SSRs Nyhetsbrev maj 2024

27 maj, 2024

*|MC:SUBJECT|*Öppna detta mail i din webbläsare

Årgång 2024 Nummer 5 

Nyhetsbrev

 

Miessemánnu | Moarmesmánno | Suehpede | Gueddetmánnuo | Mårbmesmánno | Maj

Ordförande har ordet

 

Miessemánnu
Ett nytt renskötselår har börjat. Jag hoppas att naturen är skonsam mot dom nya liven som tar sina första ostadiga steg på en farofylld resa. Dom skall klara sig från örnar, björnar, järvar, lodjur, rävar och andra naturliga fiender. Men inte nog med det, industrisamhället har i ökad takt ödelagt klimat och miljö. Långa kalla vårar med rikligt med nederbörd kräver sin mycket av de nyfödda kalvarna. Samtidigt roar sig välbeställda moderna miljömedvetna människor med helikopterskidåkning. Buller skrämmer renar i panik med dom konsekvenser det för med sig. Arrangörer av denna aktivitet påstår att det minsann inte finns några renar där de flyger, märkligt kan tyckas att renen övergett sina medfödda beteende att vandra mot fjällen och sina kalvningsland. Men det är väl så att men väljer solglasögon som silar bort natur och miljö. Jag ser även en annan oroande trend utländska företag väljer norra Sverige som sin lekstuga när det kommer till snöskoter aktiviteter. Samtidigt skall norra Skandinavien rädda världen och klimatet priset för det är en totalödeläggelse av renens landskap och möjligheter till överlevnad. Metoden att decimera betande hjordar med vandrings beteende är en beprövad metod för att ödelägga mänskliga kulturer. Tufft att öppna sina ögon för första gången och stå inför dessa utmaningar.

Har renen klarat sin första sommar skall de till vinterlandet till de lavrika tallhedarna. Men vad har hänt med skogslandskapet, det har blivit virkes plantager. Plantageägarna går på i en still som känns igen som plantageägare.

Nåväl, nu till något trevligare Landsmötet står för dörren jag ser fram emot några dagar av gemenskap och givande samtal. Vi har många stora och viktiga frågor att avhandla, men det förtar inte glädjen av att mötas.

Matti Blind Berg

Förbundsordförande


SSRs Landsmöte 2024 Stockholm

Sámiid Riikkasearvi/Svenska Samernas Riksförbunds Landsmöte hålls 2024 den 28 – 30 maj, ombudsmöte 28 maj och Landsmöte 29 – 30 maj 2024. Vi håller till på Quality Hotel Globe.

Landsmötet är öppet för alla och ingen anmälan behövs förutom för logi och måltider. Det går bra att delta under delar av programmet.

Handlingar/program läggs löpande upp på SSRs hemsida här >

Välkomna!

Program

Onsdag 29 maj (preliminära hållpunkter)

08.30 – 09.15 Landsmötet öppnas
09.15 – 09.45 Fika
09.45 Tema Markanvändning och konkurrens
Renskötselns förutsättningar – presentation av projektet
Gabna/Laevas samebyar presenterar sina samebyar och sin situation       
Min Ođđa Giron – arbetet med samrådsguiden
12.00 – 13.00 Lunch
13.00 Tema markanvändning fortsättning
Presentation från forskningsprojektet Ut ur skuggan, arbetet kring kommande omprövningar av vattenkraften, Stockholm Environment Institute, Rasmus Klöcker Larsen och Katarina Inga
15.00 – 15.30 Eftermiddagsfika
15.30 Presentation av projektet Att undvika den gröna omställningens dilemma, Stockholms universitet m fl, Ninis Rosqvist
Panelsamtal leds av Christina Allard
16.45 Utdelning av hederspris
19.00 Middag

Torsdag 30 maj (preliminära hållpunkter)

08.30 – 09.30 DO, Skyddet mot diskriminering. Om diskriminering av samer, skyddet mot diskriminering och DO:s arbete.
09.30 – 10.00 Fika
10.00 – 12.00 Aktuella frågor, SSRs styrelse och kansli
12.00 – 13.00 Lunch
13.00 Motioner, resolutioner och beslut. Uppföljning av förra årets Landsmöte
Stadgeenliga ärende
Redogörelser och information om bokslut och verksamhet i Samernas Utbildningscentrum, Tidningen Samefolket, Stiftelsen Sámi Duodji, Samerådets svenska sektion, Gaaltije sydsamiskt kulturcentrum samt Den samiska minnesfonden
Ca 16.30 Avslutning

