Just nu!!

Se upp!! Renar i trafiken!

Arbetet med att sprida denna information är en del i att skapa en säkrare miljö för både renen, dess skötare och trafikanter, tryckt på svenska, tyska och engelska.

CWD, eller avmagringssjuka som den kallas på svenska, är en prionsjukdom som varit känd hos olika hjortdjur sedan 1960-talet.

SSR anordnar tillsammans med Gård & Djurhälsan ett digitalt seminarium för renägare med fokus på renens hälsa.

 • Viktiga symtom att vara uppmärksam på hos renarna!
 • Obduktion – varför är det viktigt och hur gör man?
 • Smittskydd. Vad ska man tänka på?
 • CWD. Sjukdomen och provtagningen.
 • SSRs arbete med renens hälsa.
ANmälan till seminarium

Här hittar du information rörande bland annat:

 • frågor kopplat till avstängning av väg i samband med flytt av renar, information/varning om renar i närheten av väg eller järnväg
 • önskemål om renvarningsskyltar
 • en anmälan om trasigt viltstängsel
 • frågor kring hantering av påkörda renar på väg/järnväg
 • önskemål om nytt viltstängsel, nya passager över väg eller järnväg
 • synpunkter på vägunderhåll (saltning, plogning med mera).

Kommande aktiviteter

Om du har utsatts för ett brott bör du anmäla det till polisen så snart som möjligt.

Direkt till Checklistan

Rutiner för SSR med anledning av Covid-19

Covid-19 påverkar vårt deltagande vid möten samt aktiviteter vi själva arrangerar.

SSR följer Folkhälsomyndigheten riktlinjer.

Besöksadress

Formvägen 16
906 21 Umeå

Tel: 090-14 11 80
E-postinfo@sapmi.se
Org.nr: 802006-2868
Direktnr. Personal
Direktnr. Styrelse

Växeln är öppen
09:00 – 10:30 samt
15:00 – 16:00

Fakturaadress

Svenska Samernas Riksförbund
c/o BGC AB
FE 301, BGC-id FRX9662
105 69 Stockholm

inbox.lev.209370@arkivplats.se

Upphovsrätt SSR | Alla rättigheter förbehålls

Vision

“Vi ska tillvarataga och främja de svenska samernas ekonomiska, sociala, rättsliga, administrativa och kulturella intressen med särskild hänsyn till renskötselns och dess binäringars fortbestånd och sunda utveckling.”