*|MC:SUBJECT|*
Öppna detta mail i din webbläsare
Årgång 2020 Nummer 6/7
 

Nyhetsbrev

 

Geassemánnu | Biehtsemánno | Ruffie | Biehtsiemánnuo | Biehtsemánno | Juni
Suoidnemánnu | Sjnjilltjamánno | Snjaltje | Sjnjïlttjamánnuo | Jnjilltjamánno | Juli  


Ordförande har ordet

Nu är sommaren här. Vårens kalla väder har övergått i långvarig sommarvärme. Det är klart att det är skönt med lite sol och värme efter våren och snödrivorna i fjällen behöver det verkligen. Vi får bara hoppas att värmen blandas med regn och att det inte blir en alltför torr och varm sommar i år.
 
Jag vill rikta ett tack till alla medlemmar som medverkade vid Landsmötet och gjorde det genomförbart. Det var en ny upplevelse att genomföra Landsmötet digitalt och även om det, under omständigheterna, fungerade bra så ser jag fram emot när vi återigen kan träffas för att diskutera våra frågor.
 
Över sommaren går aktiviteten som vanligt ner på kansliet. Helt naturligt så går fokus över på kalvmärkningarna och personalen ska ha sin välförtjänta semester och ladda energi inför hösten igen. Situationen med Covid-19 gör att vi alla fortfarande måste vara försiktiga. Det gör också att det är svårt att planera inför höstens verksamhet då det är många osäkerhetsfaktorer.

Vi måste helt enkelt se hur situationen ser ut när vi startar om verksamheten igen i augusti och planera då.  
 
Jag önskar er alla en härlig sommar. Önskar också att kalvmärkningarna går bra och att ni alla hinner med lite välbehövlig ledighet och vila till dess vi hörs igen i augusti.
 
Åsa Larsson-Blind
Förbundsordförande

Landsmöte 2020

Årets landsmöte genomfördes digitalt, för första gången i SSR:s historia. SSR har precis som övriga aktörer i samhället tvingats ställa om stora delar av verksamheten. SSR:s styrelse beslutade att genomföra landsmötet digitalt och frågorna begränsades till stadgeenliga ärenden.

De ärenden som behandlades vid landsmötet kan du läsa om här
 

SSR:s styrelse efter landsmötet 2020

Ordförande

Åsa Larsson Blind
 

Norrbotten norra

Raymond Wasara
Matti Blind-Berg


Norrbotten södra

Anders Erling Fjällås
Mikael Kuhmunen


Skogsbyarna

Lars-Thomas Persson
Tomas Stenlund

 

Ordförande

Åsa Larsson Blind

 

Västerbotten

Lars-Olov Baer
Magnus Andersson


Jämtland

Nils-Anders Jonsson
Francisca Rensberg


Sameföreningarna

Åsa Skum
Kristina Nutti

Hälsobedömning- potentiella hälsoeffekter av den planerade gruvan vid Gallok

Institutionen för Epidemiologi och Global Hälsa (EpiGH) vid Umeå universitet och Sámiid Riikkasearvi (SSR) har signerat ett samarbetsavtal kring hälsoforskning. Som en del av denna samverkan har en studie genomförts gällande hälsobedömningar vid den planerade gruvan vid Gallok

Syftet med denna studie var att utforska vilka potentiella hälsoeffekter den eventuella gruvetableringen i Gállok/Kallak kan få bland medlemmarna i Jåhkågasska tjiellde. I huvudsak undersöktes två frågor: i) finns det redan effekter på hälsan? samt, ii) finns det risk för framtida effekter på hälsan?

Här kan du läsa en sammanfattning av studien

Ny medarbetare på SSR

SSR har erhållit projektmedel från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling för projektet Odda Vuogit.
Målet med projektet är:
 • Att utveckla metoder kopplat till tillvaratagandet av fler delar av renen i slaktkedjan.
 • Att se över slaktlinjen för att möjliggöra ev. provtagningar samt öka spårbarheten på fler delar av renen inom slakteriet. (Ex. huvud, magar, röda organ)
 • Att skapa en ny, hållbar programvara för renslakt.
Projektet består i att inventera renslaktsprocessen med fokus på flaskhalsar och mängden slaktprodukter som destrueras.
SSR har anställt Jörgen Jonsson som projektledare för genomförande av projektet. Jörgen kommer att jobba tillsammans med Anna-Marja Kaddik som är administrativ projektledare.

