SSR ger sitt fulla stöd till renskötarna i Fosen

3 mars, 2023

Foto: Emma-Sofia Olsson

Sámiid Riikkasearvi (SSR) följer med stor oro den utveckling som sker i de nordiska länderna i frågor rörande samiska rättigheter.

De nordiska staternas oförmåga att respektera och implementera den rättspraxis som utvecklats över tid är minst sagt provocerade.

– Hur ska vi någonsin kunna känna förtroende och tillit till regeringen och beslutsfattare, när vi trots domstolsutslag i högsta instans inte ser någon förändring i staternas syn på våra rättigheter, säger Matti Blind Berg, Förbundsordförande SSR.

Norges statsminister har nyligen uttalat att uppförandet av vindparken i Fosen är en kränkning av de renskötande samernas rättigheter och ett människorättsbrott, samtidigt står turbinerna kvar och ingen lösning har presenterats. I Finland förkastades ett lagförslag på ny Sametingslag, en lagstiftning som skulle ge ett starkare skydd för samiska rättigheter. Ett beslut som står i strid med FN:s rekommendationer. I Sverige fastställde Högsta domstolen att Girjas sameby har ensamrätt till jakt och fiske i förhållande till staten, ett domslut som nu begravs i en statlig utredning, där utfallet sannolikt blir urvattnat.

– Att söndra och härska tycks vara den väg våra politiker i de nordiska länderna fortsatt väljer, det bjuds in till samtal och dialog, men handling uteblir. Det är dags för handling nu, säger Matti Blind Berg.

– Avslutningsvis ger SSR sitt fulla stöd till renskötarna i Fosen och till de samiska ungdomar som tagit strid för mänskliga rättigheter och renen.

Print Friendly, PDF & Email