Protokoll 18

[fusion_builder_container hundred_percent=”no” equal_height_columns=”no” menu_anchor=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” background_color=”” background_image=”” background_position=”center center” background_repeat=”no-repeat” fade=”no” background_parallax=”none” parallax_speed=”0.3″ video_mp4=”” video_webm=”” video_ogv=”” video_url=”” video_aspect_ratio=”16:9″ video_loop=”yes” video_mute=”yes” overlay_color=”” video_preview_image=”” border_size=”” border_color=”” border_style=”solid” padding_top=”” padding_bottom=”” padding_left=”” padding_right=””][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=”3_4″ layout=”1_1″ background_position=”left top” background_color=”” border_size=”” border_color=”” border_style=”solid” border_position=”all” spacing=”yes” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” padding_top=”” padding_right=”” padding_bottom=”” padding_left=”” margin_top=”0px” margin_bottom=”0px” class=”” id=”” animation_type=”” animation_speed=”0.3″ animation_direction=”left” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” center_content=”no” last=”no” min_height=”” hover_type=”none” link=””][fusion_text columns=”” column_min_width=”” column_spacing=”” rule_style=”default” rule_size=”” rule_color=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=””]

PROTOKOLL
SÅMIID RIIKKACOAHKKIN STAARE 2018
SAMERNAS LANDSMÖTE ÖSTERSUND 2018
31 maj – 1 juni 2018

§ 1 Landsmötets öppnade
§ 2 Hälsningsanföranden
§ 3 Val av presidium
§ 4 Upprop av ombud – Fastställande av röstlängd
§ 5 Godkännande av dagordningen
§ 6 Ansökan om medlemskap
§ 7 Renen och dess betydelse
§ 8 jakt/fiskeprocessen
§ 9 Samepolitik, rättigheter och rättsutveckling
§ 10 Policy för renen
§ 11 Tyst kunskap om renen
§ 12 Nasafjell
§ 13 Motion från Laevas sameby ang miljöplicy
§ 14 Uppföljning av förra årets Landsmöte
§ 15 Njunjus
§ 16 Stadgeändring Samefolket
§ 17 Verksamhetsberättelse 2017
§ 18 Bokslut 2017
§ 19 Fastställande av medlemsavgift
§ 20 Förslag till budget
§ 21 Stadgeändring
§ 22 Val
§ 23 Redogörelser
§ 24 Bokslut m m för Stiftelsen Samefolket, Samernas Utbildningscentrum, Samerådets svenska sektion och Sami Duodji
§ 25 Landsmötets avslutande

[/fusion_text][fusion_text columns=”” column_min_width=”” column_spacing=”” rule_style=”default” rule_size=”” rule_color=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=””]

§ 1 Landsmötets öppnande

Landsmötet öppnas av förbundsordföranden Jörgen Jonsson, med följande anförande:

Ärade Ombud, Sameföreningar, Samebyar och Gäster.

Jag har den stora äran att få hälsa er alla välkomna till SSR:s landsmöte här i Staare. Vi befinner oss nu på sydsamiskt område. Arets Landsmöte är speciellt på flera sätt, vi firar 100 års jubileet av det första landsmötet på svensk sida. Ett firande som tog sitt avstamp i februari kommer pågå under hela 2018, från SSR:s sida är vi otroligt glada att vara en del av detta firande.

Detta Landsmöte är också mitt sista som SSR:s ordförande. Under mina nio år som ordförande för organisationen har det hänt mycket, både i vår omvärld men också inom organisationen. Våra frågor har under de senaste åren synliggjorts och diskuterats både internationell, nationellt och lokalt. Syns vi inte så finns vi inte. Det som behövs nu är att våra rättigheter respekteras fullt ut och att staten och dess företrädare tar sitt ansvar och agerar. Nu måste ord bli handling.

För mig har det alltid varit en självklarhet att SSR behövs och under mina nio år har jag blivit än mer övertygad. Vi behöver en stark organisation som kan lyfta och driva våra frågor framåt. SSR är också en plattform där vi medlemmar kan finna lösningar som är hållbara för oss, både i interna och externa frågor. SSR:s styrka har alltid varit att våra medlemmar representerar hela den svenska delen av Såpmi, samtliga 44 samebyar är medlemmar hos oss och sameföreningar från Göteborg till Kiruna, det gör oss unika. Det är ett arv som måste förvaltas väl. Det är också ett arv som vi måste förvalta gemensamt. Om SSR inte lyckas med att hålla ihop så försvagas vi betydligt både i trovärdighet, legitimitet men också ekonomiskt.