Har du frågor eller funderingar kring projektet
kontakta Jörgen Jonsson,

Naturvårdsverkets nya sida om allemansrätten

Naturvårdsverket har tagit fram nytt material kring allemansrätten och vad som gäller i olika situationer.

Här kan du ta del av informationen

https://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Allemansratten/Det-har-galler/Pa-fjallet/

Sommartider

Sommaren är här och för kansliets personal väntar välförtjänt semester. Kansliet kommer att hålla stängt under perioden 5 juli till och med 2 augusti. Även om kansliet är stängt så under denna period så kan du alltid nå oss via e-post eller prova att ringa den person du söker, kontaktuppgifter finns på SSR:s hemsida.

Vid brådskande ärenden kontakta Verksamhetschef
Jenny Wik Karlsson mobil: 072 202 12 00

Vi på kansliet önskar er alla en riktigt trevlig sommar.

/Jenny, Britt-Marie, Ella-Carin, Totte, Anna-Marja, Maria, Ida

Covid-19 på sydsamiska och nordsamiska


Region Västerbottens filmer: Tips för att bromsa spridningen av covid-19

Naemhtie suetiem covid-19. Tjöödtjesth (sydsamiska):
Rávvagat bissehit covid-19 leavvama (nordsamiska):
 
Folkhälsomyndighetens information: Skydda dig och andra från smittspridning
Sydsamiska

Nordsamiska

Rutiner för SSR med anledning av Covid-19

SSR i likhet med många andra företag och organisationer påverkas av de restriktioner som införts till följd av Covid-19. Främst påverkar detta vårt deltagande vid möten samt möten/utbildningar vi själva arrangerar. SSR följer de riktlinjer som Folkhälsomyndigheten meddelat, fram till dess annat meddelats så deltar SSR fysiskt endast vid verksamhetskritiska möten.

Detta medför att planerade möten/utbildningar i SSR:s regi kan komma att flyttas fram eller genomföras med webbaserade lösningar. I övrigt bedöms inte verksamheten att påverkas nämnvärt utan pågår som vanligt. Du kan läsa mer om folkhälsomyndighetens riktlinjer här:
 

Försiktighet inom renskötseln med Covid-19

Kalvmärkningstider! Inom renskötseln kan vissa av smitskyddsråden vara svåra att följa då renen behöver oss. Då får vi tänka utifrån försiktighetsprincipen och anpassa det som går. 
 
SSR rekommenderar samebyarna att begränsa antal personer som besöker kalvmärkningshagarna till renägare med familjer samt personer som har en arbetsfunktion på plats. 
 1. För de samebyar som inte påbörjat kalvmärkning kan det  vara en god idé att de som ska medverka tänker till lite extra gällande social distansering 1-2 veckor innan kalvmärkningen börjar. 
 2. Stanna hemma även om du bara känner dig lite förkyld men om du måste till renarna så undvik stopp på vägen och att träffa andra människor. Besök inte affärer eller andra platser där du träffar andra människor. Var tydlig med andra att de inte ska komma nära dig. 
 3. Hosta och nys i armvecket samt undvik att röra ögon, näsa och mun.
 4. Tvätta händerna ofta med tvål och vatten i minst 20 sekunder. 
 5. Packa med handsprit, plasthandskar samt tvål och en vattenflaska i säcken. Har du ingen möjlighet att tvätta händerna så använd handskar. Kan samebyn gemensamt ordna handsprit eller möjligheter till handtvätt vid gärdena? .
 6. Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus i t.ex. rengärdet. 
 7. Sitt inte för nära varandra runt elden och tänk på hygienen kring matsäcken. Alla tar med egen vattenflaska, kniv, sked och guksi. 
 8. Res bara om det är nödvändigt, undvik onödiga stopp på vägen. Undvik samåkning.
 9. Är du 70 år eller äldre eller tillhör andra riskgrupper är det extra viktigt att du begränsar dina sociala kontakter och undviker platser där människor samlas.
 10. Kom ihåg att ta med egen vattenflaska! Dela inget med andra. 
 11. Ev. gemensamt utedass bör rengöras noggrant efter varje person. Se till att ha handsprit på plats och kanske kan alla använda egna toalettrullar. 

