Checklista för anmälan av hatbrott, näthat och rasism

9 november, 2022
Här hittar du SSRs PM Hatbrott, rasism och näthat >

Anmälan:

 • Ring 114 14, och beskriv vad du vill anmäla.
 • Är det ett pågående brott, eller befinner du dig i en hotfull situation, ring då istället 112.
 • Är du osäker på om det är ett brott så hjälper polisen dig att avgöra detta, du behöver beskriva vad som hänt.
 • Du kan anmäla anonymt, det kan dock medföra att utredningsläget försämras.
 • Be att få en kopia på din anmälan

Viktigt att tänka på innan anmälan:

 • Gäller anmälan brott på sociala medier tänk på följande
  • Ta skärmdumpar där man kan se datum och tid då kommentaren är publicerad, samt källa.
 • Gäller det kommentarer eller inlägg på Facebook
  • Ta skärmdumpar där man kan se datum och tid när inlägget publicerats.
  • Bifoga om möjligt länk, detta för att styrka att inlägget inte ändrats på något sätt.
 • Gäller det kommentar på nyhetssajt eller nyhetssajts sociala mediekanal
  • Ta skärmdump där klockslag då artikeln är publicerad syns, och när kommentaren är postad.
 • Övriga sociala medier
  • Ta skärmdumpar där man kan se när kommentaren är publicerad, samt källa.
  • Se till att tiden för skärmdumparna syns på bilden.
 • Särskilt om Jodel
  • Ta en skärmbild med tidsstämpel och vilket område som inlägget publicerats
 • Anmäl även alltid inläggen till de media som är ansvariga som exempelvis, FB, instagram, Twitter, Jodel m.fl.

Tänk på att om du själv sprider inlägg som är rasistiska eller utgör hets mot folkgrupp kan det också utgöra ett brott, även om syftet är att synliggöra vad som skrivs. Vill du dela denna typ av inlägg, maskera/stryk över eller ersätt ord som kan uppfattas som rasistiska, hotfulla eller likande.

Är brottet riktat mot dig, din egendom eller dina renar? Samma riktlinjer kan tillämpas även vid dessa brott. Men viktig att också tänka på följande:

 • Ange plats för brottet.
 • Dokumentera alla skador och liknande.
 • Det är tillåtet att spela in ljud så länge man själv medverkar, och även att filma. Dock får det inte spridas eller på annat sätt göras offentligt. Detta kan styrka att ett brott begåtts.
 • Ange att du vill att polisen snabbt kommer till platsen.
 • Är det ett pågående brott och du känner dig hotad, vid fara för liv eller hälsa för dig själv eller andra tydliggör detta för polisen. Beskriv hur du uppfattade hotbilden.

Här hittar du SSRs PM Hatbrott, rasism och näthat >

Print Friendly, PDF & Email