[:sv]

Nyhetsbrevet september 2017

Delger här mitt tal vid Sametingets öppnande Staare augusti 2017:

Burieeh Aeridhe

Ordförande, ledamöter Gäster Åhörare

Jag får börja med att tacka för inbjudan att delta vid Sametingets öppnande.

Jag heter Jörgen Jonsson, renägare i Idre sameby samt SSR:s ordförande.

SSR bildades 1950 och vi har samtliga samebyar samt flertalet sameföreningar som medlemmar, något som jag är stolt över. Vi har ett förtroende som vi har ansvar att förvalta.

I våra stadgar står ”SSR är en sammanslutning av svenska samebyar och sameföreningar med uppgift att tillvarataga och främja de svenska samernas ekonomiska, sociala, rättsliga, administrativa och kulturella intressen med särskild hänsyn tillrenskötselns och dess binäringars fortbestånd och sunda utveckling”

Landsmötet som högsta beslutande organ för SSR har uttalat att SSR är den part som företräder samebyarna och renskötseln.

Sametinget har sektorsansvaret för rennäringen jag har en förhoppning om att Sametinget jobbar för att stärka renskötseln och dess rättigheter och samtidigt stödja SSR i vår verksamhet och arbete. Renskötsel behöver en stark näringsorganisation och har sin plats i stärkandet av renskötseln och samisk kultur. Renskötseln är basen för samisk kultur.

Vi måste med gemensamma krafter arbeta för att bevara, stärka och utveckla våra näringar och stärka vårt samiska samhälle.

Sametinget bör i det arbetet se värdet av och ta tillvara och stödja den kompetens och erfarenhet som är upparbetade i respektive föreningar och organisationer.

Avslutningsvis vill jag önska Sametinget oh dess ledamöter lycka till inför den kommande mandatperioden.

Tack

 

Jörgen Jonsson

[:]