SSR Nyhetsbrev oktober 2023

17 oktober, 2023

*|MC:SUBJECT|*Öppna detta mail i din webbläsare

Årgång 2023 Nummer 10 

Nyhetsbrev

 

Golggotmánnu | Gålgadismánno | Rihkede | Gålgguománnuo | Gålgådismánno | Oktober

Ordförande har ordet

 

Okej vintern är på gång, det börjar blåsa snålt. Höstens ordförandekonferens är avklarad, den värmde gott i snålblåsten. Enigheten kring Renmarkskommitténs arbete är total likaså kring utredningen om samebyarnas interna organisering.

Att konkurrensen angående renens betesmarker hårdnar är tydligare än någonsin. Nya prospekteringsföretag står tillsammans med gamla kända i kö hos Bergsstaten. Argument som jämför näring mot näring i ekonomiska termer blir allt aggressivare, det fick jag även bekräftat av Landsbygdsdepartementet. Det rådande världsläget med krig, klimatkris, politisk instabilitet mm tycks få våra politiker att totalt tappa sin ideologiska kompass. Industrin och näringsliv har fått fritt spelrum. Rättsprövningen av Gállok har även den passerat, även det visade på en stark samisk gemenskap. Människor som lever i en traditionell samisk kontext med renens bästa för ögonen förstår och respekterar varandras behov. Det kan se olika ut i olika regioner men hoten varierar över Sápmi men i grunden är det industrin som vill ödelägga renens betesmarker för sin egen vinning. Nej, nu får det vara nog med dysterheter, nu ser vi fram emot en kall, torr och snöfattig vinter.
 

Matti Blind Berg

Förbundsordförande

SSR:s samebyordförandekonferens

Den 3 – 4 oktober hölls SSR:s årliga samebyordförandekonferens i Stockholm. Många viktiga frågor kring strategiska frågor som samebyarna tycker är prioriterade stod på agendan. Ordförandekonferensen fattade också beslut i två för organisationen principiellt viktiga frågor och som landsmötet delegerat till ordförandekonferensen:

Besluten från ordförandekonferensen enligt ovan kommer att skickas till Regeringskansliet, Renmarkskommittén och Sametinget.
Vill ni ta del av besluten kontakta SSR:s kansli;  info@sapmi.se

Kritik från SSR och landets samebyar gällande Sametingets hantering av främjandeanslaget.

Landets samebyar är starkt kritiska till hur Sametinget hanterar främjandeanslaget, särskilt omfördelningen av medel från främjandeanslaget till förvaltningen. Vid ordförandekonferensen fattades beslut om att tillskriva Sametinget i frågan, du kan läsa skrivelsen i sin helhet här >

Möte med statssekreterare Dan Ericsson

Den 11 oktober träffade SSR landsbygdsminister Peter Cullengrens statssekreterare, Dan Ericsson. De frågor som diskuterades var bland annat rovdjursersättningen och hanteringen av främjandeanslaget. Vid mötet närvarade ordförande Matti Blind Berg, vice ordförande Anders-Erling Fjällås och förbundsjurist Jenny Wik Karlsson.

Svar på Svenska Dagbladets ledare 27 september med titeln Sverige ska inte styras av samebyarna

Med anledning av STF:s beslut om fjällstationer m.m i Jämtland har det under september och oktober florerat flertalet insändare samt ledarkrönikor. SSR begärde replik på SVD:s ledarkrönika publicerad 27 september, Sverige ska inte styras av samebyarna. Svenska Dagbladets ledarredaktion har valt att inte publicera vår replik med motiveringen;

”Vi har en generös policy för repliker och kommentarer. Jag har emellertid som princip att inte publicera inlägg som argumenterar i person och inte sak, av omsorg just för att inte öka polariseringen. Den motarbetar man genom att låta sakliga argument mätas, inte genom att tillskriva andra egenskaper eller agendor. Vill ni ha en text publicerad får ni därför skriva om den så att den i sak argumenterar mot det min kollega för fram i sin text”
Läs SSRs replik här >


Trafik

Vi går mot mörkertid. SSR vill uppmana alla trafikanter att vara lite extra uppmärksamma. De flesta samebyarna förbereder sig nu för flytt till sina vinterbetesområden, och risken att möta ren eller annat vilt längs vägarna är stor.  Tänk därför på att anpassa hastigheten och var uppmärksam, för Din, Dina medtrafikanters och för djurens säkerhet.
Läs SSR:s Trafikfolder här >

Aktuella remisser

Kortare ledtider för elnätsutbyggnad
Energimarknadsinpektionen fick tillsammans med Lantmäteriet och länsstyrelserna den 9 september 2021 i uppdrag av regeringen att utveckla och testa nya arbetssätt för en koordinerad process för hantering av de tillstånd och rättigheter som krävs för att bygga ut eller förstärka det svenska elnätet. Ei ska leda arbetet och redovisa uppdraget till Regeringskansliet senast den 1 maj 2023.

