Resolutioner 2017

§ 13 Nordisk samekonvention

Mattias Åhrén redogjorde för arbetet med framtagande av konventionen samt en juridisk analys av statens nu lagda förslag.

I paneldiskussion deltog Josefina Skerk, Sametinget, Lars-Ander Baer, deltagare i förhandlingsgruppen, Jörgen Jonsson SSR och Mattias Åhrén.

Förslag till beslut som las fram var:
• Anta statens förslag
• Kräva omförhandling
Landsmötet beslutar att kräva omförhandling av Nordisk samekonvention.

§ 15 Sanningskommission

Håkan Jonsson, Sametinget och Isak Utsi, Sáminuorra redogjorde för arbetet med framtagande strategi för fortsatt arbete med att ta fram en sanningskommission.

I paneldiskussionen satt Håkan Jonsson, Isak Utsi och Gudrun Kuhmunen.
Förslag till inriktningsbeslut
• Aktivt delta i arbetet
• Bevaka arbetet och verka som observatör
• Ej delta

Landsmötet tog ett inriktningsbeslut att bevaka arbetet och verka som observatör.