SSRs nyhetsbrev januari 2022

12 januari, 2022

*|MC:SUBJECT|*Öppna detta mail i din webbläsare

Årgång 2022 Nummer 1 

Nyhetsbrev

 

Ođđajagemánnu | Ådåjakmánno | Tsiengele | Urrajábiemánnuo | Årråjakmánno |Januari

Ordförande har ordet


Foto: Emma-Sofia Olsson

God fortsättning på det nya året!
 
Vi får hoppas det blir ett bra år och att betessituationen ordnar upp sig. Det känns kanske som en omöjlig förhoppning, speciellt när man får rapporter om sjukdomsutbrott, spridda renhjordar mm. Samtidigt ekar näringsministerns ord om framtidens gruvsatsningar i bakhuvudet. Frågan är oundviklig hur skall renhjordar kunna hållas samlade när naturmissbruket når nya rekordhöjder. Det alltmer fragmenterade beteslandskapet omöjliggör ett naturlig cirkulärt betande av markerna. I stället tvingas vi in i nödutfodring i olika former. Konsekvenserna är uppenbara, sjukdomar, ekonomisk stress och oro.
 
Att regeringen skulle ge klartecken till en gruva i Gállok utifrån ett riksintresseperspektiv måste betraktas som osannolikt i en fungerande rättsstat. En väldigt tidsbegränsad brytning av en malm som på intet vis är en bristmineral. Inte heller kan man påstå att den bidrar till den ”gröna omställningen”. Vi har sett hur det fungerar med små järnmalmsbrytningar och ekonomi, det krävs nästan minst en konkurs för att ekonomin skall gå ihop. På tal om ekonomi, vilka infrastruktursatsningar skall till innan en gruva i Gállok är genomförbart, vems ska betala? En sak är säker, inte belastar de gruvnäringen.
 
Konsekvenserna av en gruvetablering i Gállok är i det närmaste katastrofala för de långsiktigt hållbara näringarna. Den ursprungliga näringen renskötsel kämpar redan idag med konsekvenser av exploateringar av renens betesland och störningar från det moderna samhällets behov av tillväxt. Samtidigt slår regeringen undan förutsättningarna för det som för ca tio år sedan var en ny basnäring i norr, besöksnäringen. Jag hoppas att våra folkvalda höjer blicken och kopplar på konsekvenstänkandet. Allt annat vore ett misslyckande för rättsstaten och demokratin. Sveriges högsta domstol har slagit fast att Sverige är bundna till ILO 169 trots att Sverige med näbbar och klor vägrar stödja människors kamp för rättvisa och en hållbar framtid.
 
Nåja nog med dystra tankar, solen börjar göra sig påmind, ljuset återvänder och med det livslusten hos djur och natur. Det verkar även som om marknaden blir av på riktigt i år. Något att se fram emot, vi behöver mötas, byta tankar och erfarenheter. När man ser det samiska samhället skildras i statlig media inser man vad otroligt många duktiga och drivande människor vi har i våra led, man blir glad och plötsligt ser framtiden ganska ljus ut.
 

Matti Blind Berg

Förbundsordförande


God fortsättning!

SSR:s kansli och personal är nu återigen öppet och på plats efter jul och nyårsledigheter. Framför oss har vi ett intensivt verksamhetsår framför oss med många för oss och våra medlemmar viktiga frågor, bland annat den pågående utredningen Renmarkskommittén. 
 
Utöver de stora strategiska politiska frågorna så bedriver SSR:s kansli ett omfattande operativt arbete i frågor som berör våra medlemmar dagligen, bland annat frågor rörande trafik, rovdjur, skog, renhälsa, språk, kultur med mera.
 
Under pandemin har SSR:s kansli utvecklat och tagit fram digitala lösningar för bland annat utbildningar/seminarier för våra medlemmar. Detta ger oss möjlighet att anordna/genomföra fler utbildningar för våra medlemmar men också för externa aktörer, detta är något som SSR:s kansli kommer att fortsätta med även under detta verksamhetsår. Vår förhoppning är att vi också så fort den nu pågående pandemin avtar ska kunna genomföra fysiska utbildningar.
 
