SSR begär möte med Generaldirektör Björn Risinger

3 augusti, 2021

Varg i renhjorden mitt under pågående kalvmärkning, ett scenario som ingen renskötare ska behöva uppleva. Det som drabbade Tåssåsen sameby under kalvmärkningen i somras påvisar tydligt de brister som finns i förvaltningen av varg.

Det är inte acceptabelt att landets samebyar ska drabbas av så stora skador och förluster på grund av en förvaltning som inte på något sätt tar hänsyn till renen och renskötseln. Det som Tåssåsens sameby drabbades av under sommaren är ett ytterligare exempel på detta.

I proposition 2012/13:191 framgår följande; Förekomsten av varg i renskötselområdet skall begränsas till de områden där de gör minst skada. I samma proposition återfinns också den toleransnivå som säger att renskötseln inte ska behöva tåla mer än max 10% förlust till rovdjur. Idag är vi långt ifrån att uppnå detta.

SSR och Tåssåsens sameby begär nu möte med Naturvårdsverkets generaldirektör för att återigen lyfta frågor kopplade till den ohållbara situationen med vargens närvaro i renskötselområdet.
– Att vi nu har varg i året-runt markerna under kalvningstid är inte förvånande på något sätt, det är en konsekvens av dagens bristande förvaltning, säger Jenny Wik Karlsson, verksamhetschef/förbundsjurist på Sámiid Riikkaservi (SSR).

– Idag är rovdjuren överordnade renskötseln både politiskt och på myndighetsnivå, vi har en förvaltning som helt och hållet undanröjer renskötselns förutsättningar. Att bedriva renskötsel i områden där det finns varg fungerar inte, säger Matti-Blind Berg förbundsordförande SSR.

– För oss är det avgörande att få en fungerande förvaltning som inte bara tar sin utgångspunkt i rovdjuren utan som också lyfter renen och renskötaren och deras naturliga plats i en ansvarsfull förvaltning, detta är en del av de frågor vi vill lyfta med Naturvårdsverkets generaldirektör, avslutar Matti Blind Berg och Jenny Wik Karlsson

Print Friendly, PDF & Email