Landsmötet 2019 i Stuehkie | Stockholm 3 – 5 juni

Ärade ombud, sameföreningar samebyar och gäster.

Jag har den stora äran att hälsa er alla välkomna till SSR:s landsmöte här i Stockholm.

Årets Landsmöte kommer att lyfta frågor som påverkar vårt liv och vår framtid, där fokus är vår rätt och statens ansvar. Vi kommer att få ta del av berättelser från våra medlemmar om deras verklighet och framtidsvisioner, samtal med politiska företrädare och reflektioner kring hur staten fullföljer sina skyldigheter.

Vi har valt att förlägga landsmötet här för att synliggöra och markera den samiska närvaron även utanför det samiska kärnområdet men också för att Stockholm utgör maktcentrum i det svenska systemet vilket vi blivit intvingade i, och eftersom vi upplever att det är långt från beslut som fattas här till vår verklighet och de sällan är utformade efter vår vilja och våra behov.

Omvärlden pressar på oss från många olika håll och minskar och förändrar livsutrymmet för oss, förändring är inte av ondo men vi måste själva få vara med och påverka om och i vilken utsträckning och det är genomförbart. Vi har våra egna visioner och mål, vi har traditioner och kunskap, vi har en tydlig egen vilja och kapacitet att själva förvalta våra liv. ”Vi är samer och vill vara samer, utan att därför vara mer eller mindre än andra folk i världen, med en självklar rätt till självbestämmande” – ur Njunjus, SSR:s visionsdokument.

Ur Ordförande Niila Ingas inledningstal

Protokoll LM 19

Hederspriset LM 19

Landsmöteshandlingar LM 19