I detta nyhetsbrev kan ni läsa om lite av det som planeras under detta kommande verksamhetsår.

Jenny Wik Karlsson

Verksamhetschef/Förbundsjurist

På gång

Skog: SSR kommer genomföra en konferens riktad till samebyarna under våren 2022, avseende skogsbruk/renskötsel. Konferensen syftar till att förmedla aktuell forskning, praxis samt erfarenhetsutbyte. Konferensen genomförs under 2 dagar.

Det pågår idag ett stort antal forskningsprojekt inom ämnesområdet som är av stor vikt att det förmedlas till samebyarna, lika viktigt är det att samla samebyarna för gemensamma diskussioner kring aktuella frågeställningar.

Utgångspunkten för den planerade konferensen är att bjuda in relevanta forskare samt sakkunniga inom området som presenterar sin forskning med mera Utöver dessa föreläsningar ska även en del av konferensen avsättas till erfarenhetsutbyte och diskussioner mellan samebyarna.

Utbildningar: SSR genomför ett flertal utbildningar för medlemmarna inom flertalet olika ämnesområden, kansliet informerar om dessa via våra digitala medier samt epostutskick. Flera utbildningar planeras under 2022, nedan presenteras ett urval av dessa

Förhandlingsteknik:  SSR:s medlemmar har vid flera tillfällen tydligt uttryckt behov av utbildningsinsatser inom förhandlingsteknik, strategival med mera. En nyligen avslutad förstudie, där SSR ingått, gällande avtal mellan samebyar och projektörer visar tydliga indikationer på att de avtal som idag upprättas inte gynnar renen positivt samt att samebyarnas möjlighet att förhandla är begränsad.

Utbildningsinsatserna genomförs vid tre fysiska tillfällen samt digitala träffar och syftar till att dels öka samebyarnas kunskaper men också till erfarenhetsutbyte. Utbildningen genomförs av konsult med särskild kompetens inom området.

Styrelsens ansvar m.m: Digitala utbildningsinsatser för samebyar/styrelse för genomgång av vilket ansvar en styrelse/ledamot har. Genomgång av gällande regelverk med mera.

Djurskydd ansvar: Kansliet kommer att erbjuda fortsatta utbildningsinsatser inom djurskyddslagstiftning med mera.
Utöver dessa utbildningar planeras det för fler, information om utbildningarna och innehåll kommer informeras om löpande.

Trafik

I början av januari träffas SSR:s trafikgrupp för att diskutera frågor kopplade till renar/trafik. Bland annat deltar representanter från polisen och Transportstyrelsen under mötet. En fråga på agendan är Transportstyrelsens projekt gällande renskötarens arbetsmiljö på/vid väg. Har du frågor gällande SSR:s arbete med trafik/renar kan du kontakta
Anna-Karin Svensson anna-karin@sapmi.se eller Jenny Wik Karlsson Jenny@sapmi.se


Se upp! Renar i trafiken

SSR vill uppmana alla trafikanter att vara lite extra uppmärksamma.  De flesta samebyarna befinner sig nu i sina vinterbetesområden, och risken att möta ren eller annat vilt längs vägarna är stor.  Tänk därför på att anpassa hastigheten och var uppmärksam, för Din, Dina medtrafikanters och för djurens säkerhet.

SSRs trafikfolder hittar du här >

Aktuella ärenden

Frågan om mineralprospektering är högaktuell i flera samebyar, SSR bistår flera av dessa samebyar i olika skeenden i processerna på olika sätt. Den så kallade gröna omställningen kommer att påverka flertalet samebyar framgent.

