Projektledare

Projektledare

SSR erbjuder en dynamisk arbetsplats med många möjligheter. SSR s övergripande mål är att

2019-09-19T11:04:03+02:00

GLÖD kortfilmmstöd på minoritetsspråken

Svenska Filminstitutet lanserar nu produktionsstödet GLÖD som en del av det pågående arbetet med nationella

2019-08-28T13:45:24+02:00

Jakt- och fiskemålet. Girjas

Måndagen den 2 september inleds huvudförhandlingen i det s k ”Girjasmålet” i Högsta domstolen

Pressmeddelande

2019-08-28T13:45:33+02:00