Handlingar LM 19

[fusion_builder_container hundred_percent=”no” hundred_percent_height=”no” hundred_percent_height_scroll=”no” hundred_percent_height_center_content=”yes” equal_height_columns=”no” menu_anchor=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” status=”published” publish_date=”” class=”” id=”” background_color=”” background_image=”” background_position=”center center” background_repeat=”no-repeat” fade=”no” background_parallax=”none” enable_mobile=”no” parallax_speed=”0.3″ video_mp4=”” video_webm=”” video_ogv=”” video_url=”” video_aspect_ratio=”16:9″ video_loop=”yes” video_mute=”yes” video_preview_image=”” border_size=”” border_color=”” border_style=”solid” margin_top=”” margin_bottom=”” padding_top=”” padding_right=”” padding_bottom=”” padding_left=””][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=”3_4″ layout=”3_4″ spacing=”” center_content=”no” link=”” target=”_self” min_height=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” background_color=”” background_image=”” background_image_id=”” background_position=”left top” background_repeat=”no-repeat” hover_type=”none” border_size=”0″ border_color=”” border_style=”solid” border_position=”all” border_radius=”” box_shadow=”no” dimension_box_shadow=”” box_shadow_blur=”0″ box_shadow_spread=”0″ box_shadow_color=”” box_shadow_style=”” padding_top=”” padding_right=”” padding_bottom=”” padding_left=”” margin_top=”” margin_bottom=”” animation_type=”” animation_direction=”left” animation_speed=”0.3″ animation_offset=”” last=”no”][fusion_text columns=”” column_min_width=”” column_spacing=”” rule_style=”default” rule_size=”” rule_color=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=””]

Landsmöteshandlingar Landsmötet 2019

[/fusion_text][fusion_accordion type=”” boxed_mode=”” border_size=”1″ border_color=”” background_color=”#ffffff” hover_color=”#ffffff” divider_line=”” title_font_size=”18″ icon_size=”14″ icon_color=”” icon_boxed_mode=”” icon_box_color=”#777777″ icon_alignment=”” toggle_hover_accent_color=”cd202c” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=””][fusion_toggle title=”Anmälan till Landsmötet” open=”no”]

Anmälan

Anmälan till både Landsmötet och till mottagningen på Stockholms stadshus.

[/fusion_toggle][fusion_toggle title=”Inbjudan” open=”no”]

Årets inbjudan

Ombud

Gäster

[/fusion_toggle][fusion_toggle title=”Program” open=”no”]

Programmet

uppdaterat 29 maj

[/fusion_toggle][fusion_toggle title=”SSR:s medlemmar” open=”no”]

SSR:s medlemmar

I Sverige finns 51 samebyar, varav 44 är medlemmar i förbundet och 16 av Sveriges sameföreningar.

Samebyarna sträcker sig längs hela renskötselområdet från Karesuando i norr till Idre i söder. Fjällsamebyarna flyttar med renarna mellan vinterbeteslanden i skogsområdet till sommarbeteslanden i fjällen. Skogssamebyarna bedriver renskötsel året om i skogslandet.

Det geografiska betesområdet kallas för sameby, men Samebyn är en juridisk person, vilket innebär att den har juridiska rättigheter och skyldigheter. Det finns särskilda regler för samebyns stämma, styrelse och ekonomi. I viss utsträckning liknar reglerna de som gäller för ekonomiska föreningar. På viktiga punkter är dock reglerna för samebyn olika de för en ekonomisk förening.

Se hela förteckningen här

[/fusion_toggle][fusion_toggle title=”Fastställande av serviceavgift/medlemsavgift” open=”no”]

Förslag till beslut

att fastställa medlemsavgiften för samebyarna till 10 000 kr
att fastställa medlemsavgifen för sameföreningarna till 1000 kr
att fastställa serviceavgiften till 2.50 per ren enligt av samebyarna redovisat renantal

[/fusion_toggle][fusion_toggle title=”Vilka val skall göras i år?” open=”no”]

Under Landsmötet 2019 ska följande val göras:

Ordförande 2 år,
Nuvarande Niila Inga

Norrbotten Norra ordinarie 2 år
Nuvarande Gudrun Kuhmunen

Västerbotten Ordinarie 2 år
Nuvarande Åsa Baer

Sameföreningarna Ordinarie 2 år
Nuvarande Åsa Skum

Skogsbyarna, suppleant 2 år
Nuvarande Lars-Thomas Persson

Jämtland, suppleant 2 år
Nuvarande Francisca Rensberg

Norrbotten södra, suppleant 2 år
Nuvarande Anders Erling Fjällås

[/fusion_toggle][fusion_toggle title=”Valberedningens förslag” open=”no”]

