SSRs Nyhetsbrev juni-juli 2022

17 juni, 2022

*|MC:SUBJECT|*Öppna detta mail i din webbläsare

Årgång 2022 Nummer 6/7 

Nyhetsbrev

 

Geassemánnu | Biehtsemánno | Ruffie | Biehtsiemánnuo | Biehtsemánno | Juni
Suoidnemánnu | Sjnjilltjamánno | Snjaltje | Sjnjïlttjamánnuo | Jnjilltjamánno | Juli  

Ordförande har ordet


 

Tack alla ni som var med på Landsmötet som ombud eller gäst. Tack även till samebyarna och sameföreningarna som skickade ombud till spännande diskussioner och överläggningar. Som ordförande tyckte jag att landsmötet genomfördes i en mycket trevlig anda med respekt för varandra och ödmjukhet inför dom stora frågorna vi står inför. Jag vill även tacka alla duktiga föredragshållare som delade med av sina kunskaper och tankar. Att få tilldela Peter Danowsky SSRs hederspris kändes naturligt vis extra hedrande och väldigt glädjefullt. Stärkt av landsmötet uttalanden och givande diskussioner ser jag fram mot kommande verksamhetsår, många spännande utmaningar står framför oss. Men först ska vi glädjas åt sommaren och allt vad den för med sig. Framförallt en god reproduktion i renhjordarna arbetsfyllda kalvmärkningar fyllda av förhoppningar och glada skratt.

Matti Blind Berg

Förbundsordförande


SSRs kansli håller sommarstängt
4 juli – 7 augusti 2021

Behöver du komma i kontakt med SSR under denna period kontakta:
Förbundsordförande Matti Blind Berg  070-397 69 77
Förbundsjurist Jenny Wik Karlsson 072-202 12 00


Sommaren är äntligen här efter en lång vår. En välförtjänt ledighet står på agendan för SSR:s kanslipersonal, som under våren arbetat med många viktiga frågor, stora som små. Men innan det är dags för ledighet så ska arbetet för hösten planeras. 

I höst välkomnar vi vår nya medarbetare och skogshandläggare, Andreas Lindberg. Att vi förstärker kansliet med ytterligare personal känns värdefullt och välbehövligt. Vi planerar också för att bemanna kansliet ytterligare, både genom olika korttidsuppdrag och eventuella tjänster, håll utkik i fall det finns något som verkar spännande och intressant. 

SSR kommer under hösten genomföra ett antal utbildningar både digitalt och fysiskt, dessa kommer att läggas ut löpande och spridas genom våra digitala kanaler. De utbildningar vi genomfört har varit väldigt uppskattade och välbesökta och vi hoppas naturligtvis att höstens utbildningar kommer locka lika många.

Avslutningsvis vill vi från kansliet önska alla en riktigt fin sommar, och hoppas på en lyckosam kalvmärkning för alla er i samebyarna.

Vi ses och hörs i augusti!

Jenny Wik Karlsson/Verksamhetschef

SSR söker nya medarbetare
Handläggare konsultationsordning

Den 1 mars 2022 trädde lag (2022:66) om konsultation i frågor som rör det samiska folket i kraft. Det innebär att SSR kommer att få förfrågningar att delta i konsultationer med ett stort antal myndigheter i en mängd olika ärenden.

Arbetet inriktas i första hand mot att skapa struktur och rutiner för hur organisationen ska hantera och handlägga konsultationer, vilket omfattar hela processen från konsultation till uppföljning. 

Läs mer här >. Sista ansökningsdag 15 augusti

För ytterligare information kontakta Jenny Wik Karlsson jenny@sapmi.se 

Uppdragsanställning/konsultuppdrag
Studie/rapport avseende ersättningar/stöd inom renskötseln

Under de senaste åren har samebyarna lyft behoven av ökade stöd/ersättningar, det är tydligt att dagens system inte är funktionella och anpassade efter de förutsättningar som råder i dag. 

Det är tydligt att det finns ett stort behov av en mer genomgripande översyn av dagens olika ersättning/stödsystem såsom livdjurstöd, prisstöd, trafikersättning m.fl. 

För att få en bra grund för ett fortsatt arbete med ersättningsmodeller som är baserade på våra medlemmars förutsättningar krävs en noggrann analys och genomlysning. I tillägg till detta är det också nödvändigt med information, kunskap och förankring i det samiska samhället inför framtagande av nya modeller och system. 

SSR söker en person för uppdragsanställning alternativt konsultuppdrag för genomförande av studien.

Genomförandet av en studie/analys av detta slag kräver särskild kompetens inom skatte/ekonomiområdet, varvid den sökande måst ha god dokumenterad erfarenhet inom området.