Gállok

Regeringen har genom näringsministern aviserat att ett beslut gällande bearbetningskoncession kan komma i närtid. Det är dock i dagsläget oklart när ett besked kommer. I dagsläget pågår fortfarande skriftväxling i ärendet, bland annat ska regeringen översätta Unescos yttrande till svenska, samebyarna ska sedan få lämna sina synpunkter på skrivelsen.  Unescos inlaga till regeringen på svenska kan du läsa här >

SSR företräder genom förbundsjurist Jenny Wik Karlsson berörda samebyar i ärendet.

Heli-Ski

SSR har under åren bistått flera samebyar i frågor gällande den ökade Heli Ski turismen. SSR har tidigare haft möte med miljödepartementet, vilket resulterade i att departementet kontaktade Transportstyrelsen. Ett nytt möte är inplanerat för att bland annat diskutera gällande lagstiftning kring dessa frågor och möjliga lösningar.  Har du frågor eller funderingar kan du kontakta Förbundsjurist Jenny Wik Karlsson som är ansvarig i frågan jenny@sapmi.se

Möte med Polisen och Trafikverket för samebyarna i Norrbotten och skogssamebyarna

Tisdag            18/1   Samebyarna i Kiruna med omnejd                   Samegården
Onsdag          19/1   Samebyarna i Gällivare med omnejd               Folkets Hus
Torsdag          20/1   Samebyarna i Jokkmokk med omnejd             Ájtte
Fredag            21/1   Samebyarna i Arvidsjaur med omnejd             Árvas samegården

Polisen och Trafikverket deltar med representanter. Från SSR deltar Anna-Karin Svensson. 

Om ni inte vet vem som kommer så anmäl bara antal personer från samebyn. Ange sameby, antal personer och mobilkontakt dit vi kan meddela ändrad lokal och annat. 

Om ni har specifika frågor ni vill lyfta på mötet så kan ni maila dem innan till anna-karin@sapmi.se så lägger vi in dem på dagordningen. På så sätt är vi säkra på att frågorna hinner lyftas på mötet.

Anmäl er här >


Digital kurs för samebyar i första hjälpen till psykisk hälsa

Vill du bli första hjälpare i psykisk hälsa? Första hjälpen till psykisk hälsa (vuxen/standard) är en 12-timmarskurs där deltagarna får lära sig om de vanligaste psykiatriska diagnosgrupperna och hur tecken på olika slag av psykiskt lidande kan vägleda oss att upptäcka, ta kontakt och hjälpa till på rätt sätt.

Kursen vänder sig till Sveriges samebyar. Kursen är kostnadsfri samt att det utgår ett arvode för en person per sameby à 3 400 kr. Fler personer än en per sameby kan delta i mån av plats, men det utgår endast ett arvode.

Kursomgång 1 19, 20, 24, 25 januari kl. 13.00-16.30
Kursomgång 2 16, 17, 21, 22 februari kl. 13.00-16.30
Kursomgång 3 16, 17, 21, 22 mars kl. 13.00-16.30
Kursomgång 4 23, 24, 28, 29 mars kl. 13.00-16.30

Läs mer här > 
Anmäl dig här >

Digitalt sameföreningsmöte 19 januari 2022

Tid: kl. 18.30-20.00.

Mötet leds av Helena Partapuoli som är sameföreningarnas representant i SSR:s styrelse och Ellacarin Blind, kulturhandläggare.
Anmäl dig här >
På dagordningen bl. a.
–    Hur kan sameföreningar kartlägga samiska ortnamn inom sitt eget område?
–    Information om studiecirkelledarutbildning Läsa för Livet. (mars 2022).
–    Information från sameföreningar. 


Bli en hjälte för Samefolket och få läsning tillbaka!

Samefolket behöver din hjälp. 2020 nominerades tidningen till Årets kulturtidskrift. Nu har ett mänskligt misstag kostat 1.650.000 kronor, då vi missade vi deadline med 12 dagar för verksamhetsbidraget för 2022 från Sametingets kulturnämd. Vi är förtvivlade. Nästa möjlighet att få stödet dröjer till januari 2023. Om vi kan samla 4164 nya prenumeranter får vi ihop pengarna som uteblev. 730 nya prenumeranter registrerades under december 2021.
 