För att kunna fortsätta vårt viktiga arbete krävs resurser, något som vi tydligt adresserat till både Sametinget och regeringen. Min förhoppning är att vi i framtiden slipper jaga ekonomiska resurser utan att både sametinget och regeringen hörsammar vår begäran. SSR har genomgått ett ekonomiskt stålbad som vi nu lämnat bakom oss, för att möta medlemmarnas ökade behov så behöver finansieringen också följa med.

En av våra största utmaningar idag men också i ett långsiktigt perspektiv är effekterna klimatförändringarna. Arbetet med denna fråga är prioriterat i organisationen och kommer så att vara under en lång tid framöver. Här krävs gemensamma insatser för att skapa förutsättningar för en långsiktig och hållbar renskötsel. Här behöver vi ta fram egna strategier och planer, på hur vi kan både bidra till minskad påverkan men också hur vi kan förbereda oss på de olika omställningar som kommer att bli nödvändiga. Men det krävs också att vi får stöd och aktiva åtgärder från regeringen för alt genomföra våra strategier.

Under min tid som ordförande har vi arbetat fram grunderna för hur vi själva definierar en hållbar och långsiktigt hållbar renskötsel och hur vi kan arbeta för att nå dit. Det är ett arbete som inte är fardigt utan måste arbetas vidare med och något som jag hoppas prioriteras fortsättningsvis.

Finns det förutsättningar för renen så finns också möjligheterna för renskötseln. Mycket av SSR:s arbete handlar också om att stärka de samiska rättigheterna och att dessa respekteras fullt ut. Renen är viktig i hela det samiska samhället och bär på tradition, kunskap och naturligtvis vår rätt genom att beta sig fram genom landskapet, årets Landsmöte kommer att inledas med att vi får höra om renens betydelse historiskt men också idag, något som är viktigt att lyfta och synliggöra.

En avgörande fråga för renen och på så sätt också renskötseln är att vi får en hållbar rovdjursförvaltning, där är vi inte idag. Förlusterna till rovdjuren är allt för höga och långt ifrån SSR:s toleransnivå på max 5% och riksdagens beslut på max 10%. Återigen ord måste bli handling! Vår kultur bokstavligen äts upp av rovdjuren.

Jag hade hoppats att Jakt och fiskeprocessen mot staten hade fått sin utgång innan jag lämnat över ordförandeskapet, vi har inte kommit hela vägen fram än. Nu väntar en process i Högsta Domstolen som jag med spänning ser fram emot att följa på sidan av. Att få varit en del i denna process är att få vara en del i historien och min förhoppning är att vi inom en nära framtid kommer att få en hållbar lösning för förvaltningen av småviltsjakten och fisket. lag hoppas också att vi i framtiden slipper långa rättsprocesser utan att vi hittar politiska lösningar. Att kliva in i en lång rättsprocess oavsett utfall kräver mycket, det påverkar människorna bakom, något som vi kommer få höra Girjas prata om under Landsmötet. Det är oerhört betydelsefullt för SSR och för vårt arbete med att stärka våra rättigheter att det finns samebyar som är beredda att tillsammans med oss driva dessa processer. lag vill därför rikta ett stort tack till Girjas för deras viktiga arbete och insats hitintills i processen.

En fråga som fanns på agendan när jag blev ordförande var renskötselkonventionen, och jag hade inte kunnat tro att den fortfarande skulle vara olöst. Jag är oerhört glad för att ni medlemmar lyckades finna en enig lösning på hur SSR skulle arbeta vidare med frågan. Idag ligger frågan inte på vårt bord utan på respektive regerings. När vi från samiskt håll arbetat fram ett gemensamt förslag så borde ansvariga ministrar inte försena processen ytterligare utan arbeta vidare med det samiska förslaget. lag vill därför skicka en direkt uppmaning till ansvariga ministrar, låt oss få en lösning inom kort.