Ohtsedidh- samiska kulturyttringar i Mellansverige

 
Det är namnet på en utställning som visar på samernas närvaro i Dalarna, Gävleborg och Västmanland. Utställningen har sommaröppet och visas på Dalarnas museum i Falun 27 juni till den 30 augusti. Utställningen  finns i tre uppsättningar  och kommer även att visas på Stenegård, Järvsö mellan den  6 juni till den 16 augusti och på Västmanlands museum, Västerås  mellan den 11 juni till den 13 september.  

Utställningen är ett samarbete mellan Dalarnas museum, Länsmuseet Gävleborg, Västmanlands museum samt  Gaaltije, sydsamiskt kulturcentrum.  

Läs mer om utställningen här
fotograf: Emma Henning, Dalarnas museum

Aednan

Den 4 september  i år  har Giron Sámi Teahter  premiär  på   ”Aednan” en pjäs som baseras på Linnea Axelsson uppmärksammade diktepos med samma namn. Premiären spelas på Orionteatern, Stockholm och sedan ska pjäsen ut på turné fram till den 14 december 2020. 

Maxida Märak

Torsdag den 3 september  2020 mellan kl. 12.00-13.00  inviger Umeå universitet höstterminen tillsammans med artisten Maxida Märak. Det blir ett livesänt event som kommer sändas på Youtubekanalen ”Studentliv på Umeå universitet”.  

Kulturarvsdagen 2020.

Tema Kulturarv och lärande.

Riksantikvarieämbetet arrangerar kulturarvsdagen  som ska genomföras mellan den  11-13 september i år. Årets tema handlar om att  lyfta fram berättelser och händelser  där kunskap,nyfikenhet  och lärande står i fokus. Museer, organisationer,företag och privatpersoner  är välkomna att hålla i lokala arrangemang. Alla medverkande arrangemang presenteras med en egen webbsida landskapsvis på Kulturavsdagens webbplats. I fjol deltog över 200 arrangemang i Sverige.

Arrangemanget är gratis och konkret handlar det om att  t.ex.  arrangera Öppet Hus, eller en visning eller guidning eller ett föredrag.I år  är det en fördel om det  är ett digitalt arrangemang.
www.raa.se/kulturarvsdagen.
Anmälan senast den 30 juni

Ammarnäs sameförening

Ammarnäs sameförening har  i Mark-och miljödomstolen  vunnit en tvist  mot Sorsele kommun angående avstyckning  och försäljning av  tomter  i anslutning till Kyrkplatsen (”Lapplatsen”) i Ammarnäs. Mark-och miljödomstolen upphäver Sorsele kommun detaljplan. Tvisten mellan kommunen och sameföreningen rör  ett antal fritidshus på kommunens mark som ligger i nära anslutning till Lapplassen som är  en  autentisk miljö i en kyrkstad. (Det finns endast två samiska kyrkstäder kvar,  Fatmomakke och Ammarnäs.) Sameföreningen motsätter sig att  att de tre aktuella tomterna styckas av och säljs eftersom  Lapplassen  är ett viktigt historiskt område och risken finns att området  utvecklas till ett bostadsområde.  På Lapplassen bedriver sameföreningen språkkurser, kurser i traditionell kunskapsöverföring  och det är ett viktigt nav i föreningens verksamhet menar sameföreningen.

Sorsele kommun  har inte överklagat domen.

Klicka här för en länk till domen

Gollegiella 2020

Gollegiella är  det nordiska samiska språkpriset som i höst kommer delas ut för nionde  året i rad. Priset delas ut i samband med det årliga  mötet för ministrar för samefrågor och  sametingspresidenterna som ska hållas i Helsingsfors i november i år.

