte@sapmi.se eller på tele 076 126 42 42.

Varje sameby och sameförening har olika förutsättningar att kunna få till ett digitalt möte och gemensamt kan vi finna bästa lösningen.

Lagervärdering för ren för 2019.

2 § Den genomsnittliga produktionsutgiften för renar ska bestämmas till lägst följande värden per styck

  • 985 kr för renkalv
  • 1 599 kr för vuxen vaja (honren)
  • 2 118 kr för vuxen sarv (hanren)

Renskötarförsäkringen

Vi håller just nu på med att ta hjälp av en som arbetar med försäkringar på heltid och som är väl bekant med renskötarens vardag. 

Kontakta Jonas Boman på 
email: jonas@sigilletfond.se
mobil: 070-291 40 01
 
Copyright © 2020 Svenska Samernas Riksförbund Alla rättigheter förbehållna.

Telefontider på kansliet:
09.00-10.30 och 15.00-16.00
Telefon växel: 090-14 11 80
Detta är tiden för växeln, övrig tid går det bra att ringa på direktnummer om ni söker någon särskild, telefonnummer finns här

Vår postadress är:
Svenska Samernas Riksförbund
Formvägen 16
906 21 Ubmeje/Umeå
Sverige

SSR:s konferensrum:
SSR hyr ut sitt konferensrum på Formvägen 16, på Ersboda i Umeå. Konferensrummet är lämpligt för upp till 14 deltagare och är utrustat med stor TV för visning av presentationer och för möjlighet till enklare konferenser med deltagare via internet. Bokning på info@sapmi.se

Lägg till oss i din adressbok

Vill du ändra hur du får dessa mail?
Du kan ändra dina inställningar eller avanmäla dig från denna lista


This email was sent to *|EMAIL|*
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
*|LIST:ADDRESSLINE|*

*|REWARDS|*
Print Friendly, PDF & Email