Avslutningsvis vill jag tacka er alla som tagit sig tid att närvara vid årets landsmöte, det är ett viktigt forum för oss att mötas och utbyta erfarenheter. Att se så många av er här visar tydligt att SSR är viktig, och framförallt så är det ni medlemmar som utgör grunden och stommen för vår verksamhet.

Jag önskar er varmt välkomma till Landsmötet.

Till toppen av sidan

[/fusion_text][fusion_global id=”6564″][fusion_text columns=”” column_min_width=”” column_spacing=”” rule_style=”default” rule_size=”” rule_color=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=””]

§ 5 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§ 6 Ansökan om medlemskap

Douddaras sameförening har ansökt om medlemskap i SSR.

Landsmötet beslutade
att bevilja Douddaras medlemskap i SSR.

§ 7 Renen och dess betydelse

Marianne Persson från ]injevarie sameby och Mikael Kuhmunen från Sirges sameby berättade
om renen och dess värde för den samiska kulturen och renskötseln.

Till toppen av sidan

§ 8 Jakt/Fiskeprocessen

]enny Wik Karlsson redogjorde om läget i processen.
Matti Berg från Girjas sameby berättade om hur samebyn påverkas av att vara i en rättsprocess
under lång tid.

§ 9 Samepolitik, rättigheter och rättsutveckling

Under Landsmötet hölls ett pass om samepolitik, rättigheter och rättsutveckling. Kristina Labba, Malin Brännström och Ragnhild Nilsson berättade och passet avslutades med en paneldebatt med frågor.

Malin Brännström, forskare vid juridiska institutionen, Umeå universitet, berättad om hur juridiken har använts för att driva rättsutveckling när det gäller samiska markrättigheter. Hon konstaterade att det finns många utmaningar när man väljer att använda juridiken för att driva på förändring. Om juridiken ska användas för att driva rättsutveckling måste man var mycket noggrann i sina förberedelser och använda sig av både juridisk och annan expertis. Lika viktigt
är det att använda politiska och andra verktyg för att driva på förändringar för ett starkare skydd för samiska markrättigheter.

Kristina Labba jobbar som postdoktor vid Det juridiska fakultet vid Troms0 universitet – Norges arktiske universitet. Hon presenterade sin rättsvetenskapliga doktorsavhandling, Renskötselns interna organisering, som hon försvarade den 9 feb 2018. Hon beskrev bl a rennäringslagens bakgrund och ändamål och vilka brister hon har kommit fram till att lagens bestämmelser om samebyn är behäftade med.

§ 10 Policy för renen

Jenny redogjorde för arbetet med policy för renen, ett färdigt förslag till policy beräknas bli färdigt till nästa års Landsmöte. Styrelsen och SSR:s markanvändningsgrupp kommer att färdigställa ett utkast som kommer tillsänds medlemmarna.

§ 11 Tyst kunskap om renskötseln

SSR bedriver ett projekt om etikfrågor inom renskötseln. Under landsmötet informerade Ellacarin Blind om projektet där hon har intervjuat ett antal äldre renskötare om traditionell kunskap inom renskötseln. Projektet är finansierat av RÄA, Riksantikvarieämbetet.

§ 12 Fastställande av medlemsavgift

Landsmötet fastställer medlemsavgiften till 750 kr per sameförening och 6000 kr + serviceavgift 1,50 kr/ren för samebyarna. Detta är en höjning med 30 öre per ren.

§ 13 Nasafjell

Ombudsförsamlingen och berörda samebyar lyfte den planerade gruvbrytningen i Nasafjell. Norska regeringen kommer inom kort att fatta beslut om en eventuell gruvbrytning i Nasafjell. Detta kommer att slå ut renskötseln i området. SSR kräver att både norska och svenska staten agerar för att förhindra en nyexploatering i området Landsmötet beslutade att anta följande uttalande:

Våra ursprungliga traditionella sedvanemarker utgör grunden för vår kultur, vårt samhälle, för renens välmående och vår rätt. Av kärlek till renen och våra marker förvaltar vårt folk våra liv och på så sätt vår framtid. Vår historia utgör grunden för vilka vi är och har format oss som folk.

