Regeringens trovärdighet står på spel

23 juni, 2022

I frågor som gäller samiska rättigheter och då särskilt samebyarnas rättigheter till land och vatten så har såväl sittande regering som tidigare regeringar hållit en minst sagt låg profil. Att samebyarnas rättigheter ändå finns på agendan och att rättsutvecklingen går framåt beror till största del på framgång i olika rättsprocesser.

Sveriges nuvarande regering hade i frågan om Gállok möjlighet att visa att Sverige vill fullfölja de åtaganden som man förbundit sig att följa. Beslutet blev som bekant det motsatta.
Att samebyarna Sirges och Jåhkågasska nu valt att vända sig till Högsta förvaltningsdomstolen för en rättsprövning av regeringens beslut är väntat och en direkt konsekvens av att samiska rättigheter återigen åsidosätts.

– Att samebyarna återigen tvingas vända sig till domstol kan inte ses som annat än ett misslyckande. Särskilt mot bakgrund av att regeringen i detta fall hade alla möjligheter att komma fram till ett helt annat beslut, det vill säga att neka ansökan om bearbetnings-koncession. Ett sådant beslut hade varit helt i linje med Sveriges internationella åtaganden, säger Jenny Wik Karlsson, Förbundsjurist vid Sámiid Riikkasearvi (SSR).

– Jag kan inte se det på något annat sätt än att regeringens trovärdighet står på spel i en eventuell kommande rättsprövning. Att såväl samebyarna som naturskyddsföreningen nu valt att vända sig till domstol är en tydlig signal, det finns tydliga brister i beslutet, säger Matti Blind Berg förbundsordförande för Sámiid Riikkasearvi (SSR).

Den 10 juni tillskrev SSR ansvariga ministrar, bland annat efterfrågas hur regeringen ser på den allvarliga kritik som framförts från internationella övervakningsorgan uttalande_gallok. SSR har vid dags dato inte fått någon respons från ansvarig minister.

– För oss finns bara ett trovärdigt agerande, att regeringen backar om Gállok. Jag känner en stor oro för framtiden, eftersom beslutet om Gállok ger tydliga signaler om att gruvor går före, renen, miljön och samebyarnas rättigheter, säger Matti Blind Berg.

– Att samebyarna och naturskyddsföreningen valt att vända sig till Högsta förvaltningsdomstolen är något som SSR till fullo stödjer. SSR har funnits med under hela den tid som ärendet pågått, och kommer naturligtvis att stödja samebyarna i den fortsatta processen, avslutar Blind Berg och Wik Karlsson.

Print Friendly, PDF & Email