Staten skadeståndskyldig mot en sameby på grund av en länsstyrelses hantering av jakträtt på renbetesfjällen

28 juni, 2022

Justitiekanslern riktar skarp kritik mot länsstyrelsen Jämtland

I september 2020 ingav Voernese sameby ett skadeståndsanspråk till Justitiekanslern avseende länsstyrelsens hantering av älgjaktupplåtelser inom samebyns område. Samebyn ansåg att de drabbats av såväl ekonomisk skada samt ideell skada på grund av länsstyrelsens felaktiga handläggning. Justitiekanslern har nu meddelat sitt beslut och ger samebyn rätt i vissa delar.

– Det känns bra att JK fastslår att länsstyrelsen agerat felaktigt och att samebyns rättigheter kränkts, framför allt att myndighetens agerande strider mot Europakonventionens art 6, säger Jenny Wik Karlsson Förbundsjurist vid Sámiid Riikkasearvi (SSR) som företrätt samebyn i ärendet.

– Även om JK:s beslut är en framgång på flera sätt så finns det delar i beslutet som vi inte är helt nöjda med, bland annat ersättningens storlek och att JK inte delar vår uppfattning om hur stor den ekonomiska skadan är, säger Jenny Wik Karlsson.

– Även om vi inte är helt nöjda med beslutet så är det ändock en framgång att samebyn tillerkänns skadestånd, avslutar Jenny Wik Karlsson.

Här kan du läsa beslutet: Beslut 20205360

Print Friendly, PDF & Email