Perioden mellan 1634 och 1702 är en mörk historia i vårt arv, men framförallt en skamfläck för staterna. Silverbrytningen som pågick under dessa år orsakade lidande för djur och människa. Våra förfåder utnyttjades under slavliknande förhållanden för att transportera silvret åt staten. Såren finns kvar, både hos oss som folk men också i naturen.

Det är för oss helt oacceptabelt det som nu återigen sker på våra marker i Nasafjell. Kapitalister drömmer nu återigen om outtömliga rikedomar på bekostnad av våra liv, vår kultur vårt arv. Ett respektfullt förhållande till naturen är en förutsättning för mänsklig överlevnad. Det som sker nu kan inte sägas vara respektfullt, inte för naturen och inte för oss.

Landsmötet uttalar att:

Våra sedvanemarker är inte till salu.
Vi kräver att norska och svenska staten genast vidtar åtgärder för att stoppa skövlingen av vår mark.
Vi kräver att staterna respekterar vår samiska urfolksrätt till våra sedvanemarker fullt ut.

Till toppen av sidan

[/fusion_text][fusion_text columns=”” column_min_width=”” column_spacing=”” rule_style=”default” rule_size=”” rule_color=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=””]

§ 14 Uppföljning av förra årets Landsmöte

 • Motion från Könkämä sameby avseende rösträtt i SSR

Styrelsen har diskuterat frågan vid flertalet tillfällen under året. Då frågan har stor betydelse för samtliga våra medlemmar och lyfter flera viktiga etiska värdegrundsfrågor. Frågan är flerbottnad och berör inte enbart förhållandet sameby/sameförening utan har väckt flertalet nya frågeställningar.

Styrelsens förslag till beslut:

Landsmötet uppdrar till styrelsen att tillsätta en arbetsgrupp som till nästa års Landsmöte ska:

 • Ta fram ett konkret förslag till Landsmötet om fortsatt hantering
 • Ta fram förslag till eventuell stadgeändring avseende rösträtt m m

Arbetsgruppen ska i sitt arbete förankra/inhämta synpunkter från medlemmarna. Arbetet skall presenteras vid regionala möten samt möte med sameföreningarna.

Landsmötet beslutar enligt styrelsens fårslag.

 • Inrättande av etiskt råd

PM avseende inrättande av etiskt råd

På styrelsens uppdrag har detta PM tagits fram med syfte att synliggöra det arbete som genomförs i frågor som på olika sätt berör konflikthantering. psykisk ohälsa och samebymedlemmarnas arbetsmiljö. Vidare belyses i detta PM ett antal frågeställningar som behöver utredas/klargöras innan ett eventuellt etiskt råd kan inrättas. Styrelsen har behandlat frågan vid styrelsemöte den 24-25 april 2018.

Bakgrund

Malå sameby inkom med en motion till Landsmötet gällande inrättande av ett etiskt råd rörande interna organisatoriska frågor kopplade till renskötseln. Behovet av ett etiskt råd har ökat i takt med allt högre ohälsa och ökad arbetsbelastning. Motionen bilägges detta PM. Landsmötet antog motionen och gav SSR:s styrelse i uppdrag att inrätta ett etiskt råd under kommande år (2017-2018)

Inrättande av etiskt råd

Landsmötet gav SSR i uppdrag att till Landsmötet 2018 inrätta ett etiskt råd. Under arbetet med att se över förutsättningarna för att skapa ett sådant råd har ett antal frågeställningar aktualiserats som måste klargöras innan arbetet kan fortskrida. Det är av stor betydelse att bringa klarhet i flera centrala delar innan ett råd inrättas. detta för att både medlemmarna och ett eventuellt råd ska ges bästa förutsättningar att lyckas.

SSR:s vision och målsättning är att arbeta för att skapa förutsättningar för att ett etiskt råd skall inrättas. SSR har under 2017/18 arbetat med frågan och identifierat flertal frågeställningar som måste tydliggöras samt utredas innan arbetet kan fortskrida.

Styrelsen behöver vägledning i det fortsatta arbetet av SSR:s medlemmar utifrån de frågeställningar som aktualiserats.