Språkpriset delas ut till enskilda personer eller organisationer i Sverige, Norge, Finland eller Ryssland som har gjort en insats för att främja de samiska språken. Priset är 15 000 euro.

Du kan föreslå en kandidat senast den 16 augusti 2020. Mer information finns på Sametingets hemsida.
www.sametinget.se

Urfolksdagen  söndagen den 9 augusti

Den  9 augusti firar urfolk världen över urfolksdagen.

FN:s generalförsamling  beslöt 1994 att urfolksdagen skulle firas varje år  under urfolksårtiondet (1994-2004).

Såhkie sameförening ska tillsammans med Amnesty-Sápmigruppen, Naturens rättigheter  fira dagen med ett Coronasäkert arrangemang på  Tráhppie mellan kl. 13.00-15.00.  Mer information finns på
www.sahkie.se

Ljud på  Västerbottens museum

Nu är det klart att lyssna till specialkomponerad musik på Västerbottens museum i Umeå. Med ekonomiskt stöd från Rosenströmska stiftelsen inbjöds tre musiker tidigare i år för att skapa varsitt musikstycke till en särskild plats på friluftsmuseet. Verken som Sara Ajnnak, Birgit Lindberg och Anton Teljebäck komponerat lyssnar man nu på genom att skanna den QR-kod som finns på de utvalda platserna.
 
Sara Ajnnaks ”SOS Sápmi” som hon komponerat tillsammans med Stein Austrud är skapat för det samiska visteområdet på friluftsmuseet, en plats som ger en hint om en förgången kultur med kåtor från olika platser i Västerbotten. Samtidigt som det i nutid pågår en kamp för fortsatt existens till följd av kolonisatörens framfart och ignorans mot samernas traditionskunskap och levnadssätt.
 
Länk till lyssning https://www.vbm.se/ljud-pa-friluftsmuseet/
Pressbilder https://www.vbm.se/for-medierna/ljud-pa-friluftsmuseet-pressbild/

Digitala teatern "Elsa Laula- dïhte staalehke nyjsene"

av Åarjelhsaemien Teatere visas utan kostnad och finns tillgängligt till 30 juni via denna länk https://vimeo.com/71794689 
 
Elsa Laula Renberg var med och stiftade världens första sameförening i Sverige 1904 och var drivkraften bakom det första rikstäckande mötet i Trondheim den 6 februari 1917. 1904 gav hon ut boken "Inför Lif of Död" där hon behandlade frågor relaterade till alkohol, fattigdom, skolförhållanden och rätten till land och vatten. 

Detta är inte berättelsen om en hjältefigur eller martyr, utan ett porträtt av 6-barnsmodern och människan bakom den politiska sprängkraften. Hon levde själv med konsekvenserna av sina val: Ibland fick hon myndigheterna, delar av den samiska befolkningen och hennes närmaste familj mot sig på grund av hennes arbete och engagemang för samiska rättigheter och efterföljande plikter.

Två doktorandtjänster

Umeå universitet har nu ute två doktorandtjänster ute.
En är med valbarheten att välja inriktning Arktisk gastronomi och samisk matkultur – ur ett hållbarhetsperspektiv
 
Länk till annonser:
 
https://umu.varbi.com/no/what:job/jobID:341930/type:job/where:4/apply:1
 
https://umu.varbi.com/no/what:job/jobID:341936/type:job/where:4/apply:1

Digital utbildning/rådgivning för medlemmar

Visst vet du om att er sameby/-sameförening har möjlighet till rådgivning och utbildningsinsatser till självkostnadspris, detta ingår som en del i medlemskapet i SSR. Kontakta SSR:s kansli för ytterligare information på info@sapmi.se eller kontakta någon av oss tjänstemän direkt. Du hittar kontaktuppgifterna på hemsidan

SSR kan bistå med rådgivning/stöd inom flera områden, bland annat juridik, renhälsa, skog med mera

Utbildning och föreläsningar

Är er myndighet, företag eller organisation intresserade av att öka kunskapen om renskötseln, samiska rättigheter eller andra frågor som är knutna till dessa områden på olika sätt. Sådana frågor kan exempelvis vara särskilda fokusområden som renskötsel/skogsbruk, markexploateringars påverkan på renskötseln eller liknande.

