Många renkalvar dödas av björn

29 juni, 2022

Vi är mitt inne i kalvmärkningstider. Kalvmärkningen är något som många i samebyarna ser som den självklara höjdpunkten under renskötselåret. Kalvmärkningen är en tid där samebyarna och renskötaren kan summera året som gått, om allt hårt arbete för att skydda renen varit fruktsamt. Att se sin vaja med kalv ger hopp inför kommande år.

Många av SSR:s medlemmar står nu återigen inför faktum att många kalvar dödas av björn. Detta är inte unikt för i år, utan detta är en situation som samebyarna ställs inför varje år till följd av att björnstammen ökat i renskötselområdet. Detta är något som SSR påtalat flertalet gånger för ansvariga ministrar samt ansvariga myndigheter. Trots att frågan lyfts med ansvariga vid flertalet tillfällen så har inte tillräckliga åtgärder vidtagits.

– Dagens rovdjursförvaltning är ett stort misslyckande. Att samebyarna och renskötarna år efter år ska behöva förlora så stor del av kalvarna till björn är inte ok. Att samebyarna knappt får någon ersättning för de skadade och dödade renarna är långt ifrån vad man ska behöva tåla, säger Matti Blind Berg, förbundsordförande vid Sámiid Riikkaservi (SSR).

– Det är ostridigt att renen under kalvningstid och efter kalvningstid är känslig för störningar och behöver betesro, vilket vidimerats av forskning vid flertalet tillfällen. Det finns också forskning som tydligt indikerar att det föreligger en sannolik risk för predation, särskilt på renkalv, av björn och att närmare en tredjedel av kalvarna riskerar att bli dödade av björn.  Det påvisas också i forskningen att förebyggande åtgärder i andra former än jakt inte har någon effekt i dessa sammanhang. Att inte staten tar ett större ansvar och agerar är inte acceptabelt, särskilt mot bakgrund att björnen ligger högt över det satta referensvärdet, säger Jenny Wik Karlsson Förbundsjurist SSR.

En av de viktigaste förutsättningarna för att kunna bedriva en hållbar och långsiktig renskötsel är att antalet rovdjur inte blir för högt inom en sameby. Idag innebär rovdjursförekomsterna inom samebyarna att det redan idag är svårt att bedriva renskötsel. Dagens rovdjursförvaltning innebär också att över hälften av de renar som varje år ska gå till renköttsproduktion, dödas av rovdjur. Idag är vi långt ifrån den toleransnivå som riksdagen beslutat om för snart 10 år sedan.

– För oss är det avgörande att få en fungerande förvaltning som inte bara tar sin utgångspunkt i rovdjuren utan som också lyfter renen och renskötaren och deras naturliga plats i en ansvarsfull förvaltning. Vi kräver nu att staten agerar och tar ansvar för rovdjursförvaltningens påverkan på renen, människan och de kostnader och förluster som samebyarna idag får bära helt själv.  Ett första steg är att minska antalet björnar i kalvningsområden, framför allt inom särskilt utsatta områden, avslutar Blind Berg och Wik Karlsson.

Print Friendly, PDF & Email