Frågeställningar

 • Rådets syfte – klargöra varför, när och utifrån vem kan initiera
 • Rådets funktion – enligt SSR:s positionsdokument ska rådet fokus vara samebyinterna frågor. Ska de frågor som kan adresseras till rådet vara begränsade till sin karaktär?
 • Rådets befogenhet – vilka befogenheter ska rådet ges, enbart normativa/riktlinjer eller skarpare befogenheter (domstolsliknande förfarande).
 • Rådets ledamöter – vilka skall utses som ledamöter i rådet och hur skall dessa utses.
 • Processen – hur ska en process/tvist/konflikt som lyfts till rådet föras. VemIvilka får initiera en process och i vilket format. Ska processen vara skriftligImuntlig? Hur hanteras de olika parternas inställningar. Ska rådet ge egna förslag till lösning om inte konsensus uppnås etc.
 • Ekonomi– i nuläget finns ingen klar finansieringslösning för rådet. Hur ska den utformas?

Styrelsens förslag till fortsatt arbetsprocess

Styrelsen föreslår att en arbetsgrupp tillsätts fOr att utreda de frågeställningar som uppkommit och att gruppen arbetar fram ett konkret fOrslag och en tidsplan när och om ett råd kan tänkas inrättas och hur rådet skall utformas.

Landsmötet beslutar enligt styrelsens förslag.

§ 15 Njunjuš – SSR:s visionsdokument

Arbetsgruppen har sedan förra Landsmötet arbetat in de synpunkter som kom fram då.

Arbetsgruppen presenterade det nya förslaget till visionsdokument.

Landsmötet beslutar att anta Njunjuš – visionsdokument

§ 16 Stadgeändring Samefolket

Samefolket har under ett par år arbetat med nya stadgar. Beslut om nya stadgar för Samefolket ska fattas på två på varandra följande möten varav ett är ett Landsmöte.

Ändringar i punktform

 • Att Samefolket styrelse kan ändra säte och föreslå revisorer (förut SSR och RSÄ).
 • Att ledamöterna inte längre ska vara personliga, men representera sin organisation.
 • Att styrelsen är beslutsför om tre ledamöter närvarar (förut fyra) förutsatt att både SSR och RSÄ är representerade.
 • Tydlig rekommendation att ledamöterna tillsätts/skiftas vid årssammanträdet (nu väljer ni ofta frän årsskiftet)
 • Sista dag för årssammanträde 15 maj (förut 15 april) och att tillhörande datum justeras.
 • Förenklad skrivning om vär finansiering (färre namngivna finansiärer).
 • Förtydligat att tidningen är oberoende.
 • F d § 14 om ansvarsfrihet tas bort (ej förenlig med stiftelseiagen).
 • F d § 15 om undantagen tillsyn tas bort (ej förenlig med stiftelseIagen).
 • Språket är moderniserat (utom i stiftelseändamålet och stadgeändring som enligt lag inte får ändras)

Landsmötet beslutar att godkänna fårslag till stadgeändring för Samefolket.

Till toppen av sidan

§ 17 Verksamhetsberättelse 2017

Styrelsen redovisar verksamhetsberättelse för år 2017. (Bilaga A)
Landsmötet beslutar
att lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna.

§ 18 Bokslut 2017

Jenny Wik Karlsson föredrog SSRs ekonomi.
Styrelsen framlägger bokslut och revisionsberättelse för år 2017. (Bilaga B)
Landsmötet beslutar
att fastställa framlagt förslag till resultat- och balansräkning
att lägga revisionsberättelsen till handlingarna
att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för den tiden revisionen omfattar

§ 19 Fastställande av medlemsavgift

Landsmötet beslutar
att fastställa medlemsavgiften för samebyarna till 10 000 kr
att fastställa medlemsavgiften för sameföreningarna till 1000 kr
att fastställa serviceavgiften till 2, 50 per ren enligt av samebyarna redovisat renantal.

§ 20 Förslag till budget

Styrelsen föreslog att förslag till budget för 2018. (Bilaga e)
Landsmötet beslutar
att anta lagd budget för 2018.
att uppdra till styrelsen att ta fram förslag till budget för 2019 med ett plusresultat på 200 000 kr
enligt tidigare riktlinjer.

