Same i Sverige – rasism, hälsa och livsvillkor

Föreläsare var Tobias Poggats, journalist och beteendevetare, Lotta Omma, PhD, leg psykolog/leg psykoterapeut och specialist i klinisk psykologi och Elin Bergarp huvudkoordinator för Kunskapsnätverket för samers hälsa.

Föreläsningarna arrangerades av Rättighetscentrum Västerbotten, Sensus, Region Västerbotten, Svenska Samers Riksförbund och Campus Skellefteå.

Lotta Omma, PhD

Lotta Omma, PhD, leg psykolog/leg psykoterapeut och specialist i klinisk psykologi, föreläser utifrån sin doktorsavhandling från 2013. 700 unga samer deltog i en undersökning om livsvillkor, självvärdering och hälsa som visade på en hög grad av utsatthet.

Okunskap om samer och etnisk diskriminering innebär en hög grad av utsatthet och press i vardagen för unga samer som ofta måste förklara sin kultur och också försvara sin existens. I sin föreläsning lyfter Lotta både riskfaktorer men också främjande faktorer som kan bidra till bättre livskvalité och positiv självvalidering bland etniska minoriteter.

Elin Bergarp

Elin Bergarp informerar om arbetet med framtagandet av gemensam strategi för likvärdig hälso- och sjukvård för den samiska befolkningen i Sverige. Elin Bergarp är huvudkoordinator för Kunskapsnätverket för samers hälsa.

Kunskapsnätverket består av Regionerna Norrbotten, Västerbotten, Jämtland Härjedalen och Dalarna, Sametinget och samiska organisationer