SSR erbjuder numera även digitala utbildningar/föreläsningar och kan skräddarsy dessa efter önskemål. För ytterligare information kan du kontakta SSR:s kansli på info@sapmi.se eller ringa på 090-14 11 80

Årsmöten/byastämma

Den senaste månaden har SSR varit med och arrangerat ett digitalt styrelsemöte åt en sameby. Det gick bra.

SSR har som bekant fått frågeställningar om vad som gäller om årsmöten/bystämmor inte kan genomföras inom föreskriven tid på grund av Covid- 19. Utgångspunkten för genomförande av dessa möten är naturligtvis att dessa ska ske inom den tid som anges i stadgarna. Givet extra ordinära händelser eller oförutsedda händelser så kan man flytta fram dessa möten i tid, dock inte hur länge som helst. Mötena ska genomföras inom skälig tid, men en bortre gräns är att skjuta fram mötet i max 4-6 månader.

Om mötet ska flyttas fram så måste styrelsen fatta beslut om detta och ange skälen samt meddela medlemmarna om detta. Beslutet ska kommuniceras på det sätt som stadgarna anger. Mot bakgrund av att vi inte vet hur länge rådande situation pågår kan det finnas anledning för samebyarna/ föreningarna att fundera på om mötet ändå behöver genomföras, i vilken form och på vilket sätt. Ett sätt kan vara att genomföra ett möte med frågor som av formella skäl måste avhandlas och inga övriga frågor, ett sådant möte kan genomföras digitalt om inte stadgarna föreskriver annat (visserligen finns det särskilda skäl att kringgå även detta).

Har ni ytterligare frågor kring detta så kontakta Jenny Wik Karlsson jenny@sapmi.se eller på telefon 072 202 12 00. För att underlätta genomförande av digitala lösningar för årsmöten så finns möjlighet till att nyttja våra digitala mötesplatser (telefon/webb) samt stöd i genomförandet av dessa. De samebyar eller sameföreningar som ser behov av att helt eller delvis genomföra sina årsmöten digitalt kan kontakta Totte Nordahl på kansliet för att få hjälp med detta, totte@sapmi.se eller på tele 076 126 42 42.

Varje sameby och sameförening har olika förutsättningar att kunna få till ett digitalt möte och gemensamt kan vi finna bästa lösningen.

Lagervärdering för ren för 2019.

2 § Den genomsnittliga produktionsutgiften för renar ska bestämmas till lägst följande värden per styck

 • 985 kr för renkalv
 • 1 599 kr för vuxen vaja (honren)
 • 2 118 kr för vuxen sarv (hanren)

Renskötarförsäkringen

Vi håller just nu på med att ta hjälp av en som arbetar med försäkringar på heltid och som är väl bekant med renskötarens vardag. 

Kontakta Jonas Boman på 
email: jonas@sigilletfond.se
mobil: 070-291 40 01
 
Copyright © 2020 Svenska Samernas Riksförbund Alla rättigheter förbehållna.

Telefontider på kansliet:
09.00-10.30 och 15.00-16.00
Telefon växel: 090-14 11 80
Detta är tiden för växeln, övrig tid går det bra att ringa på direktnummer om ni söker någon särskild, telefonnummer finns här

Vår postadress är:
Svenska Samernas Riksförbund
Formvägen 16
906 21 Ubmeje/Umeå
Sverige

SSR:s konferensrum:
SSR hyr ut sitt konferensrum på Formvägen 16, på Ersboda i Umeå. Konferensrummet är lämpligt för upp till 14 deltagare och är utrustat med stor TV för visning av presentationer och för möjlighet till enklare konferenser med deltagare via internet. Bokning på info@sapmi.se

Lägg till oss i din adressbok

Vill du ändra hur du får dessa mail?
Du kan ändra dina inställningar eller avanmäla dig från denna lista


This email was sent to *|EMAIL|*
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
*|LIST:ADDRESSLINE|*

*|REWARDS|*