Redan 1904 gav förkämpar ut första numret av det som idag är den enda samiska tidningen för vuxna på svensk sida av Sápmi. Vi har bara en anställd, hon tar hjälp av frilansare och en ideell styrelse. Tidningen kommer ut sju gånger per år, tryckt och digitalt med innehåll på svenska och samiska. Vi vill kämpa vidare, allt stöd gör skillnad.
 
Prenumerationsinfo, https://samefolket.se/prenumerera/
Annnonsinfo, https://samefolket.se/annonsera/


Cirkelledarkurs i Läsa för livet metoden i samarbete med SSR och Tjállegoahte

Genom Läsa för livet får du lära dig hur du kan leda studiecirklar där deltagarna får mötas, samtala och utbyta erfarenheter med hjälp av biblioterapeutiska verktyg. Utifrån det skrivna ordet i varierande former närmar ni er olika perspektiv. 
I denna digitala kurs erbjuds du att utforska hur du kan leda digitala studiecirklar men framöver även vanliga fysiska grupper i metoden. 

Kursdatum: 
    7/3 Presentation av projektet Läsa för livet som biblioterapeutisk metod.
    21/3 Introduktion till Biblioterapi internationellt och nationellt.
    28/3 Folkbildning och användning av samiska texter.
Tid kl. 18.00-20.30 
Var: Digitalt via zoom-länken; Join Zoom Meeting
Läs mer här >

UR Utbildningsradion söker medverkande till ett frågesportprogram “Det demokratiska spelet”.  

UR söker deltagare från hela landet som vill vara med och öka medvetenheten om Sveriges politiska och demokratiska historia samt framtid inför det kommande valet hösten 2022.
Är du intresserad skicka en video på max 3 min om dig själv till:     
https://www.ur.se/medverka/#detdemokratiskaspelet 

Program för det samiska kulturlandskapet

Digital konferens 27 januari 2022 kl 10 – 16. Just nu uppdateras det nationella programmet för det samiska kulturlandskapet. Arbetet leds av Stiftelsen Gaaltije, Ájtte – svenskt fjäll- och samemuseum, och Sametinget, med Gaaltije som projektägare. Men projektet handlar om mer än att uppdatera texten, som är från 2014. Vi vill också skapa en dialog och ett nätverk som förblir aktivt under hela den nästkommande programperioden, som sträcker sig fram till 2025.

Om du på något vis arbetar med samiska kulturmiljöer eller med det samiska kulturlandskapet är du välkommen att delta i en konferens den 27 januari 2022. Du kanske driver frågorna inom din sameby eller sameförening, eller jobbar med materiellt, immateriellt eller biologiskt kulturarv i ditt jobb på en myndighet eller ett museum. 
Anmäl till deltagande senast måndag den 24 januari 2022 till charina@gaaltije.se

Institutionen för epidemiologi och global hälsa söker postdoktor till projekt om våld mot samiska kvinnor

Nu söker vi dig som vill bidra till samhällsviktig kunskapsproduktion kopplad till våld mot samiska kvinnor och samhällets stödsystem för dessa. Arbetet innebär att självständigt och i nära samarbete med den övriga forskargruppen inom samisk hälsoforskning bedriva kvalitativ och kvantitativ forskning innefattande planering och förberedelser; genomförande av kvalitativ datainsamling, analys samt rapportering och kommunicering av resultat inom ramen för ett forskningsprojekt.
Läs mer och ansök senast 31/1 här >

 

Ávki i Jokkmokk

VI STÄLLER OM! Var med på digitalt kaffe för dig som är företagare eller har planer att starta upp – vid din dator/laptop/telefon där du befinner dig – med oss på Ávki i Jokkmokk.
Torsdagar 13 januari – 14 februari kl. 9.00 – 9.30. Vi ses här: https://us02web.zoom.us/j/82734721176

Fixa kaffet, klicka på länken och var med i ett samtal där du är som kan röra sig om företagande och dagsaktuella frågor. Om du undrar vad Ávki är, vad vi gör och de projekt vi driver så berättar vi det. Om du inte har Zoom ännu, installerar du det enkelt via Zoom.us.