En fullständig uppdragsbeskrivning kommer att publiceras på SSR:s digitala plattformar. Uppdraget förväntas påbörjas under hösten.

För ytterligare information kontakta Jenny Wik Karlsson jenny@sapmi.se

Save the date!
Utbildningar i djurskydd och ansvar

SSR planerar digital och fysiska utbildningstillfällen kring djurskydd och djurägaransvar. Jenny Wik Karlsson, förbundsjurist SSR, kommer bland annat att gå igenom frågor kopplade till djurskyddslagen, livsmedelslagen och rättspraxis, frågor som är högaktuella inför slakt och transport. Vad är det som gäller i olika frågor, vem är ansvarig enligt lagstiftningen, vad kan göras?  
 
Preliminära datum:   
 
Onsdag 31 aug       09.00 – 11.30          digitalt via teams 
Måndag 19 sep       17.30 – 20.00          digitalt via teams   
 
Tisdag 11 okt           09.30 – 15.00          Vilhelmina   
Onsdag 23 nov        09.30 – 15.00          Jokkmokk   
 
Mer information om och anmälningslänkar till utbildningarna kommer under hösten så håll utkik i våra sociala medier och i månadsbrevet. 


Landsmötesnytt 2022

Landsmötesnytt från SSRs Landsmöte i Sypldahte/Skellefteå 1 – 2 juni kan du läsa här >


Kunskapsnätverket för samisk hälsa har haft sitt första fysiska möte i Uppsala den 9 juni. Distriktssköterska  Marja Kristine Oskal, Rötviken, Jämtland  är SSR:s representant i nätverket. (Längst upp till vänster.)    

Save the date!
Hälsa för livet i Sveriges farligaste yrke – renskötseln

Under hösten bjuder SSR och Kunskapsnätverket för samisk hälsa in till ett event på temat trygghet och hälsa i renskötseln. Vi delar med oss av praktiska verktyg för att minska slitage på kroppen och hantera stress och oro. Hur kan vi till exempel ta hjälp av tekniken för att underlätta arbetet och spara kroppen?

Vi kommer till fyra platser i Sápmi:
27/9 – Östersund
5/10 – Storuman
Håll utkik efter datum för Norrbotten!

Bildmuseet, Ubmeje/Umeå

Konstnären och serietecknaren Mats Jonsson som tecknat boken ” När vi var samer” kommer att ställa ut sina bilder och samiska föremål från den 17 juni till den 12 februari 2023 på Bildmuseet i Umeå. Läs mer här >

Samerådet

Den 10 – 14 augusti håller Samerådet sin 22:a konferens i Gällivare.  Årets tema är: ”Empowering Sápmi”. Fredagen den 12 augusti arrangerar Samerådet en heldagskonferens med ovanstående tema. Syftet med konferensen är att   belysa hur t ex. språk, kultur, landrättigheter kan styrkas i Sápmi. Läs mer här > 

EU-Sápmi week 

Den 20 – 22 juni arrangerar Samerådet en konferens i Bryssel.  Syftet är att EU ska få mer kunskap om Sápmi och under veckan kommer besökarna få smaka på samisk mat, lyssna på samisk musik, samt möta samiska politiker. Läs mer här > 

Svenska Kyrkan

Den 21 – 23 oktober 2022 arrangerar Svenska Kyrkan ”Ságastallamat 2” i Luleå.  Temat är samisk delaktighet i den fortsatta försoningsprocessen.  Under dagarna ska deltagarna bl. a diskutera vad som händer när samerna förlorar kopplingen till fädernas marker samt kyrkans förvaltning av skog och mark m m. Läs mer här > 

Kultursápmi

Kultursápmi hålls den  10 – 11 aug i Gällivare.
Viermie K är arrangörer tillsammans med Samerådet. Läs mer här > 

Gällivare minoritetsspråksfestival

Gällivare minoritetsspråksfestival hålls den 26 – 27 augusti i Gällivare. Läs mer här > 


Ny verksamhetsledare i Sameföreningen i Stockholm

Sameföreningen i Stockholm välkomnar sin nya verksamhetsledare Erika Unnes som kommer ta över efter Inge Frisk, nuvarande verksamhetsledare, som slutar.

– Jag är väldigt glad över förtroendet att få jobba för Sameföreningen i Stockholm. Det känns som att återvända till ett av mina hem, då jag tidigare bott i Stockholm i många år och även varit sekreterare i föreningen i början av 2000-talet, säger Erika Unnes.

