Landsmötet 2016 i Kiruna 1 – 2 juni

Dagen före vårt landsmöte fick vi av statens företrädare bland annat höra citat; “Sverige inte har några internationella förpliktelser att erkänna särskilda rättigheter för samerna, vare sig dessa anses vara ett urfolk eller inte”, slut citat.

Ett uttalande som väckte stor ilska hos landsmötets deltagare. Landsmötet ställde därför frågan till svenska staten: ”Är Sveriges officiella syn på oss samer som urfolk den som Era företrädare gav uttryck för i Gällivare tingsrätt?”

Ur Jörgen Jonssons inledningstal

Protokoll 2016(Länken är tillfällig men fungerar)
Motioner 2016
Resolutioner 2016
Hederspriset 2016

Om SSR