Utställare under SSRs Landsmöte

·       Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA
SVA visar upp delar av sin verksamhet gällande ren-relaterade aktiviteter inom diagnostik, obduktion, foderhygien och forskning. Doktorand och veterinär Karin Wallin Philippot och forskare Anna Omazic finns på plats för att prata Renhälsa. Båda är till exempel aktiva inom projektet Renöga som handlar om smittsamma sjukdomar i ögon och mun på ren samt ansvarar för forskarnätverket TARANDUS

·       Interreg Aurora, Sub Aera Sapmi -Sametinget och Region Norrbotten
Kjerstin Valkeapää från Interreg Aurora informerar och diskuterar projektidéer och ger er tips och råd om hur ni kan söka finansiering. Interreg Aurora-programmet är ett specifikt EU-program som är integrerat med Sápmi och den samiska ursprungsbefolkningen. Interreg Aurora kan bidra med finansiering för att utveckla den samiska kulturen, näringslivet, forskningen och de samiska språken. Region Norrbotten ger finansiellt stöd till olika utvecklingsprojekt, bland annat kan man söka medfinansiering till Interreg Aurora projekt.
Region Norrbottens projektmedel ligger den Regionala utvecklingsstrategi (RUS). Just nu har man också möjlighet att bidra till den pågående revideringen av nya RUS. Kom och tyck till om Region Norrbottens utveckling! Kairi Pääsuke och Ylva Sardén finns på plats.

·       Samiskt språkcentrum
Peter Steggo och Cati Kuoljok visar informationsmaterial från Samiskt språkcentrum.

·       Samerådet

Åsa Larsson-Blind informerar.


Aktuellt
SSR söker nu en handläggare kultur och samhälle

Du bör ha god kunskap om samiska samhällsförhållanden och därtill knutna frågor. Arbetet innebär att du i din vardag möter samebyar, sameföreningar, andra intresseorganisationer och myndigheter. Du måste därför ha en god förmåga att hantera många frågeställningar samtidigt. Vi tror också att du har yrkesmässiga erfarenheter av att arbeta med samiska frågor på en administrativ nivå. Det är en fördel om du har kännedom om något av de samiska språken.

Arbetet inriktas mot att stötta SSR:s medlemmar främst sameföreningar, rådgivning, kontakt med myndigheter, kommuner och regioner. Du kommer också att delta och genomföra utbildningar i aktuella frågor. Som handläggare hos oss får du ett jobb med varierande och stimulerande arbetsuppgifter. Läs mer här >

Ny broschyr med kunskap om fodersäkerhet vid utfodring av ren

Under 2023 har ett samarbetsprojekt mellan SSR, SVA, Sametinget och Länsstyrelsen i Norrbotten och Västerbotten arbetat med frågor kring stödutfodring av ren med fokus på foderhantering, foderhygien och sjukdomar kopplade till foder.

Arbetet har sammanfattats i broschyren ”Fodersäkerhet hos ren” som tar upp grundläggande fodersäkerhet med fokus på foderkedjan och förebyggande åtgärder som man kan arbeta med för att undvika faror i foder. Broschyren är utgiven på svenska, lulesamiska och nordsamiska.

Läs broschyren här
på nordsamiska svakom0133-ns-v1-fuođarsihkarvuohta-bohccuid-biebmamis
på lulesamiska svakom0133-ls-v1-fåvrrååskeldus-boatsoj-biebmadattijn
på svenska svakom0133-fodersäkerhet-hos-ren

Ny rapport från Brå om hatbrott mot samer

SSR har under en tid medverkat i en referensgrupp i Brottsförebyggande rådets arbete med att ta fram en rapport om hatbrott mot samer. I vilka miljöer och sammanhang begås hatbrott mot samer? Vad leder brotten till för de drabbade? Och vilka åtgärder kan förstärka arbetet med att motverka brotten? Rapporten finns på BRÅ:s hemsida här >


Shop in Sápmi vill ge dig möjlighet att hitta samiska företagare.
Shop in Sápmi visar vägen till genuina produkter och tjänster med hög kvalité.
Allt inspirerat från den samiska kulturen.