Läs mer här >


Den Samiska Minnesfonden

Den Samiska Minnesfonden bildades år 1995 av Sámiid Riikkasearvi, Riksorganisationen Same Ätnam och Sáminuorra. Den Samiska Minnesfondens huvudsakliga ändamål är att främja forskning och vetenskaplig utbildning avseende samiska förhållanden.
Läs mer här >
Formulär för minnesgåva finns här > eller vänd er till något av våra ombud


Sámi Duodji

Sameslöjdstiftelsen Sámi Duodji bildades 1993 av Svenska Samernas Riksförbund och Same Ätnam. Sámi Duodji Sameslöjdstiftelsen jobbar med att främja, stödja och utveckla samisk slöjd och konsthantverk samt värna om det samiska hantverks- och kulturarvet.
Sámi Duodji har en webbshop som du hittar här >


Samefolket 

Samefolket är idag är den enda samiska tidningen för vuxna på svensk sida av Sápmi. Tidningen kommer ut sju gånger per år, tryckt och digitalt med innehåll på svenska och samiska. SSR och SameÄtnam är stiftelsebildare. 
 
Prenumerationsinfo, https://samefolket.se/prenumerera/
Annnonsinfo, https://samefolket.se/annonsera/

Renskötar-
försäkringen

Vi håller just nu på med att ta hjälp av en som arbetar med försäkringar på heltid och som är väl bekant med renskötarens vardag. 
Kontakta Jonas Boman på 
email: jonas@sigilletfond.se
mobil: 070-291 40 01

 

Forskning och samverkan med SSR

SSR får många förfrågningar om samarbeten och deltagande i olika forskningsprojekt. Att bidra och delta i olika projekt, samarbeten och forskning är något som SSR ser som en viktig del i vårt arbete. För att underlätta för de som vill samarbeta med oss har SSR tagit fram en forskningspolicy (antogs 2019), denna policy är vår utgångspunkt för samverkan med alla aktörer, ni kan ta del av policyn här >

Tänk på detta vid löshundsjakt

Nu är många ute med jakthund i skog och mark. Tänk på att det är mycket viktig att inte störa renarna. Hösten är deras sista chans att äta upp sig och lagra fett inför vintern och de behöver då betesro.

Hundar får enligt lag inte jaga renar. Därför ställs stora krav på dig som hundägare att du tar ditt ansvar och dresserar din hund så den inte jagar renar.
 
Checklista och information hittar du här >

Utbildning och föreläsningar av SSR

Är er myndighet, företag eller organisation intresserade av att öka kunskapen om renskötseln, samiska rättigheter eller andra frågor som är knutna till dessa områden på olika sätt. Sådana frågor kan exempelvis vara särskilda fokusområden som renskötsel/skogsbruk, markexploateringars påverkan på renskötseln eller liknande.

SSR erbjuder numera även digitala utbildningar/föreläsningar och kan skräddarsy dessa efter önskemål. För ytterligare information kan du kontakta SSR:s kansli på info@sapmi.se eller ringa på 090-14 11 80

Digital utbildning/ rådgivning för medlemmar

Visst vet du om att er sameby/-sameförening har möjlighet till rådgivning och utbildningsinsatser till självkostnadspris, detta ingår som en del i medlemskapet i SSR. Kontakta SSR:s kansli för ytterligare information på info@sapmi.se eller kontakta någon av oss tjänstemän direkt. Du hittar kontaktuppgifterna på hemsidan

SSR kan bistå med rådgivning/stöd inom flera områden, bland annat juridik, renhälsa, skog med mera

Copyright © 2021 Svenska Samernas Riksförbund Alla rättigheter förbehållna.

Telefontider på kansliet:
09.00-10.30 och 15.00-16.00
Telefon växel: 090-14 11 80
Detta är tiden för växeln, övrig tid går det bra att ringa på direktnummer om ni söker någon särskild, telefonnummer finns här

Vårt aktuella kalendarium finns här:
https://www.sapmi.se/kalender/

Vår postadress är:
Svenska Samernas Riksförbund
Formvägen 16
906 21 Ubmeje/Umeå
Sverige

SSR:s konferensrum:
SSR hyr ut sitt konferensrum på Formvägen 16, på Ersboda i Umeå. Konferensrummet är lämpligt för upp till 14 deltagare och är utrustat med stor TV för visning av presentationer och för möjlighet till enklare konferenser med deltagare via internet. Bokning på info@sapmi.se

Lägg till oss i din adressbok

Vill du ändra hur du får dessa mail?
Du kan ändra dina inställningar eller avanmäla dig från denna lista


This email was sent to *|EMAIL|*

why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences

*|LIST:ADDRESSLINE|*

*|REWARDS|*


Print Friendly, PDF & Email