Valberedningen förslag

Ordförande 2 år,
Åsa Larsson Blind

Norrbotten Norra ordinarie 2 år
Raymond Vasara

Norrbotten Norra suppleant fyllnadsval 1 år
Anne-Maret Påve

Norrbotten södra, suppleant 2 år
Anders-Erling Fjällås, omval

Skogsbyarna, suppleant 2 år
Lars-Thomas Persson, omval

Västerbotten Ordinarie 2 år
Lars-Olov Baer

Jämtland, suppleant 2 år
Fransiska Rensberg, omval

Sameföreningarna Ordinarie 2 år
inga förslag

[/fusion_toggle][fusion_toggle title=”Förslag till ny skogspolicy” open=”no”]

Förslag till ny skogspolicy

Utdrag ur policyn. Klicka här för att läsa hela förslaget

Planerad och återkommande flyttning av renar görs ofta efter traditionella flyttleder. Dessa har använts under mycket lång tid och de finns där renen naturligt vandrar. De är lika viktiga för renen och dess vandringar som naturbetet är. Här är det naturen själv som har format marken som renen
naturligt följer för att flytta sig mellan olika områden. Dessa har alltid varit viktiga för renen och renskötaren har lärt sig att använda dem för att för renens bästa ta sig från en plats till nästa. Idag när mänskliga ingrepp påverkar marken så är flyttlederna oerhört betydelsefulla för renskötselns praktiska utövande.

Skogen är en resurs som ska räcka till många olika intressen, rättigheter och behov. För att ett hållbart skogsbruk ska vara just hållbart behöver det anpassas till allas intressen. Samerna är Sveriges urfolk. Den svenska staten har därmed en skyldighet att skapa förutsättningar för att den samiska kulturen ska kunna leva vidare och stärkas. I detta ligger att samerna måste få inflytande över hur naturresurserna används. Detta gäller också i förhållande till skogsbruket.

[/fusion_toggle][fusion_toggle title=”Förslag Miljöpolicy” open=”no”]

Förslag till  Miljöpolicy

[/fusion_toggle][fusion_toggle title=”Motioner” open=”no”]

Inför årets Landsmöte inkom inga motioner.

Svar på …

Motion från Könkämä sameby avseende rösträtt i SSR.

Könkämä sameby inkom med en motion avseende rösträtt vid landsmötet 2017. Landsmötet i Östersund 2018 beslutade följande:

”Landsmötet uppdrar till styrelsen att tillsätta en arbetsgrupp som till nästa års landsmöte ska:

  • Ta fram ett konkret förslag till landsmötet om fortsatt hantering
  • Ta fram förslag till eventuell stadgeändring avseende rösträtt m.m

Arbetsgruppen ska i sitt arbete förankra/inhämta synpunkter från medlemmarna. Arbetet skall
presenteras vid regionala möten samt möte med sameföreningarna. ”

[/fusion_toggle][fusion_toggle title=”Etiskt råd” open=”no”]

Inrättande av etiskt råd

Bakgrund

Malå sameby inkom med en motion till landsmötet gällande inrättande av ett etiskt råd rörande interna organisatoriska frågor kopplade till renskötseln. Behovet av ett etiskt råd har ökat i takt med allt högre ohälsa och ökad arbetsbelastning.

Landsmötet antog motionen och gav SSR:s styrelse i uppdrag att inrätta ett etiskt råd under kommande år (2017–2018)

Inrättande av etiskt råd

Landsmötet gav SSR i uppdrag att till landsmötet 2018 inrätta ett etiskt råd. Under arbetet med att se över förutsättningarna för att skapa ett sådant råd har ett antal frågeställningar aktualiserats som måste klargöras innan arbetet kan fortskrida. Det är av stor betydelse att bringa klarhet i flera centrala delar innan ett råd inrättas, detta för att både medlemmarna och ett eventuellt råd ska ges bästa förutsättningar att lyckas.

SSR har under 2017–19 arbetat med frågan och identifierat flertal frågeställningar som måste tydliggöras samt utredas innan arbetet kan fortskrida.

