Landsmötet 2012 i Jokkmokk

Årets Landsmöte skiljer sig från den landsmötesform som vi brukar vara vana vid. Årets landsmöte är inte bara det traditionella årsmötet för SSR utan är också en konferens som handlar om konkurrensen om den samiska markanvändningen inom hela Sápmi. Detta blir en unik konferens där vi kommer att få vittnesbörd från Sápmi och där vi är oerhört glada och stolta över att så många har valt att komma till oss på denna landsmöteskonferens för att dela med sig av sina kunskaper till oss. Jag vill särskilt nämna FN:s specialrapportör för urfolksfrågor, professor James Anaya och svenska regeringens företrädare, handelsminister Eva Björling. Innan jag fördjupar mig vidare i varför vi genomför denna konferens vill jag dock börja med att ta upp några andra frågor som är på SSR:s dagordning.

Ur Jörgen Jonssons inledningstal

Protokoll 2012
Resolutioner 2012
Hederspris 2012

Om SSR