Renar i trafiken

SE UPP! Renar i trafiken
WATCH OUT!! Reindeers in the traffic
ACHTUNG!! Rentiere im Verkehr
ATTENTION! Des rennes sur la route
VÁRUHUS, bohccot luottaid nalde!

På svenska: https://www.sapmi.se/se-upp-renar-i-trafiken/
In english: https://www.sapmi.se/watch-out-reindeer-in-the-traffic/
Auf Deutsch: https://www.sapmi.se/achtung-rentiere-im-verkehr/
En français: https://www.sapmi.se/attention-des-rennes-sur-la-route/
På nordsamiska: https://www.sapmi.se/varuhus-bohccot-luottaid-nalde/

Trafikfoldern_2023

Sámiid Riikkasearvi (SSR) har tagit fram informationsmaterial om renar och trafik, den är tryckt på svenska, tyska, engelska, franska och nordsamiska. Arbetet med att sprida denna information är en del i att skapa en säkrare miljö för både renen, dess skötare och trafikanter.

Syftet med denna folder är dels att öka kunskapen om varför renar finns vid vägarna och dels hur du som bilförare ska agera om du kör på en ren. SSR önskar att denna information når ut till så många trafikanter som möjligt, och hoppas att ni hjälper oss att sprida den.Hela trafikfoldern finns att ladda ner nedan, och kan skrivas ut. Finns ej denna möjlighet går det att beställa foldern från SSR:s kansli till självkostnadspris.

Trafikfoldern_2023