SE UPP! Renar i trafiken

16 januari, 2023

Varför är renar nära eller på vägen?

  • Vägar korsar renens traditionella betesland ända från fjällnära områden ner till kusten och är på många platser byggda över flyttningsleder där renarna är vana att vandra.
  • Ändrade betesförhållanden, väderomslag och rovdjur gör att renarna söker sig till andra områden och kan då dyka upp närmare vägarna även där du inte är van att se dem.
  • Vägsalt och sand lockar renar och andra djur upp på vägarna för att slicka i sig saltet. Renarna är precis som andra djur inte trafikmedvetna. Djup snö kan få renar att söka sig upp på vägar och skoterspår då de tar sig fram bättre där.
  • Yttre störningar som t.ex. lösspringande hundar och skotertrafik påverkar renens betesro.

Var extra uppmärksam och sänk farten när du ser renvarningsskyltar, sopsäckar som hänger vid vägkanten eller spår av renar. Förutom renar kan även renskötselarbete pågå och renskötande kvinnor, män och vallhundar
kan finnas i direkt anslutning till vägen. Det kan vid vissa tillfällen och platser vara mycket svårt att undvika att renar kommer upp på trafikerade vägar. Anpassa hastigheten, speciellt vintertid! Halkiga vägbanor förlänger
bromssträckan och mörker gör det svårare att upptäcka djur och människor på vägen i tid.

Om olyckan ändå är framme…

  • Vid personskador ring 112!
  • Varna andra trafikanter! Sätt på varningsblinkers och använd varningstriangel.
  • Märk tydligt ut platsen. Om djuret sprungit iväg, markera på den sida vägen det försvann för att underlätta eftersöket. Lämna tydlig vägbeskrivning – har du GPS använd den informationen.

Renpåkörningar och andra viltolyckor ska ALLTID anmälas till polisen 112

Print Friendly, PDF & Email