Inreseregler till Sverige från Norge

Inreseregler till Sverige från Norge

Regeringen har beslutat om att införa krav på negativt coronatest vid inresa till Sverige för alla utländska medborgare. Förändringen träder i kraft den 6 februari. Ett av undantagen är för personer som passerar gränsen som ett led i utövandet av renskötsel. Länk till...

Yttrande över SLV kontroll vid slakt

Sámiid Riikkasearvi (SSR) lämnar följande yttrande över livsmedelsverkets (SLV) förslag till föreskrifter. Inledande kommentarer SSR är en politiskt obunden intresseorganisation för renskötseln och samiska näringslivs- och samhällsfrågor. Organisationens syfte är att...

Laponiaförvaltningen en utvärdering

[:sv]Laponiaförvaltningen en utvärdering, dnr M2016/02649/Nm Sámiid Riikkaservi (SSR) avger följande yttrande med anledning av utvärdering av Laponiaförvaltningen. Läs yttrandet...