§ 21 Stadgeändring

Medlemmar i SSR har vid flertalet tillfällen lyft frågan om förtydligande av § 11 i SSR stadgar. Medlemmarna upplever att stadgarna i denna del är otydliga och kan misstolkas. Paragrafen syftar till att ge medlemmar som inte kan närvara rösträtt genom fullmakt och ombud. Det som medlemmarna önskar förtydligande om är huruvida en person kan företräda två medlemmar, sameby och sameförening, om personen tillhör både samebyn och föreningen. Sett till andemeningen  med paragrafen så är syftet att du ska kunna företräda andra i samma medlemskategori och inte två olika medlemmar. Därav föreslås följande ändring i stadgarna.

Nuvarande lydelse

“Ombud kan utöver sin egen rösträtt utöva rösträtt för annat ombud som representerar samma medlem. Dessa befogenheter skall styrkas genom fullmakt i form av protokollsutdrag”

Förslag till ny lydelse

Ombud kan utöver sin egen rösträtt utöva rösträtt för annat ombud som representerar samma medlem. Dessa befogenheter skall styrkas genom fullmakt i form av protokollsutdrag Ombud kan enbart företräda en medlem vid landsmötet oaktat vad som föreskrivs i första stycket. Detta gäller oavsett om ombudet tillhör två olika medlemmar i SSR.

Landsmötet beslutar att förkasta förslaget om stadgeändring

Till toppen av sidan

[/fusion_text][fusion_builder_row_inner][fusion_builder_column_inner type=”1_1″ layout=”1_1″ spacing=”” center_content=”no” hover_type=”none” link=”” min_height=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” background_color=”” background_image=”” background_position=”left top” background_repeat=”no-repeat” border_size=”0″ border_color=”” border_style=”solid” padding_top=”” padding_right=”” padding_bottom=”” padding_left=”” dimension_margin=”” animation_type=”” animation_direction=”left” animation_speed=”0.3″ animation_offset=”” last=”no” border_position=”all”][fusion_text columns=”” column_min_width=”” column_spacing=”” rule_style=”default” rule_size=”” rule_color=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=””]

§ 22 Val

Del av styrelsen för 2018-2020
Ledamot (mandattid 2 år)[/fusion_text][/fusion_builder_column_inner][fusion_builder_column_inner type=”1_3″ layout=”1_2″ spacing=”” center_content=”no” hover_type=”none” link=”” min_height=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” background_color=”” background_image=”” background_position=”left top” background_repeat=”no-repeat” border_size=”0″ border_color=”” border_style=”solid” padding_top=”” padding_right=”” padding_bottom=”” padding_left=”” dimension_margin=”” animation_type=”” animation_direction=”left” animation_speed=”0.3″ animation_offset=”” last=”no” border_position=”all”][fusion_text columns=”” column_min_width=”” column_spacing=”” rule_style=”default” rule_size=”” rule_color=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=””]

Ordförande (1 år fyllnadsval)
Norrbotten norra
Ledamot
Suppleant
Norrbotten södra fyllnadsval
Ledamot
Suppleant
Skogsbyarna
Ledamot
Suppleant
Västerbotten
Ledamot
Suppleant
Jämtland
Ledamot
Suppleant
Sameföreningarna
Ledamot
Suppleant
Revisorer mandattid l år
Ledamot
Suppleant

[/fusion_text][/fusion_builder_column_inner][fusion_builder_column_inner type=”2_3″ layout=”1_2″ spacing=”” center_content=”no” hover_type=”none” link=”” min_height=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” background_color=”” background_image=”” background_position=”left top” background_repeat=”no-repeat” border_size=”0″ border_color=”” border_style=”solid” padding_top=”” padding_right=”” padding_bottom=”” padding_left=”” dimension_margin=”” animation_type=”” animation_direction=”left” animation_speed=”0.3″ animation_offset=”” last=”no” border_position=”all”][fusion_text columns=”” column_min_width=”” column_spacing=”” rule_style=”default” rule_size=”” rule_color=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=””]

Niila Inga
.

Raymond Wasara (2 år)
.
Olof Tomas Utsi (2 år)
Anders-Erling Fjällås (l år)
.
Helen Sundqvist (2 år)
Lars-Tomas Persson (l år)
.

Sara-Helen Persson (2 år)
.
Nils-Anders Jonsson (2 år)
Fransiska Rensberg ( l år)
.

