Vernissage med Veporna

Under 2017 producerade Vaartoe – Centrum för samisk forskning, i samarbete med Humanistiska fakulteten, Svenska Samernas Riksförbund (SSR) och Såhkie Umeå sameförening, åtta årstidsvepor med samiska konstverk och årstider på fyra samiska språk, Nordsamiska, Lulesamiska, Umesamiska och Sydsamiska.

Veporna är 2,5 x 5 meter stora och pryder Humanisthusets fasad på Umeå universitets campus.

Under Ubmejen Biejvieh 2019 var det vernissage och konstnärssamtal i Rex festsal – där de åtta veporna helt tog över rummet – en mäktig syn!

Se Veporna och årstiderna presenteras på vår sida om de Åtta årstidernas folk