Här hittar du Shop in Sápmi shopinsapmi.se

Är du samisk företagare och vill synas på Shop in Sápmi så klicka här >

Den Samiska Minnesfonden

Den Samiska Minnesfonden bildades år 1995 av Sámiid Riikkasearvi, Riksorganisationen Same Ätnam och Sáminuorra. Den Samiska Minnesfondens huvudsakliga ändamål är att främja forskning och vetenskaplig utbildning avseende samiska förhållanden.
Läs mer här >
Formulär för minnesgåva finns här > eller vänd er till något av våra ombud

Sámi Duodji

Sameslöjdstiftelsen Sámi Duodji bildades 1993 av Svenska Samernas Riksförbund och Same Ätnam. Sámi Duodji Sameslöjdstiftelsen jobbar med att främja, stödja och utveckla samisk slöjd och konsthantverk samt värna om det samiska hantverks- och kulturarvet.
Sámi Duodji har en webbshop som du hittar här >

Samefolket 

Samefolket är idag är den enda samiska tidningen för vuxna på svensk sida av Sápmi. Tidningen kommer ut sju gånger per år, tryckt och digitalt med innehåll på svenska och samiska. SSR och SameÄtnam är stiftelsebildare. 
 
Prenumerationsinfo, https://samefolket.se/prenumerera/
Annnonsinfo, https://samefolket.se/annonsera/

Renskötar-
försäkringen

Vi håller just nu på med att ta hjälp av en som arbetar med försäkringar på heltid och som är väl bekant med renskötarens vardag. 
Kontakta Jonas Boman på 
email: jonas@sigilletfond.se
mobil: 070-291 40 01

 

Forskning och samverkan med SSR

SSR får många förfrågningar om samarbeten och deltagande i olika forskningsprojekt. Att bidra och delta i olika projekt, samarbeten och forskning är något som SSR ser som en viktig del i vårt arbete. För att underlätta för de som vill samarbeta med oss har SSR tagit fram en forskningspolicy (antogs 2019), denna policy är vår utgångspunkt för samverkan med alla aktörer, ni kan ta del av policyn här >

Tänk på detta vid löshundsjakt

Nu är många ute med jakthund i skog och mark. Tänk på att det är mycket viktig att inte störa renarna. Hösten är deras sista chans att äta upp sig och lagra fett inför vintern och de behöver då betesro.

Hundar får enligt lag inte jaga renar. Därför ställs stora krav på dig som hundägare att du tar ditt ansvar och dresserar din hund så den inte jagar renar.
 
Checklista och information hittar du här >

Utbildning och föreläsningar av SSR

Är er myndighet, företag eller organisation intresserade av att öka kunskapen om renskötseln, samiska rättigheter eller andra frågor som är knutna till dessa områden på olika sätt. Sådana frågor kan exempelvis vara särskilda fokusområden som renskötsel/skogsbruk, markexploateringars påverkan på renskötseln eller liknande.

SSR erbjuder numera även digitala utbildningar/föreläsningar och kan skräddarsy dessa efter önskemål. För ytterligare information kan du kontakta SSR:s kansli på info@sapmi.se eller ringa på 090-14 11 80

Digital utbildning/ rådgivning för medlemmar

Visst vet du om att er sameby/-sameförening har möjlighet till rådgivning och utbildningsinsatser till självkostnadspris, detta ingår som en del i medlemskapet i SSR. Kontakta SSR:s kansli för ytterligare information på info@sapmi.se eller kontakta någon av oss tjänstemän direkt. Du hittar kontaktuppgifterna på hemsidan

SSR kan bistå med rådgivning/stöd inom flera områden, bland annat juridik, renhälsa, skog med mera

Copyright © 2021 Svenska Samernas Riksförbund Alla rättigheter förbehållna.

Telefontider på kansliet:
09.00-10.30 och 15.00-16.00
Telefon växel: 090-14 11 80
Detta är tiden för växeln, övrig tid går det bra att ringa på direktnummer om ni söker någon särskild, telefonnummer finns här

Vårt aktuella kalendarium finns här:
https://www.sapmi.se/kalender/

Vår postadress är:
Svenska Samernas Riksförbund
Formvägen 16
906 21 Ubmeje/Umeå
Sverige

SSR:s konferensrum:
SSR hyr ut sitt konferensrum på Formvägen 16, på Ersboda i Umeå. Konferensrummet är lämpligt för upp till 14 deltagare och är utrustat med stor TV för visning av presentationer och för möjlighet till enklare konferenser med deltagare via internet. Bokning på info@sapmi.se

Lägg till oss i din adressbok

Vill du ändra hur du får dessa mail?
Du kan ändra dina inställningar eller avanmäla dig från denna lista


This email was sent to *|EMAIL|*

why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences

*|LIST:ADDRESSLINE|*

*|REWARDS|*


Print Friendly, PDF & Email