Video- och mediaarkiv

Video och filmklipp

Några av de Video och Filmer som SSR delas skapat och dels medverkat i.

Same i Sverige – rasism, hälsa och livsvillkor

Föreläsare var Tobias Poggats, journalist och beteendevetare, Lotta Omma, PhD, leg psykolog/leg psykoterapeut och specialist i klinisk psykologi och Elin Bergarp huvudkoordinator för Kunskapsnätverket för samers hälsa.

Föreläsningarna arrangerades av Rättighetscentrum Västerbotten, Sensus, Region Västerbotten, Svenska Samers Riksförbund och Campus Skellefteå

Västerbottens livsmedelsstrategi

Torsdagen den 14 feb 2019 genomförde Region Västerbotten tillsammans med SSR ett seminarium om  samisk matvision och Västerbottens regionala matstrategi  i  Vualtjere/Vilhelmina.

Vernissage med Veporna

Under 2017 producerade Vaartoe – Centrum för samisk forskning, i samarbete med Humanistiska fakulteten, Svenska Samernas Riksförbund (SSR) och Såhkie Umeå sameförening, åtta årstidsvepor med samiska konstverk och årstider på fyra samiska språk, Nordsamiska, Lulesamiska, Umesamiska och Sydsamiska.