Ett arrangemang i projektet Arena samisk näringslivsutveckling som drivs av Ávki tillsammans med LTU Business, Samernas Utbildningscentrum och Oajvve. Finansiärer är Region Norrbotten, Sametinget genom Europeiska Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Sparbanken Nord.

Renskötar-
försäkringen

Vi håller just nu på med att ta hjälp av en som arbetar med försäkringar på heltid och som är väl bekant med renskötarens vardag. 
Kontakta Jonas Boman på 
email: jonas@sigilletfond.se
mobil: 070-291 40 01

 

Forskning och samverkan med SSR

SSR får många förfrågningar om samarbeten och deltagande i olika forskningsprojekt. Att bidra och delta i olika projekt, samarbeten och forskning är något som SSR ser som en viktig del i vårt arbete. För att underlätta för de som vill samarbeta med oss har SSR tagit fram en forskningspolicy (antogs 2019), denna policy är vår utgångspunkt för samverkan med alla aktörer, ni kan ta del av policyn här >

Tänk på detta vid löshundsjakt

Nu är många ute med jakthund i skog och mark. Tänk på att det är mycket viktig att inte störa renarna. Hösten är deras sista chans att äta upp sig och lagra fett inför vintern och de behöver då betesro.

Hundar får enligt lag inte jaga renar. Därför ställs stora krav på dig som hundägare att du tar ditt ansvar och dresserar din hund så den inte jagar renar.
 
Checklista och information hittar du här >

Utbildning och föreläsningar av SSR

Är er myndighet, företag eller organisation intresserade av att öka kunskapen om renskötseln, samiska rättigheter eller andra frågor som är knutna till dessa områden på olika sätt. Sådana frågor kan exempelvis vara särskilda fokusområden som renskötsel/skogsbruk, markexploateringars påverkan på renskötseln eller liknande.

SSR erbjuder numera även digitala utbildningar/föreläsningar och kan skräddarsy dessa efter önskemål. För ytterligare information kan du kontakta SSR:s kansli på info@sapmi.se eller ringa på 090-14 11 80

Digital utbildning/ rådgivning för medlemmar

Visst vet du om att er sameby/-sameförening har möjlighet till rådgivning och utbildningsinsatser till självkostnadspris, detta ingår som en del i medlemskapet i SSR. Kontakta SSR:s kansli för ytterligare information på info@sapmi.se eller kontakta någon av oss tjänstemän direkt. Du hittar kontaktuppgifterna på hemsidan

SSR kan bistå med rådgivning/stöd inom flera områden, bland annat juridik, renhälsa, skog med mera

Copyright © 2021 Svenska Samernas Riksförbund Alla rättigheter förbehållna.

Telefontider på kansliet:
09.00-10.30 och 15.00-16.00
Telefon växel: 090-14 11 80
Detta är tiden för växeln, övrig tid går det bra att ringa på direktnummer om ni söker någon särskild, telefonnummer finns här

Vårt aktuella kalendarium finns här:
https://www.sapmi.se/kalender/

Vår postadress är:
Svenska Samernas Riksförbund
Formvägen 16
906 21 Ubmeje/Umeå
Sverige

SSR:s konferensrum:
SSR hyr ut sitt konferensrum på Formvägen 16, på Ersboda i Umeå. Konferensrummet är lämpligt för upp till 14 deltagare och är utrustat med stor TV för visning av presentationer och för möjlighet till enklare konferenser med deltagare via internet. Bokning på info@sapmi.se

Lägg till oss i din adressbok

Vill du ändra hur du får dessa mail?
Du kan ändra dina inställningar eller avanmäla dig från denna lista


This email was sent to *|EMAIL|*

why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences

*|LIST:ADDRESSLINE|*

*|REWARDS|*


Print Friendly, PDF & Email