Av uppdraget framgår att Ei, efter dialog med relevanta länsstyrelser, ska välja ut ett begränsat antal projekt som är lämpliga att hantera inom ramen för uppdraget. Ei ska sedan tillsammans med Lantmäteriet och relevanta länsstyrelser koordinera sina respektive arbetssätt och processer i syfte att förkorta tiden för den samlade hanteringen av projekten. Ei ska också skapa en plattform för kunskapsutbyte och vidare lärande.

SSR avser att lämna yttrande på remissen, sista svarsdag är 31 oktober. Har du frågor kontakta Jenny Wik Karlsson jenny@sapmi.se

Kvällswebbinarium om foderförvaring och fodersäkerhet för renägare måndag 23/10

Som renägare är du ansvarig för att ge renarna säkert foder. Under webbinariet går vi igenom grundläggande fodersäkerhet, vad ett säkert foder innebär och vilka faror som kan finnas i foder.

  • Vilka risker finns vid produktion, konservering, hantering, transport och förvaring/lagring av foder?
  • Hur påverkar klimatförändringen fodersäkerheten? – förvaring/lagring, tillgång och kvalitet.
  • Förebyggande åtgärder och beställarkompetens.

Under kvällen deltar Anna Omazic och Josefine Elving, SVA, Anne Walkeapää, Sametinget och Anna-Marja Kaddik, Sámiid Riikkasearvi.
 
Webbinariet är en del av projektet ”Klimatanpassning av rennäringen – samverkan och kunskapsutbyte med fokus på fodersäkerhet” som finansieras av Myndighetsnätverket för Klimatanpassning (MNKA). Projektet syftar till att samverka och utbyta kunskap om stödutfodring av ren med fokus på foderhantering och foderhygien. Projektet genomförs under 2023 i samarbete mellan SVA, SSR, Sametinget och länsstyrelserna i Västerbotten och Norrbotten.
 
Måndag 23 oktober kl. 18.00 – 20.00 via teams.
(Webbinariet kommer att anordnas vid två tillfällen. Nästa tillfälle planeras måndag 20/11 mer information och anmälningslänk kommer senare.)

Sista anmälning 20/10. Anmäl er här >

Renens näringsförsörjning och överlevnad – seminarium till professor emeritus Birgitta Åhman 25/10

Birgitta Åhman, professor i renskötsel vid Sveriges Lantbruksuniversitet 2010–2021, har haft en lång och händelserik karriär inom ämnesområdet Renskötsel. Det firas med en seminariedag vid institutionen för Husdjurens utfodring och vård i Uppsala, den 25 oktober 2023 kl 13-17 i Audhumbla, VHC, Ultuna Campus, Uppsala. Det kommer också vara möjligt att delta via Zoom. Anmälan till seminariet och program hittar ni här >

Samisk språkvecka 23-29 oktober 2023

Nästa vecka är det dags för den samiska språkveckan, Gïelevåhkoe Giällavahkkuo Giellavahkko Giellavahkko Giellavahkku som genomförs under vecka 43, (23-29 oktober.) Giellavahkko initierades under FN:s  urfolksspråkår 2019 och är ett samarbete mellan de nordiska sametingen. 

Läs mer här >

Utblickar från Várdduo under Ubmejen biejvieh 31 okt kl 13.30 – 16.00 i Umeå

Várdduo – Centrum för samisk forskning håller under Ubmejen biejvieh/ Samiska veckan ett seminarium där två rykande färska publikationer presenteras. Charlotta Svonni berättar om sin avhandling Utbildning för samer och Gudrun Norstedt ger några smakprov från den kommande boken om Gabna sameby.

Under seminariet delar Várdduo också ut två studentstipendier för 2023 och mottagarna presenterar sina arbeten. Läs mer här >

Utställning Manname på Galleri Foajé 1/11 – 21/11 2023

Anteten finns det ett fint utbud av kortkurser att söka till hos Sámij åhpadusguovdásj – bland annat inom duodje och språk. För närvarande är det Gukse-kurs, Skáhppo-kurs och Sálkor-kurs som är öppna för anmälan. Där kan du som deltagare vara med i ett delmoment ur helårsutbildningen trä & horn.

Du hittar alltid alla aktuella kortkurser på vår hemsida, och för mer inblick i skolans vardag kan du följa oss på våra sociala medier!

Hemsida: https://samernas.se/
Instagram: @samij_ahpadusguovdasj
Facebook: Sámij åhpadusguovdásj / Samernas utbildningscentrum

Under hösten finns det ett fint utbud av kortkurser att söka till hos Sámij åhpadusguovdásj – bland annat inom duodje och språk. För närvarande är det Gukse-kurs, Skáhppo-kurs och Sálkor-kurs som är öppna för anmälan. Där kan du som deltagare vara med i ett delmoment ur helårsutbildningen trä & horn.

Du hittar alltid alla aktuella kortkurser på vår hemsida, och för mer inblick i skolans vardag kan du följa oss på våra sociala medier!

