Renar i trafiken!

28 december, 2020

SE UPP! Renar i trafiken
WATCH OUT!! Reindeers in the traffic
ACHTUNG!! Rentiere im Verkehr

Sámiid Riikkasearvi (SSR) har tagit fram informationsmaterial om renar och trafik, den är tryckt på svenska, tyska och engelska. Arbetet med att sprida denna information är en del i att skapa en säkrare miljö för både renen, dess skötare och trafikanter.

Informationen finns att ladda ner nedan, och kan skrivas ut. Finns ej denna möjlighet går det att beställa foldern från SSR:s kansli till självkostnadspris.

http://pdf.sapmi.se/wp-content/uploads/2019/12/Trafikfoldern.pdf

För beställningar

kontakta SSR:s kansli på info@sapmi.se, uppge “trafikfolder” som ärende.

Syftet med denna folder är dels att öka kunskapen om varför renar finns vid vägarna och dels hur du som bilförare ska agera om du kör på en ren. SSR önskar att denna information når ut till så många trafikanter som möjligt, och hoppas att ni hjälper oss att sprida den.

Här kan Ni ladda ner foldern (download the folder)

Dokumentet är i liggande A4. Skriv ut på båda sidor för att få korrekt format.
The document is in A4, landscape. Print on both sides to get the correct form.
Das Dokument befindet sich in Querformat A4. Drucken Sie auf beiden Seiten, um das richtige Format zu erhalten.

 

Print Friendly, PDF & Email