Styrelsens förslag till fortsatt arbetsprocess

Styrelsen har analyserat de olika scenarierna gällande ett etiskt råd och frågan har lyfts på de regionala mötena. Slutsatsen är att ett råd såsom motionen är utformad inte är genomförbart, dock är frågeställningarna vilka påverkar vardagen i renskötseln väldigt många, stora och svåra att lösa samebyinternt och dessa måste arbetas med.

Styrelsen föreslår att detta bör lyftas som en prioriterad fråga och arbetet måste påbörjas under hösten 2019.

[/fusion_toggle][fusion_toggle title=”Årsredovisning och Verksamhetsberättelse” open=”no”]

Årsredovisning 2018

Revisionsberättelse

Verksamhetsberättelse 2018

Revisionsberättelse 

[/fusion_toggle][fusion_toggle title=”Budget 2019″ open=”no”]

Budget 2019

[/fusion_toggle][fusion_toggle title=”Info om Fullmakter” open=”no”]

Info om fullmakter

Om samebyn/sameföreningen inte har några fullmakter med sig så räcker det att anmäla sig och komma till Landsmötet.
Om samebyn/sameföreningen kommer att ha fullmakter.
1. Ta med ett protokoll där man ser vilka personer som är utsedda. Ex på formulering är:
§ X Val av ombud till SSRs Landsmöte
“Styrelsen beslutar att välja NN, NN, NN och NN som ombud till SSRs Landsmöte 2019.”
2. De ombud som inte åker till Landsmötet lämnar fullmakt till den medlem som åker.
Ex på formulering är:
“Fullmakt
Jag NN ger härmed fullmakt till NN att föra min talan och utöva min rösträtt vid SSR:s Landsmöte 2019.
Underskrift av den som lämnar fullmakt
Det finns ju medlemmar med många röster och då kan det ju vara så att några deltar och då väljer ju de som ska lämna fullmakt till vilket av ombuden man lämnar fullmakten.

Allmän information

Varje sameby och sameförening har rätt att sända ett ombud för varje påbörjat 50-tal medlemmar.
Ombud kan utöver sin egen rösträtt utöva rösträtt för annat ombud som representerar samma sameby/sameförening. Det är alltså inte möjligt för ett utsett ombud i en sameby att ge fullmakt till ett ombud i en annan sameby.
Om ett ombud vill ge fullmakt till ett annat ombud att föra dess talan måste detta styrkas genom protokollsutdrag från samebyns eller sameföreningens styrelsemöte där det visas vilka ombud som samebyn eller sameföreningen utsett att representera vid Landsmötet. Dessutom skriver det ombudet en fullmakt till det ombud som ska föra dess talan.
Den sameby eller sameförening som inte har fullmakter behöver inte ta med protokollsutdrag utan då fungerar det som tidigare med anmälan till Landsmötet.

[/fusion_toggle][fusion_toggle title=”Samerådet” open=”no”]

Samerådets svenska sektion VB 2018

Förslag till beslut angående Samerådets revisionsberättelse

Årsbokslut 2018 Sid 1-5

Revisionsberättelse Samerådet 001

Underskrift Årsbokslut Samerådet sid 6

[/fusion_toggle][fusion_toggle title=”Den Samiska Minnesfonden” open=”no”]

Den Samiska Minnesfonden årsredovisning

[/fusion_toggle][fusion_toggle title=”Samefolket” open=”no”]

Samefolkets protokoll 18

[/fusion_toggle][/fusion_accordion][/fusion_builder_column][fusion_builder_column type=”1_4″ layout=”1_4″ spacing=”” center_content=”no” link=”” target=”_self” min_height=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” background_color=”” background_image=”” background_position=”left top” background_repeat=”no-repeat” hover_type=”none” border_size=”0″ border_color=”” border_style=”solid” border_position=”all” padding_top=”” padding_right=”” padding_bottom=”” padding_left=”” margin_top=”” margin_bottom=”” animation_type=”” animation_direction=”left” animation_speed=”0.3″ animation_offset=”” last=”no”][fusion_separator style_type=”none” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” sep_color=”” top_margin=”” bottom_margin=”10px” border_size=”” icon=”” icon_circle=”” icon_circle_color=”” width=”” alignment=”center” /][fusion_text columns=”” column_min_width=”” column_spacing=”” rule_style=”default” rule_size=”” rule_color=”” class=”” id=””]

Vårt arbete

[/fusion_text][fusion_widget_area name=”avada-custom-sidebar-vrtarbete” title_size=”” title_color=”” background_color=”” padding_top=”” padding_right=”” padding_bottom=”” padding_left=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” /][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]