Hemsida: https://samernas.se/
Instagram: @samij_ahpadusguovdasj
Facebook: Sámij åhpadusguovdásj / Samernas utbildningscentrum

Den Samiska Minnesfonden

Den Samiska Minnesfonden bildades år 1995 av Sámiid Riikkasearvi, Riksorganisationen Same Ätnam och Sáminuorra. Den Samiska Minnesfondens huvudsakliga ändamål är att främja forskning och vetenskaplig utbildning avseende samiska förhållanden.
Läs mer här >
Formulär för minnesgåva finns här > eller vänd er till något av våra ombud

Sámi Duodji

Sameslöjdstiftelsen Sámi Duodji bildades 1993 av Svenska Samernas Riksförbund och Same Ätnam. Sámi Duodji Sameslöjdstiftelsen jobbar med att främja, stödja och utveckla samisk slöjd och konsthantverk samt värna om det samiska hantverks- och kulturarvet.
Sámi Duodji har en webbshop som du hittar här >

Samefolket 

Samefolket är idag är den enda samiska tidningen för vuxna på svensk sida av Sápmi. Tidningen kommer ut sju gånger per år, tryckt och digitalt med innehåll på svenska och samiska. SSR och SameÄtnam är stiftelsebildare. 
 
Prenumerationsinfo, https://samefolket.se/prenumerera/
Annnonsinfo, https://samefolket.se/annonsera/

Renskötar-
försäkringen

Vi håller just nu på med att ta hjälp av en som arbetar med försäkringar på heltid och som är väl bekant med renskötarens vardag. 
Kontakta Jonas Boman på 
email: jonas@sigilletfond.se
mobil: 070-291 40 01

 

Forskning och samverkan med SSR

SSR får många förfrågningar om samarbeten och deltagande i olika forskningsprojekt. Att bidra och delta i olika projekt, samarbeten och forskning är något som SSR ser som en viktig del i vårt arbete. För att underlätta för de som vill samarbeta med oss har SSR tagit fram en forskningspolicy (antogs 2019), denna policy är vår utgångspunkt för samverkan med alla aktörer, ni kan ta del av policyn här >

Tänk på detta vid löshundsjakt

Nu är många ute med jakthund i skog och mark. Tänk på att det är mycket viktig att inte störa renarna. Hösten är deras sista chans att äta upp sig och lagra fett inför vintern och de behöver då betesro.

Hundar får enligt lag inte jaga renar. Därför ställs stora krav på dig som hundägare att du tar ditt ansvar och dresserar din hund så den inte jagar renar.
 
Checklista och information hittar du här >

Utbildning och föreläsningar av SSR

Är er myndighet, företag eller organisation intresserade av att öka kunskapen om renskötseln, samiska rättigheter eller andra frågor som är knutna till dessa områden på olika sätt. Sådana frågor kan exempelvis vara särskilda fokusområden som renskötsel/skogsbruk, markexploateringars påverkan på renskötseln eller liknande.

SSR erbjuder numera även digitala utbildningar/föreläsningar och kan skräddarsy dessa efter önskemål. För ytterligare information kan du kontakta SSR:s kansli på info@sapmi.se eller ringa på 090-14 11 80

Digital utbildning/ rådgivning för medlemmar

Visst vet du om att er sameby/-sameförening har möjlighet till rådgivning och utbildningsinsatser till självkostnadspris, detta ingår som en del i medlemskapet i SSR. Kontakta SSR:s kansli för ytterligare information på info@sapmi.se eller kontakta någon av oss tjänstemän direkt. Du hittar kontaktuppgifterna på hemsidan

SSR kan bistå med rådgivning/stöd inom flera områden, bland annat juridik, renhälsa, skog med mera

Copyright © 2021 Svenska Samernas Riksförbund Alla rättigheter förbehållna.

Telefontider på kansliet:
09.00-10.30 och 15.00-16.00
Telefon växel: 090-14 11 80
Detta är tiden för växeln, övrig tid går det bra att ringa på direktnummer om ni söker någon särskild, telefonnummer finns här

Vårt aktuella kalendarium finns här:
https://www.sapmi.se/kalender/

Vår postadress är:
Svenska Samernas Riksförbund
Formvägen 16
906 21 Ubmeje/Umeå
Sverige

SSR:s konferensrum:
SSR hyr ut sitt konferensrum på Formvägen 16, på Ersboda i Umeå. Konferensrummet är lämpligt för upp till 14 deltagare och är utrustat med stor TV för visning av presentationer och för möjlighet till enklare konferenser med deltagare via internet. Bokning på info@sapmi.se

Lägg till oss i din adressbok

Vill du ändra hur du får dessa mail?
Du kan ändra dina inställningar eller avanmäla dig från denna lista


This email was sent to *|EMAIL|*

why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences

*|LIST:ADDRESSLINE|*

*|REWARDS|*


Print Friendly, PDF & Email