Johnny Rannerud (2 år)
Deloilte
Göran Jonsson
Lars-Anders Baer

Till toppen av sidan

[/fusion_text][/fusion_builder_column_inner][fusion_builder_column_inner type=”1_1″ layout=”1_1″ spacing=”” center_content=”no” hover_type=”none” link=”” min_height=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” background_color=”” background_image=”” background_position=”left top” background_repeat=”no-repeat” border_size=”0″ border_color=”” border_style=”solid” padding_top=”” padding_right=”” padding_bottom=”” padding_left=”” dimension_margin=”” animation_type=”” animation_direction=”left” animation_speed=”0.3″ animation_offset=”” last=”no” border_position=”all”][fusion_text columns=”” column_min_width=”” column_spacing=”” rule_style=”default” rule_size=”” rule_color=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=””]

Valberedningen

Skriftlig avsägelse har inkommit från Anna-Karin Svensson. suppleant ror Skogsbyarna och Stina Larsson. suppleant ror Sameföreningarna.

[/fusion_text][/fusion_builder_column_inner][fusion_builder_column_inner type=”1_3″ layout=”1_2″ spacing=”” center_content=”no” hover_type=”none” link=”” min_height=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” background_color=”” background_image=”” background_position=”left top” background_repeat=”no-repeat” border_size=”0″ border_color=”” border_style=”solid” padding_top=”” padding_right=”” padding_bottom=”” padding_left=”” dimension_margin=”” animation_type=”” animation_direction=”left” animation_speed=”0.3″ animation_offset=”” last=”no” border_position=”all”][fusion_text columns=”” column_min_width=”” column_spacing=”” rule_style=”default” rule_size=”” rule_color=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=””]Norrbotten norra
Ledamot
Suppleant
Norrbotten södra
Ledamot
Suppleant
Skogsbyarna
Ledamot
Suppleant
Västerbotten
Ledamot
Suppleant
Jämtland
Ledamot
Suppleant
Sameföreningarna
Ledamot
Suppleant[/fusion_text][/fusion_builder_column_inner][fusion_builder_column_inner type=”2_3″ layout=”1_2″ spacing=”” center_content=”no” hover_type=”none” link=”” min_height=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” background_color=”” background_image=”” background_position=”left top” background_repeat=”no-repeat” border_size=”0″ border_color=”” border_style=”solid” padding_top=”” padding_right=”” padding_bottom=”” padding_left=”” dimension_margin=”” animation_type=”” animation_direction=”left” animation_speed=”0.3″ animation_offset=”” last=”no” border_position=”all”][fusion_text columns=”” column_min_width=”” column_spacing=”” rule_style=”default” rule_size=”” rule_color=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=””]

.


.
Britta-Stina Sjaggo. 3 år
Rickard Länta. 3 år
.

Patrik Lundgren. fyllnadsval 2 år
.
Margret Fjellström. 3 år
Tobias Jonsson. 3 år
.
Per Jonasson. 3 år
Ajlin Jonassen-Kråik. 3 år
.

Carola Johansson. fyllnadsval 2 år

Till toppen av sidan

[/fusion_text][/fusion_builder_column_inner][/fusion_builder_row_inner][fusion_text columns=”” column_min_width=”” column_spacing=”” rule_style=”default” rule_size=”” rule_color=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=””]

§ 23 Redogörelser

Ingegerd Vannar Den samiska minnesfonden
Per-Gustav Idivuoma Samernas Utbildningscentrum
Victoria Harnesk Samefolket
Mari-Ann Nutti Stiftelsen Såmi Duodji
Asa Larsson Samerådet svenska sektionen

§ 24 Bokslut m m för Stiftelsen Samefolket, Samernas Utbildningscentrum, Samerådets svenska sektion och Sami Duodji

Verksamhetsberättelse och bokslut för angivna organ framläggs

Landsmötet beslutar att lägga verksamhetsberättelse och bokslut för angivna organ till handlingarna.

