Västerbotten Livsmedelsstrategi

Västerbottens livsmedelsstrategi

Torsdagen den 14 feb 2019 genomförde Region Västerbotten tillsammans med SSR ett seminarium om  samisk matvision och Västerbottens regionala matstrategi  i  Vualtjere/Vilhelmina.

Mer mat från Västerbotten – vår regionala livsmedelsstrategi Lena Friborg, projektledare Mer mat från Västerbotten

Samisk matvision Stefan Mikaelsson, ordförande Näringslivsnämnden Sametinget

Samisk mat - tradition, nollvision och framtid Victoria Harnesk, projektledare Slow Food Sápmi

Vilka projekt har SSR bedrivit och vilka behov finns? Åsa Baer, styrelseledamot Svenska Samernas riksförbund SSR

Reflektioner över livsmedelsstrategi ur ett samiskt forskningsperspektiv Lena Maria Nilsson, Co-director Vaartoe, Centre for Sami research

Vilka behov har förädlarna? Andreas Lidström, Lapplandsvilt