§ 25 Landsmötets avslutande

Gudrun Kuhmunen, vice ordförande, lyfte att hur vi jobbar idag och att de beslut vi tar idag har betydelse för hur vi har det om 100 år. Vi i SSR har den senaste tiden börjat att arbeta utifrån egen vuolggasadji – egen utgångspunkt. Det är lika rätt att forma framtiden för våra egna frågor
på vårt eget sätt. Om 100 år kommer de beslut vi fattar idag att utvärderas, det betyder att vi har ett stort ansvar för vad och hur vi gör idag. Jobba utifrån egen utgångspunkt ska göras u tifrån kärleken till marken, kärleken till renen och i samarbete med andra samer. Vi måste komma ihåg är att framtiden beror på hur vi agerade igår och hur vi agerar idag.

Vi från Landsmötet skickar gratulationer till Arvidsjaur sameförening som i år fyller 100 år. Riksförbundets ordförande Jörgen Jonsson avslutade Landsmötet och framförde tack till samebyarna i området, Staaren Sibrie och Östersunds kommun för varmt välkomnande och middag, ombud och gäster för stort engagemang, Föreläsare under klimatseminarium och programpunkte, Staare 2018 för konsertarrangemang och samarbete, Sen sus för inspelningar, alla utställare, tolkar, tolktekniker, ljudtekniker, Sabina Consulting, Verket, SSRs personal och alla andra som gjorde Landsmötet möjligt att genomföra.

Staare den 1 juni 2018

Jörgen Jonsson ordförande
Gudrun Kuhmunen sekreterare

Aslat Simma, justerande ombud
Anja Fjellgren Valkeapää, Justerande ombud

Till toppen av sidan

[/fusion_text][fusion_builder_row_inner][fusion_builder_column_inner type=”1_3″ layout=”1_3″ background_position=”left top” background_color=”” border_size=”0″ border_color=”” border_style=”solid” spacing=”” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” padding_top=”” padding_bottom=”” padding_left=”” padding_right=”” margin_top=”” margin_bottom=”” class=”” id=”” animation_type=”” animation_speed=”0.3″ animation_direction=”left” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” center_content=”no” last=”no” min_height=”” hover_type=”none” link=”” border_position=”all”][fusion_global id=”5752″][/fusion_builder_column_inner][fusion_builder_column_inner type=”1_3″ layout=”1_3″ background_position=”left top” background_color=”” border_size=”0″ border_color=”” border_style=”solid” spacing=”” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” padding_top=”” padding_bottom=”” padding_left=”” padding_right=”” margin_top=”” margin_bottom=”” class=”” id=”” animation_type=”” animation_speed=”0.3″ animation_direction=”left” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” center_content=”no” last=”no” min_height=”” hover_type=”none” link=”” border_position=”all”][fusion_global id=”6470″][/fusion_builder_column_inner][fusion_builder_column_inner type=”1_3″ layout=”1_3″ background_position=”left top” background_color=”” border_size=”0″ border_color=”” border_style=”solid” spacing=”” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” padding_top=”” padding_bottom=”” padding_left=”” padding_right=”” margin_top=”” margin_bottom=”” class=”” id=”” animation_type=”” animation_speed=”0.3″ animation_direction=”left” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” center_content=”no” last=”no” min_height=”” hover_type=”none” link=”” border_position=”all”][fusion_global id=”5744″][/fusion_builder_column_inner][/fusion_builder_row_inner][/fusion_builder_column][fusion_builder_column type=”1_4″ layout=”1_4″ spacing=”” center_content=”no” link=”” target=”_self” min_height=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” background_color=”” background_image=”” background_position=”left top” background_repeat=”no-repeat” hover_type=”none” border_size=”0″ border_color=”” border_style=”solid” border_position=”all” padding_top=”” padding_right=”” padding_bottom=”” padding_left=”” margin_top=”” margin_bottom=”” animation_type=”” animation_direction=”left” animation_speed=”0.3″ animation_offset=”” last=”no”][fusion_separator style_type=”none” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” sep_color=”” top_margin=”” bottom_margin=”15px” border_size=”” icon=”” icon_circle=”” icon_circle_color=”” width=”” alignment=”center” /][fusion_text columns=”” column_min_width=”” column_spacing=”” rule_style=”default” rule_size=”” rule_color=”” class=”” id=””]

Om SSR

[/fusion_text][fusion_widget_area name=”avada-custom-sidebar-omssr” title_size=”” title_color=”” background_color=”” padding_top=”” padding_right=”” padding_bottom=”” padding_left=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” /][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]